Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Aluefoorum III: Ihminen, luonto ja leijonat

Hannu Kurki LC Helsinki Maunulasta kertoi klubinsa ympäristöhankkeista.

Maanantaina 26.10.2020 III alueen klubit kokoustivat GoToMeeting -sovellusta käyttäen. Nettitapaamisessa oli mukana oli kolmisenkymmentä osallistujaa.

Piirikuvernööri Markku Vesikallio avasi kokouksen ymäristöteemaa painottaen. Esimerkkejä:  Klubit voivat tarkkailla vaikkapa sinilevän esiintymistä, karsia lieraslajeja luonnosta tai osallistua roskien keräämiseen.  

Ympäristöteema oli esillä myös lion Hannu Kurjen pitämässä esityksessä klubin uudesta teemallisesta painotuksesta otsikolla Maunulan leijonat ja kasvihuonepäästöjen vähentämnen. Hannu Kurjen klubi on Helsinki Maunula. Klubi panostaa kasvihuoneilmiön torjuntaan ja pyrkii myös vaikuttamaan siihen, että kehitys kulkee kohti hiilineutraaleja kaupunginosia. Klubi on osallistunut  Helsingin osallistuvan budjetoinnin ideahakuun hankkeella, jossa on tarkoituksena kehittää hiilidioksidipäästöjen laskentamalli.  Sen avulla voidaan vertailla eri kaupunginosia hiilidioksidipäästöjen suhteen.

Lion Eeva Ouni LC Helsinki Kulttuurileijonista kertoi klubin tarkoituksen olevan tuoda virkistystoimintaa kotiinsa syrjäytyneille. Käydään yhdessä teatterissa, elokuvissa tai muissa kulttuuririennoissa. Tällä hetkellä klubissa on 14 jäsentä ja se pitää vain pakolliset kokoukset. Muut tapaamiset ovat vapaamuotoisia. Kokouspaikkakin vaihtelee tilanteen mukaan eikä tiukkoja maantieteellisiä rajoja ole. Yhteistyökumppaneita ovat mm. SPR ja Helsinki Missio.

Jäsenjohtaja Merja Carlander Helsinki Malmittarista toi esiin ajatuksia korona-ajan aktiviteeteista. Klubit voivat esim. myönteisen kuvan antamiseksi kerätä roskia leijonaliivit yllään. Auta lasta – auta perhettä keräyskin voisi onnistua maskein ja suojakäsinein varustettuna. Vai tarvittaisiinko perinteisten palveluaktiviteettien ja varainkeruun tilalle jotain uutta? Esim. ikäihmisten pihojen haravointia? Houkuttelevatko omat palvelutapamme uusia jäseniä? Mitä ”piileviä” taitoja jäsenistä löytyy?

Annina Kuusiniemi LC Helsinki Aurorasta kertoi Arne Ritari -säätiöstä.  Hän kannusti klubeja hakemaan apurahoja. Avustusta voi saada hankkeeseen tai myös pelkän tavaran hankintaan. ARS tukee hanketta samalla summalla, jonka klubi itse käyttää. Apua avustusten anomiseen saa Annina Kuusiniemeltä.

Timo Heinonen LC Helsinki Kontulasta kertoi LCIF:stä ja Kampanja 100:sta, joka koronan johdosta jatkuu kesäkuun loppuun 2022.  Vielä on klubeja, jotka eivät ollenkaan ole lahjoittaneet Kampanja 100:lle. Lahjoittaminen on palvelua. Miksi emme antaisi tukeamme LCIF:lle?  Klubit voisivat lahjoitaa esim 5 euroa/jäsen.

Lasse Halme LC Helsinki Pakinkylästä kertoi avustus- ja palvelutoiminnan tavoitteista klubinsa strategiassa. Mikä on avustus- ja palvelutyön rooli klubissamme ja kuinka tärkeä se on? Hän kertoi klubin käyvän strategiakeskustelua jo helmikuun kokouksessa. Siellä kartoitetaan avustus- ja palvelutyön mahdollisia kohteita ja keskustelun jälkeen suunnitellaan mihin se suunnataan ja mitä tehdään. 


Kokouksen lopuksi alueiden puheenjohtajat vetivät yhteen ideoita, joita illan alustukset olivat antaneet. Esimerkkejä: LC Helsinki Maunula kertoi  mm kannustavansa taloyhtiöitä ryhmäremontteihin. LC Helsinki Suurmetsä lahjoittaa 40 kinkkua vähävaraisille diakoniatyön kautta. LC Helsinki Auroralla on meneillään kirppiskeräys koko syksyn ajan ja he ovat lahjoittaneet tekstiilejä asunnottomille. LC Helsinki Malmittaret on jakanut heijastimia ja lahjoittanut leluja vähävaraisten perheiden lapsille.

Tässä tapaamisessa kuultiin paljon uusia ajatuksia ja ideoita toiminnan kehittämiseksi. Kiitokset siitä kaikille esitelmän pitäjille ja myös osallistujille vilkkaasta keskustelusta chatissa.

Teksti: Arja Oksanen

Hannu Kurki  havainnollisti laskentamallin hahmottamista.
Hannu Kurki havainnollisti laskentamallin hahmott...
Netissä voi testata  oman elämäntapansa vaikutuksia. Dia on  Hannu Kurjen esityksestä.
Netissä voi testata oman elämäntapansa vaikutuksi...
LC Helsinki Maunulan idea osallistuvaan budetointiin. Dia Hannu Kurjen esityksestä.
LC Helsinki Maunulan idea osallistuvaan budetointi...
Merja Carlanderin ajatuksia klubien yhteistyöstä
Merja Carlanderin ajatuksia klubien yhteistyöstä
ja korona-ajan ideoita
ja korona-ajan ideoita
Tietoa Arne Ritari -säätiöstä
Tietoa Arne Ritari -säätiöstä
Dia Lasse Halmeen esityksestä avustus- ja palvelutyön suuntaaminen
Dia Lasse Halmeen esityksestä avustus- ja palvelut...

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram