Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

KiTeNet - kampanjoidaan lasten hyvinvoinnin puolesta!

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mirvalla on meille kaikille tärkeää asiaa:
klikkaa videota ja katso mitä asia koskee!

 

KiTeNet-Kampanja on lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa sukupolvea. Myös teidän klubinne toiminta-alueen lapset ja perheet tarvitsevat tukea keskinäiseen vuorovaikutukseen ja internet-maailmaan saloihin. Olettehan mukana!


Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) -kampanjan tärkeys nousee arjesta ja mediankin esiintuomista tapauksista, Julkisuudessa on puhuttu paljon lasten psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groomingista sekä häirinnästä.

 

Internetissä opitaan monia hyviä taitoja.  Samanaikaisesti joka viides lapsi kokee itsensä kiusatuksi netissä ja yli 50 %:n lähipiirissä on ollut kiusaamista (MLL). Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan terveeseen mediankäyttöön?

 

Kampanjamme keskeisiä painopisteitä ovat:

1. ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä

2. toisen oikeuksia kunnioittavaan ja

3. rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen sekä

4. tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä.

 

Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen koulun, vanhempainyhdistysten tai opettajan kanssa. Tilaisuuden alustajan valinta on klubikohtainen ratkaisu, näiden vanhempainiltojen vetäjänä voi olla leijona, opettaja, MLL:n asiantuntija tai poliisi. Klubien tulisi olla mukana ainakin aloittamassa tilaisuus ja kahvittamassa osallistujat. 

 

Materiaalipankkimme tarjoaa valmiin ppt-esityksen iltaan, sen tarkoitus on tukea lionien omaa roolia keskustelun alustajana ja vertaistukena.

KiTeNet -vanhempainilta on parhaimmillaan koulun ja kodin kasvattajien tietojen ja ajatusten vaihtoa sekä samanikäisten huoltajien vertaistukea. Avoin ja turvallinen keskusteluyhteys kotona tukee lapsen tervettä kasvua.

 

Haluamme olla järjestämässä vanhempainiltoja, joissa kodin aikuiset voivat istua kuin kahvilaan turvallisessa ilmapiirissä, ystävien keskellä. Niin, että jokainen uskaltaa kertoa ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan sekä kuunnella toisia.

 

Näkökulmana on oman lapsen tukeminen. Materiaali on suunniteltu noin 10-vuotiaille (8-12).  Tavoitteena on myös tukiverkoston rakentaminen lapsille ja aikuisille yhdistämällä eri perheiden voimavarat.

 

Jos kouluilla ei vielä ole resursseja vanhempainillan järjestämiseen koronan vuoksi, voi liikkeelle lähteä pienemmin askelin tehden hanketta tutuksi opettajille ja toteuttaen vanhempainiltoja keväällä.

 

Käytännön toimien ohjeet ovat Kitenetin sivuilla, joilla on myös ohjeet- ASKELEET ONNISTUNEESEEN VANHEMPAINILTAAN. Se sisältää KiTeNet -kampanjamateriaalit, Esivalmistelut, Toteutusvaihtoehdot, Järjestelytehtävät, Vanhempainiltamallit.

 

Suomen Lions-liitto ja piirit tarjoavat avuksi: Nettisivut, joilla on käyttöopas, videoita ja toimintaohjeet klubeille ja valituille vastuuhenkilöille sekä tiedotusmateriaali. Videoilla on mm. oma esittelymme ja asiantuntijoiden sekä lasten puheenvuoroja.

 

Kampanjan aineiston lionit tarjoavat ilmaiseksi kouluille yhteistoimintapäivinä ja vanhempainilloissa. Oppaassa vanhemmat saavat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiinsä ja hyviä keskustelun aiheita yhteisiin tilaisuuksiin sekä lasten kanssa keskusteluihin: Miten kännykän käyttöä seurataan? Miten olla lapsen rinnalla digimaailman karikoiden välttämiseksi? Mitkä ikärajat ovat merkityksellisiä ja miksi? Mistä apua vaaratilanteissa?

 

Syvempää perehtymistä varten sivuilta löytyvät linkit tietolähteisiin, ajankohtaista faktatietoa asian nykytilasta ja esimerkkejä lapsen tarvitsemista mediataidoista. Sähköisenä materiaali löytyy netistä:  .

 

Infoa klubien ja piirien vastuuhenkilöille: Ensimmäisen asiantuntijawebinaarin taltioitu nauhoitus, Webinaari 16.9. klo 18 vastuuhenkilöille. ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ:

 

Liiton nettisivustoilla on tukea ja infoa mm. kirjeet klubeille ja kouluille, tukilinkit ja kysymismahdollisuus sekä FB-sivut lionien ajatustenvaihtoon.

 

Kampanjan markkinointi alueellamme tapahtuu välineenä aluelehdet, klubiemme ja piirimme FB, YouTube ja Insta. Kirjoitusaihio medialle on nettisivuilla, johon klubit voivat lisätä asioita tarpeen mukaan.

 

Olkaa yhteydessä lähikouluun ja tarpeen mukaan KiTeNet-yhteyshenkilöön.

Klubeille ilta on jaetulla materiaalilla vaivaton ja mielekäs aktiviteetti lasten hyväksi!  Aloittakaa KiTeNet-vanhempainillan suunnittelu jo tänään!

 

Ystävällisin terveisin 

N-piirin Kitenet-yhdyshenkilö 

Mirva Neva-aho-Simonsen

 

 

Mistä apua internetin vaaratilanteissa?

KiTeNet - kampanjoidaan lasten hyvinvoinnin puolesta!

KiTeNet-Kampanja on lionien tapa olla vahvistamassa nousevaa sukupolvea. Myös teidän klubinne toiminta-alueen lapset ja perheet tarvitsevat tukea keskinäiseen vuorovaikutukseen ja internet-maailmaan saloihin. Olettehan mukana!

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) -kampanjan tärkeys nousee arjesta ja mediankin esiintuomista tapauksista, Julkisuudessa on puhuttu paljon lasten psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä, syrjäytymisestä, oppimisesta, groomingista sekä häirinnästä.

Internetissä opitaan monia hyviä taitoja.  Samanaikaisesti joka viides lapsi kokee itsensä kiusatuksi netissä ja yli 50 %:n lähipiirissä on ollut kiusaamista (MLL). Mitä vanhemmat tarvitsevat luotsatakseen lapsiaan terveeseen mediankäyttöön?

Kampanjamme keskeisiä painopisteitä ovat:

1. ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä

2. toisen oikeuksia kunnioittavaan ja

 3. rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen sekä

4. tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä.

 

Klubien avaintehtävänä on keskustelutilaisuuden järjestäminen koulun, vanhempainyhdistysten tai opettajan kanssa. Tilaisuuden alustajan valinta on klubikohtainen ratkaisu, Näiden vanhempainiltojen vetäjänä voi olla leijona, opettaja, MLL:n asiantuntija tai poliisi. Klubien tulisi olla mukana ainakin aloittamassa tilaisuus ja kahvittamassa osallistujat. 

Materiaalipankkimme tarjoaa valmiin ppt-esityksen iltaan, sen tarkoitus on tukea lionien omaa roolia keskustelun alustajana ja vertaistukena.

KiTeNet -vanhempainilta on parhaimmillaan koulun ja kodin kasvattajien tietojen ja ajatusten vaihtoa sekä samanikäisten huoltajien vertaistukea. Avoin ja turvallinen keskusteluyhteys kotona tukee lapsen tervettä kasvua.

Haluamme olla järjestämässä vanhempainiltoja, joissa kodin aikuiset voivat istua kuin kahvilaan turvallisessa ilmapiirissä, ystävien keskellä. Niin, että jokainen uskaltaa kertoa ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksistaan sekä kuunnella toisia.

Näkökulmana on oman lapsen tukeminen. Materiaali on suunniteltu noin 10-vuotiaille (8-12).  Tavoitteena on myös tukiverkoston rakentaminen lapsille ja aikuisille yhdistämällä eri perheiden voimavarat.

 

Jos kouluilla ei vielä ole resursseja vanhempainillan järjestämiseen koronan vuoksi, voi liikkeelle lähteä pienemmin askelin tehden hanketta tutuksi opettajille ja toteuttaen vanhempainiltoja keväällä.

 

 

Käytännön toimien ohjeet ovat Kitenetin sivuilla, joilla on myös ohjeet- ASKELEET ONNISTUNEESEEN VANHEMPAINILTAAN. Se sisältää KiTeNet -kampanjamateriaalit, Esivalmistelut, Toteutusvaihtoehdot, Järjestelytehtävät, Vanhempainiltamallit.

 

Suomen Lions Liitto ja piirit tarjoavat avuksi: Nettisivut, joilla on käyttöopas, videoita ja toimintaohjeet klubeille ja valituille vastuuhenkilöille sekä tiedotusmateriaali. Videoilla on mm. oma esittelymme ja asiantuntijoiden sekä lasten puheenvuoroja.

Kampanjan aineiston lionit tarjoavat ilmaiseksi kouluille yhteistoimintapäivinä ja vanhempainilloissa. Oppaassa vanhemmat saavat vastauksia tärkeimpiin kysymyksiinsä ja hyviä keskustelun aiheita yhteisiin tilaisuuksiin sekä lasten kanssa keskusteluihin: Miten kännykän käyttöä seurataan? Miten olla lapsen rinnalla digimaailman karikoiden välttämiseksi? Mitkä ikärajat ovat merkityksellisiä ja miksi? Mistä apua vaaratilanteissa?

Syvempää perehtymistä varten sivuilta löytyvät linkit tietolähteisiin, ajankohtaista faktatietoa asian nykytilasta ja esimerkkejä lapsen tarvitsemista mediataidoista. Sähköisenä materiaali löytyy netistä:  .

 

Infoa klubien ja piirien vastuuhenkilöille: Ensimmäisen asiantuntijawebinaarin taltioitu nauhoitus ja Webinaari 16.9.2021 klo 18.00 vastuuhenkilöille. ILMOITTAUDU MUKAAN

Liiton nettisivustoilla on tukea ja infoa mm. kirjeet klubeille ja kouluille, tukilinkit ja kysymismahdollisuus sekä FB-sivut lionien ajatustenvaihtoon.

 

Kampanjan markkinointi alueellamme tapahtuu välineenä aluelehdet, klubiemme ja piirimme FB, Youtube ja Insta. Kirjoitusaihio medialle on nettisivuilla, johon klubit voivat lisätä asioita tarpeen mukaan.

 

Olkaa yhteydessä lähikouluun ja tarpeen mukaan KiTeNet-yhteyshenkilöön.

Klubeille ilta on jaetulla materiaalilla vaivaton ja mielekäs aktiviteetti lasten hyväksi!  Aloittakaa KiTeNet-vanhempainillan suunnittelu jo tänään!

 

Ystävällisin terveisin N-piirin Kitenet-yhdyshenkilö

Mirva Neva-aho-Simonsen

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram