Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

1. varapiirikuvernööri Kjell Wikström

Nimeni on Kjell Wikström, klubini on LC Sibbo Sipoo, jäsen olen ollut vuodesta 2007.

 

Olen  69-vuotias diplomiekonomi Svenska Handels högskolanista. Olen toiminut kirjanpitäjänä ja talouspäällikkönä sekä toimitusjohtajana.  

Asumme vaimoni Vivanin kanssa Sipoon Västerskogissa rakentamassamme omakotitalossa. Olemme olleet naimisissa vuodesta 1975 ja  meillä on kaksi aikuista poikaa 44 ja 40 v, ja yhteensä 3 lastenlasta iältään 10, 8 ja 0, kaikki tyttöjä. Meillä on myös kohta 13 vuotias koira.

 

Leijonatoiminnan lisäksi toimin tällä hetkellä Sibbo Ungdomsförbundet r.f;n varapuheenjohtajana. Harrastuksiini kuuluu ulkoilu luonnossa koiran kanssa, pyöräily ja talvella hiihtoa silloin kuin lunta löytyy. Tämän lisäksi tonttimme nurmikoiden ja istutusten hoitaminen ja ajan viettäminen lastenlasten kanssa.

 

LC Sibbo Sipoon hallituksessa olen ollut yksitoista kautta, joista presidenttinä kaudet 2012-2013, 2016-2017 ja 2019-2020, tämän lisäksi sihteerinä kaudet 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ja 2018-2019. Olen myös toiminut klubimme Sulka leijonana ja LCIF vastaavana.

Olen toiminut LPJ:nä kaudella 2014-2015 ja APJ:nä kaudella 2018-2019

Varapiirikuvernöörinä minulle tärkeitä asioita ovat:

- että jäsenet viihtyvät klubeissa

- jäsenmäärän kasvattaminen ja uusien klubien perustaminen

- että klubin jäsenet osallistuvat klubien aktiviteetteihin

- että teemme yhteistyötä nuorten ja vanhusten hyväksi

- haluan parhaan kykyni mukaan tukea klubeja heidän toiminnassaan

 

 

 

1. VDG Kjell Wikström

 

LC Sibbo Sipoo medlem sedan år 2007

 

Jag är 69-årig diplomekonom från Svenska Handelshögskolan. Jag har arbetat som bokförare, ekonomiechef och VD.

Vi bor med min fru Vivan i Västerskog i Sibbo i ett egnahemshus vi byggt, vi har varit gifta sedan 1975, vi har två 44 och 40 åriga söner  och 3 barnbarn i åldern 10,  8 och 0 år, alla flickor, vi har också en snart 13 årig hund.

 

Utöver Lionsverksamheten verkar jag som bäst som Sibbo Ungdomsfördund r.f;s  vice ordförande.Till mina hobbyer hör promenader i naturen med hunden, cykling och skidning under vintrarna då det finns snö. Därtill gräsklippning på vår tomt och skötsel av rabatterna och att tillbringa tid med barnbarnen.

I LC Sibbo Sibbos styrelse har jag suttit elva perioder varav som president perioderna 2012-2013, 2016-2017 och 2019-2020, dessutom har jag varit sekreterare perioderna 2008-2009. 2009-2010, 2010-2011 och 2018-2019. Jag har också verkat som klubbens  Röda Fjädern Leijon och LCIF ansvarig.

 

Som LPJ verkade jag perioden 2014-2015 och som  APJ perioden 2018-2019

Viktiga saker för mig som vice distriktsguvernör är:

- att medlemmarna trivs i klubbarna

- att medlemsantalet stiger och att nya klubbar bildas

- att klubbmedlemmarna deltar i klubbarnas aktiviteter

- att vi samarbetar till förmån för ungdomar och äldre

- jag vill av bästa förmåga stöda klubbarna i deras verksamhet

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram