Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

LC Koivukylä jatkaa yleisöluentojaan

Ajassa liikkuu -luentosarjan alustajana oli LC Koivukylän jäsen, varatuomari Juha Linninen.  Aiheena oli LC Koivukylä jatkaa julkisia yhteisösuhteitaan ja yleisöluentojaan.  Tänä syksynä on ollut kaksi koulutustilaisuutta.  Toinen kohdistui pari-, rivi- ja kerrostalojen isännöitsijöille. Toinen oli ikäihmisille tarkoitettu lakiasioiden hoitoon keskittynyt yleisötilaisuus

 

Hoida lakiasiat ajoissa

 

YYA-projekti on Vanhusten Kotiapusäätiön toteuttama, RAY:n tukema ja Havukoski – Koivukylän alueellinen 55+ ikäisille henkilöille suunnattu kehittämishanke.

 

Hanke perustuu vahvasti alueelliseen kumppanuuteen ja se toteutetaan yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on mm. luoda toimiva yhteistyö paikallisten kolmannen sektorin toimijoiden välillä alueen kohderyhmään kuuluvien asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, päihteiden liikakäytön ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

 

 Koivukylän leijonat ovat olleet toiminnassa mukana YYA-projektin ajan. Projektin puitteissa kukin jäsenjärjestö toimii alustajana AJASSA LIIKKUU teeman puitteissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

 

 LC Vantaa/ Koivukylän alustuksen piti tällä kertaa klubimme jäsen asianajaja, varatuomari Juha Linninen koskien mm. edunvalvontaan, lahjoihin, perintöön ym. ikääntymiseen liittyvistä lakiasioista. Innostuneita ja aktiivisesti kysymyksiä esittäviä kuulijoita tilaisuus keräsi lähes 100 henkilöä.

 

Isännöinnin uudet haasteet

 

 Koivukylän Lions Club järjesti Vantaan pari-, rivi-, ja kerrostalojen isännöitsijöille suunnatun koulutustilaisuuden rakentamiseen liittyvästä uudesta tiedonantovelvollisuudesta, jonka mukaista kuukausittaista raportointia verottaja on edellyttänyt myös asunto-osakeyhtiöiltä 1.7.2014 alkaen.

  

Tilaisuudessa Verohallinnon ylitarkastaja Kristiina Virmajoki kertoi mitä rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus asunto-osakeyhtiölle merkitsee, ketä menettely koskee, millainen on tietosisältö ja millaiset ovat sanktiot, jollei tietoja toimiteta.

 

 Varohallinnon esitystä täydensi tekninen johtaja Olli Perttilä Suomen Palkkalaskenta Oy:stä.  Hän selvitti, miten tarvittavat tiedot voidaan kätevästi toimittaa verottajalle.  Johtaja Mika Rautio Realco Oy:stä kertoi isännöintiyhtiön kokemuksia asunto-osakeyhtiön tiedonantovelvollisuuden toteutuksesta.  Hän kuvaili kertyneitä kokemuksia ja antoi käytännön vinkkejä.

 

Tiedonhaluisia ja osallistuvia kuulijoita tilaisuus keräsi lähes kaksikymmentä. Verohallituksen ylitarkasta Kristiina Virmajoki kiitteli tilaisuuden järjestäjää erityisesti mahdollisuudesta kuulla alan toimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä raportoinnin tämän päivän tilanteesta.

 

Teksti: Harri Hirvonen

Kuvat: Matti Puurunen

LC Vantaa Koivukylä

Verohallinnon ylitarkastaja Kristiina Virmajoki alusti isännöitsijöille taloyhtiöitä koskevasta 1.7.2014 voimaan astuneesta lainsäädännöstä. Tilaisuuden järjesti LC Koivukylä.
Verohallinnon ylitarkastaja Kristiina Virmajoki al...

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram