Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Pelastamme Itämeren ja sen perinnön tuleville sukupolville

Kuvat: John Nurminen Säätiö"Pelastamme Itämeren ja sen perinnön tuleville sukupolville". Näin lukee etusivulla verkossa. Se on hyvin samankaltainen ajatus kuin LIONS-nimen suomenkielinen tulkinta: "Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nouseville Sukupolville".

Ympäristön suojeleminen on yksi Lions-järjestön viidestä kärkitavoitteesta.
Kuten aiemmin on kerrottu, Suomen Lions-liitto yhdessä lähes kaikkien piiriensä kanssa John Nurminen Säätiön Itämerihaasteeseen. Haastesitoumus allekirjoitettiin lauantaina 3.3.2018 Espoon Tapiolassa ennen kuvernöörineuvoston kokousta pidetyssä seminaarissa.
John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeiden tavoitteena on saada aikaan näkyvä parannus Itämeren tilaan vähentämällä mereen päätyvien ravinteiden määrää ja siten ehkäistä meren rehevöitymistä.
Tavoitteen saavuttamiseksi säätiön hankkeissa tehostetaan ravinteiden poistoa jätevesistä sekä muista lähteistä ja pienennetään näin ravinnepäästöjä koko Itämeren valuma-alueella.
Pietarin hanke oli ensimmäinen

Ensimmäinen Puhdas Itämeri -hanke käynnistettiin vuonna 2005 Pietarissa, ja sen tavoite, yli 1.000 fosforitonnin vuosittainen päästövähennys, saavutettiin vuonna 2011.

Kaiken kaikkiaan Pietarin kaupungin fosforikuorma Itämereen on pienentynyt 1.700 tonnilla (70 %:lla) vuodesta 2004, mikä vastaa miltei 30 % vähennystä Suomenlahden  fosforikuormassa (Itämeren suojelukomissio HELCOM).

Säätiön Pietarin hanke on ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä Itämeren alueella toteutettuja vesiensuojeluhankkeita.

Fosforikuormitusta on vähennettävä edelleen

Itämeren vesistöistä ja maalta tuleva vuotuinen fosforikuorma muodostuu pääosin hajakuormituksesta (maatalous, haja-asutus) ja yhdyskuntien sekä teollisuuden jätevesistä.

Maista suurimpia kuormittajia ovat väkiluvuiltaan suurimmat Puola ja Venäjä. Kaukaisin kuorma tulee Valko-Venäjän ja Ukrainan alueilta jokivalumana pääosin Puolan, Latvian ja Liettuan kautta.

Itämereen tulee ylivoimaisesti eniten ravinteita maatalouden hajakuormituksena. Nopein apu merelle saadaan kuitenkin edelleen keskittymällä jäljellä oleviin suuriin pistemäisiin kuormituslähteisiin.

Itämeren vuosittaista fosforikuormitusta pitää leikata vielä noin 9.500 tonnia, jotta Itämeren hyvä tila voidaan saavuttaa vuoteen 2021 mennessä. Arvioiden mukaan jopa kaksi kolmasosaa tästä voidaan saada tehostamalla edelleen kaupunkien jätevesien fosforinpoistoa.

Ohessa John Nurminen Säätiön asiamies, FL Annamari Arrakoski-Engardtin SuurPNAT:issa pitämä PowerPoint-esitys.

Lähde:

Kokosi: Thorleif Johansson


John Nurminen Säätiö - LionsViestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram