Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Piirihallituksen jäsenten tutustumisilta

Tulevan kauden piirihallituksen jäsenet kokoontuivat virtuaaliseen tutustumisiltaan Google Meet-sovelluksen välityksellä 25.5.2021. Tapaamisen koollekutsuja oli piirikuvernööri Markku Helle. Osallistujia oli yhteensä 27. 

Ohjelman pääkäyttäjä Lasse Halme kertoi piirin hankkineen käyttöönsä Google Meet -sovelluksen, jolla nyt esimmäistä kertaa kokeiltiin pienryhmiin jakautumista. Lasse Halme jakoi osallistujat aluksi kahden henkilön pienryhmiin, mutta illan mittaan ryhmäkokoa kasvatettiin kolmeen tai neljään henkilöön ja keskusteluaikaa pidennettiin viidestä minuutista kymmeneen.  Pienryhmissä voitiin vapaan keskustelun merkeissä vaihtaa kuulumisia ja tutustua.

LC Vantaa / Hämeenkylän presidentti J.I.M. Väänänen kertoi mm. että n 80 % klubin aktiviteeteista suuntautuu nuorisoon ja vain pieni osa klubin jäsenistä asuu Hämeenkylän alueella. Jäsenjohtaja Merja Calanderin ehdotuksesta klubi harkitsee nyt teemaklubiksi ryhtymistä, jolloin klubiin kuuluminen on mahdollista kaikille muillekin kuin Hämeenkyln alueella asuville. Parhaimmassa tapauksessa klubi saa paljon uusia jäseniä.


Raino Heinonen LC Helsinki / Revonsalmesta puolestaan kertoi omassa pienryhmässään Sri Lankan ystävien toiminnasta. Hänen kertomuksensa innoittamana Sri Lankaan ystävät on nyt saamassa  pari uutta jäsentä tutustumisiltaan osallistuneiden joukosta. 

Osallistujat kokivat pienryhmätyöskentelyn mieluisana uutena kokemuksena ja toivovat, että tälllaisia tapaamisia järjestettäisiin lisää jatkossakin.  

Teksti : Arja Oksanen
Kuvat:  Markku Helle ja Arja Oksanen

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram