Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Kansainväliset asiat kiinnostivat  LC Hiekkaharjua

Tohtori Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista alusti LC Hiekkaharjun kokouksessa.

Kansainväliset kysymykset ovat kiinnostaneet LC Hiekkaharjun jäseniä aina.  Nyt kiinnostaa Venäjän tilanne ja sitä varten klubi kutsui alustajan Ulkopoliittisesta instituutista, tohtori Katri Pynnöniemen.

 

Krimin liittäminen Venäjään ei kuulu suurempaan suunnnitelmaan, vaan se oli anomaalinen poikkeus, totesi Ukrainan tapahtumista tohtori Katri Pynnöniemi.

 

Esitelmän aihe "Kun mahdoton tapahtuu tänään" käsitteli Venäjän viimeaikaisten toimien selitysmalleja. Tämä toteutetaan tieteelliseen tarkastelukulmaan kuuluvalla kolmitasoisella analyysillä.  Ensimmäisenä on muutoksen havainnointi, toisena muutoksen arviointi ja kolmantena muutoksen ymmärtäminen.

 

Ukrainan tapahtumien muutoksessa on  havaittava, että presidentti Putinin regiimin oma kuva ei ole sama kuin Venäjän.  Venäjällä on avoin talous, joka kylläkin vaatii modernisaatiota. Talouden luonne on slaavilainen, ei läntinen.

 

Tätä kriisiä on katsottava niin, että havaitaan Venäjän talouden hyytymisen alkaneen jo paljon aikaisemmin.  Muutoksen vaikutusten arvioinnissa on huomattava, että Putin vetoaa kristilliseen kulttuuritaustaan. Venäjä myös

väittää toimivansa "kansainvälisten lakien puitteissa".

 

Ukrainassa suoritetut toimenpiteet perustuvat Venäjän laajentumishaluun imperiaalisessa kehyksessä.  Paineita aiheuttaa myös venäjänkielisen väestön nopea väheneminen.

 

Venäläisen identiteetin suojelu palvelee Venäjän valtaa vain siellä, missä tämä identiteetti on jo olemassa.  Siksi se ei demografisessa eikä ideologisessa mielessä ole laajentumisen väline, vaan on lähtökohtaisesti puolustuksellista.

 

Venäjä haluaa piirtää jälki-neuvostoliittolaisen tilan rajat uudelleen ja vahvistaa maan asemaa alueellisena ja globaalina suurvaltana.  Ainakin vielä koko prosessin merkitys on avoin.

 

Keskustelu on vasta alkanut ja eri tarkastelukulmat tarjoavat erilaisia vastauksia. Imperiaalinen, puolustuksellinen ja improvisointikehys tuovat aivan eri asiat esille. EU:n ulkopoliittisten resurssien merkitys ja teho tulevat lähiaikoina testatuiksi. Samalla saadaan ehkä selville, onko "Nato-kysymys" toiminnan sivujuonne vai päärooli.  Koko toiminta on niin improvisoitua, ettei tulevien tapahtumien arviointiin esitelmässä esitetty konkreettisia arvioita.

 

Tiivistä, tieteelliseen tukimukseen perustuvaa alustusta seurasi vilkas keskustelu ja kyselyjen tulva.  Kaikkiin esitettyihin kysymyksiin saatiin ammatillisesti tasokkaat vastaukset.

 

Alustuksen referointi: Pertti Ratia

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram