Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

4. ja 5. alueiden aluefoorumit: mielenkiintoisia ympäristöinfoja 

Aluefoorumeissa kuultiin niin kestävästä kehityksestä, luonnonsuojelu- ja Natura-alueista sekä vesien- ja ilmansuojelusta, missä saimmekin ideoita yhteisten talkootöiden toteuttamiselle.

 

-Ympäristöteema kulkee tällä kaudella punaisena lankana kaikessa lionstoiminnassa niin LCI:n, Suomen Lionsin kuin piirin toiminnassa kauden avauksessa kuin piirifoorumissakin,  totesi 4. lohkon pj. Pirjo Luukkonen LC Vantaa/Helsinge aluefoorumin avaussanoissaan. 

PK Make, Markku Vesikallio jatkoi tervehdyksessään tätä muistuttaen meitä lioneja ympäristön hyväksi tehtävästä työstä ja yhteistyöstä toisten klubien kanssa. Ympäristötyö voi olla vaikkapa vieraslajien kitkemistä luonnosta.

4. alueen ympäristöteemaksi oli valittu N-piirin oma lion ja 4. alueen 2 lohkon pj. Pertti Ratia LC Hiekkaharju/Sandkullasta esittelemään piirin sivuille kokoamaansa ”Kohti kestävää kehitystä” aineistoa. Jo vuodesta 2015 lähtien hän on koonnut artikkeleja eri lähteistä Kestävän kehityksen ympäriltä. 

Aluefoorumissa hän avasi mielenkiintoisia faktoja niin sähkömoottoreiden taajuusmuuntajista, leivinjauheesta kuin Leijonien aurinkokeitin –projektista. Kuulimme miten Suomi on monessa ympäristöasiassa edelläkävijänä.  Tiesitkö, että tällä hetkellä tarvittaisiin kolme maapalloa vastaamaan ihmiskunnan kerskakulutusta. Suomenkin osalta nk. ylikulutuspäivä oli jo huhtikuussa ja Euroopan osalta syyskuussa (maailman ylikulutuspäivä 22.8.)!  

Sodan aikana autot kulkivat nk. häkäpöntöillä, onko se ehkä tulevaisuudessakin veroton vaihtoehto? Saimme kehotuksen istuttaa puita. Mm. Costa Ricassa kohonnut lämpötila vaikuttaa kahvipapujen tuottamiseen ja puiden istuttaminen voisi helpottaa tätä meille suomalaisille rakkaan juoman saantia. Leipojille tuttu leivinjauhe sai uusia ulottuvuuksia kun intialainen tuotantolaitos on pystynyt ottamaan talteen ja hyödyntämään hiilidioksidia (uutispoimintoja 19.2.2017). Monia eri puhtaan ilman, ruoan ja veden hyväksi tehtyjä keksintöjä ja vaihtoehtoja sekä käytännön tekoja on jo tehty. Kuinka moni meistä toimittaa esim. kinkun paistinrasvan Porvoon Nesteen keräyspisteelle, mistä siitä tehdään biodieseliä? Pertti toi esille myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (linkki alla) ja Pariisin ilmastosopimuksen. Näistä artikkeleista olisi varmasti hyötyä myös kaikille leijonille. Kiitos Pertti jo tähänastisesta mittavasta työstäsi. N. 40 osallistujaa oli kuuntelemassa 4. alueen aluefoorumia!

Käykää tutustumassa Pertin kokoamiin artikkeleihin 

 

YK kestävän kehityksen tavoitteet 

 

5. alueen aluefoorumia veti 1 lohkon lohkopj. Erkki Pusula LC Askolasta. Ympäristöaiheesta kertoi Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Arto Lankinen. Hän esitteli nykyisiä ja tulevia luonnonsuojelu- sekä Natura-alueita. Luonnonsuojelualueita on yhteensä 56 Porvoon alueella mm. vanhin Söderskär jo 7.3.1930 lähtien. Porvoon yhteensä 1400 ha suojeltuja alueita sis. vesialueet, lähentelee jo kansallispuiston kokoa.  Joka vuosi tulee vähintään yksi alue lisää ja nk.  Metso-ohjelma (2008-2016) on lisännyt yksityisten mahdollisuutta alueiden suojeluun sekä v 2010 jälkeen kunnillekin on myönnetty korvausta. Porvoon tavoitteena on v 2030 mennessä saada 17% kaupungin omistamista metsistä eli n. 500 ha suojeltua (nyt 170 ha).  

Natura 2000-alueita on 6 kpl, 37 000 ha ja osa näistä kuuluu luonnonsuojelualueisiin mm. Stensböle. Niille ominaista on, että kaikille toimenpiteille tulee saada tarkempi arvio esim. ruopattaessa. Suojellut luontotyypit mm. Fågelmossen Kulloossa Kilpilahden luona sijaitseva keidassuo ja mahdollisesti uusimpana Hakasalo Emäsalon päässä sijaitseva saari missä on hienoja pieniä suoalueita, lahopuita ja luonnon monimuotoisuus tulee esille. Tulossa on myös mm. Valkjärvi Pornaisissa.

Kuulijalle herää aina kysymys mitä näillä alueilla saa tehdä. Marjojen ja sienten poiminta on sallittua sekä liikkuminen jo olemassa olevilla poluilla. (Huom. jokamiehenoikeudet eivät sellaisenaan ole voimassa näillä alueilla). Porvoossa kansallinen kansallispuisto yltää mm. Telegrafbergetille sekä Stensböleen. 

Lisätietoa: 

Linkki Metso-ohjelma:

Linkkejä ympäristökunnat ja alueet:

Mäntsälä: 

Uuvin sivustolla olevaan artikkeliin on kerätty 26 Uudenmaan kunnan Metsähallituksen ja Uuvin kohteet:

 

Toisena puhujana oli Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojelu ry:n pj Juha Niemi. Hän kertoi yhdistyksen toiminnasta laajalla alueella (kts kuva) sekä resursseista. Yhdistyksellä on kolme työntekijää, jotka asiantuntemuksen lisäksi toimivat aktiivisesti kentällä. Vesien ekologinen tila määritellään EU-direktiivin mukaan. Tavoitteena on ollut saada alueen vesien tila luokkaan hyvä 2014 (2016) mennessä ja nyt tavoiteaikataulu on asetettu vuoteen 2027. Googlaamalla vesien tila karttapalvelu (kts. linkki alla) voit nähdä alueen jokien, järvien ja merialueiden tilanteen.

Yhtään kohdetta ei ole tilassa erinomainen, suurin osa tyydyttävä ja jokin jopa heikko. Ihmistoiminta on pitkään vaikuttanut vesien tilaan ja yhteistyötä tarvitaan. Vesien tilanteen paremmaksi saaminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja on pitkä prosessi.

Juha Niemi kertoi viime vuonna virtavesien kanssa tehdyn työn parantaneen lohikalojen tilannetta. Kaloja löytyy, mutta kannat ovat olleet heikot. Vaellusesteet, padot voimalaitospadot sekä jopa ojarummut voivat estävät kalojen vaellusta. Lohikaloille tehdyt kalatiet auttavat lohta ja taimenta, mutta mm. siika ja kuha eivät pääse näissä ylös. Kankurinmäellä (Mustijoki) on tehty paljon kalojen kulun helpottamiseksi. Vaellusesteet laskevat aina ekologista astetta yhdessä. Myös mäti-istutuksia on tehty paljon pitkällä aikavälillä. Koska Sipoonjoessa on alkuperäinen kanta, ei sinne istuteta uutta kantaa vaan pyritään vahvistamaan jo olemassa olevaa.

Kalataloudellinen kunnostaminen vaatii paljon käsipareja ja yhdistyksen omat resurssit ovat rajalliset. Siksi paikallisten talkootyö on hyvin tärkeää, samoin eri verkostot sekä ympäristökasvatus. Yhdistys pystyy paremmin toimimaan asiantuntijana monissa hankkeissa kun talkooporukan käsipareja löytyy lisäksi. Me lionit saimmekin monia vinkkejä, miten toimia. 

Ympäristöhallinnossa etsitään uusia hankkeita ja toimijoita, omarahoitusosuuden ollessa 50%.  Monet hankkeet ovat kesäaikaisia, kuten Sipoonjoki, Gammelbackan puro. Tarkoituksena on saada myös yhteinen tietokanta, johon eri hankelistauksia voisi kerätä. ELY-keskuksen sivulle onkin tulossa nk. talkookalenteri. Mm. vieraslajien havainnointiin ja kitkemiseen tarvitaan käsipareja.  Juha arveli valuma-alueiden olevan alueella suurimpana ongelmana, johon pitäisi ohjata toimenpiteitä. 

Kuten yksi lion totesi ”Klubien välinen yhteistyö onnistuu ja käsiä löytyy, muutama tuhat euroa löytyy myös helposti. Me autamme – me palvelemme”. Tämä kuvastaa varmasti monen kuulijan tuntemuksia kuultuaan näitä mielenkiintoisia ympäristöaiheisia luentoja. Lopussa lohkopuheenjohtajia kiitettiinkin näistä hyvistä luentoaiheista. 5 alueen aluefoorumiin osallistui 27 lionia.

 

Vesien tila

 

 

Yhteenvedettynä 4 ja 5. alueen piirin toimikuntien esitykset

 

Kaikissa aluefoorumeissa oli piirin toimikunnille annettu tilaisuus tiedottaa ajankohtaisista asioista. 

Kuulimme ARS-säätiön toiminnasta Annina Kuusniemi LC Helsinki/Aurora. Hän esitteli molempien alueen klubien omia projekteja mihin on saatu ARS-rahoitusta mm. LC Loviisa/Queen Lovisan Tyttöjen tilaa sekä Mäntsälän klubien Leijonapuisto-yhteishanketta, missä olivat kaikki kolme klubia LC Mäntsälän Mamsellit, LC Mäntsälä ja LC Mäntsälä/Nelosväylä mukana.

LCIF ja Kampanja100 –keräystä avasi Timo Heinonen LC Helsinki/Pakinkylä näyttämällä ensin videon ja tiedottamalla kampanja 100 jatkuvan korona-ajasta johtuen v 2022 loppuun. Toivomuksena on, että klubit lahjoittaisivat/keräisivät tukea tälle maailmanlaajuiselle avustussäätiölle esim. 5€/klubijäsen.

Jäseninfoa antoi Merja Carlander teemoilla Tehdään yhdessä Vain mielikuvitus on rajana ja Ollaan ylpeitä ja näytään lionina. Merja antoi myös esimerkkejä klubien uusista hienoista aktiviteeteista.

Koulutuksesta kertoi Tiia Häyry LC Helsinki/Finlandia. Lions Akatemian alta löytyy tietoa koulutuksista ja valmennuksista esim. keväällä Tukholmassa järjestettävästä FDI-koulutuksesta. 

 

Viestinnän terveiset välitti Teija Loponen LC Helsinki/Malmittaret. Hän esitti kaksi kysymystä: Ketkä meistä ovat kuuluneet/kuuluvat partioon sekä mitkä tunnuslauseet ovat partiolaisista tuttuja. Niitä ovat lauseet Ole valmis ja aina valmiina/var redo sekä Päivän hyvä työ. Partiolaiset ovat aina valmiina auttamaan kuten me leijonatkin. Teija muistutti, että kukas kissan hännän nostaa jollei kissa itse, eli olkaamme ylpeitä, että olemme lioneja ja annetaan sen näkyä. YouTube- kanavalla julkaistaan piirikuvernöörin uutiskirje (uusin 1.11. ilmestynyt) ja adventtiviikolla marras- joulukuun vaihteessa on Kolmen sepän patsaalla Helsingissä pyörimässä valotaululla Lions mainos. Siellä voisivat leijonat näkyä myös livenä.

SoMe –kanavat selkeytyvät ja nykyinen FB-kanava jää pois, tilalle tulee nyt jo avoinna oleva Lions N-piirin klubit ulkoiseen viestintään ja markkinointiin, sekä Lions N-piirin sisäinen klubien sisäiseen viestintään sekä koulutukseen. 

 

Ehkä tulevaisuudessa virtuaalikokoukset mahdollistavat, että mielenkiintoiset ympäristö- tai muut. luennot olisivat kaikille piirin lioneille mahdollisia kuulla. Koskaan aiemmin ei osallistuminen ole ollut näin helppoa ja lähellä, kävellä vain oman tietokoneen äärelle. 

Kiitos!

 

SoMe-viestijä Anne Sokka-Tuomala, 

saman ruudun äärellä kuunteli myös PDG Heikki 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram