Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-N

LIONS N-PIIRI

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Liiton puheenjohtaja Matti Reijonen

Olen Matti Reijonen ja syntynyt Itä-Suomessa Varkaudessa, josta muutimme pääkaupunkiseudulle mm. Lions-talon naapuriin. Täytyi muuttaa pikkuiseen Vampulan kuntaan, ennen kuin minua pyydettiin mukaan lions-toimintaan vuonna 2001. Sain kummiltani heti alkuun hyvin perustellun syyn, miksi minun pitäisi paikkakunnalle muuttaneena liittyä lions-klubiin: tutustuisin heti 40 uuteen henkilöön ja heidän perheisiinsä.
 
Kun hyväksyin kutsun, sain kummiltani lions-toiminnasta ja klubitehtävien kierrosta seikkaperäisen selvityksen. Kummini hoiti asian hyvin ja siksi olen ollut 100 % jäsen ja aloin kiinnostumaan lions-työstä laajemmin.
 
Kummini on edelleen kiinnostunut lions-toiminnastani, vaikka hän asuu etuoikeutettuna jäsenenä toisella paikkakunnalla. Kummin työllä on erittäin tärkeä rooli myös myöhemmin. Asun edelleen puolisoni lion d-GST Hilven kanssa Huittisten Vampulassa ja lions-työstä on tullut meille molemmille lähes kokopäiväinen harrastus.
 
Suomen jäsentilanne koetaan tällä hetkellä kriittiseksi, on muutoksen aika. Muutos, oli se sitten iso tai pieni, tuottaa aina uusia mahdollisuuksia, antaa haasteita ja innostaa kehitykseen ja toimintatapojen päivittämiseen aikamme henkeen. Muutos ei tule itsekseen.  On yhdessä ryhdyttävä ideatalkoisiin, johon klubit voivat kutsua mukaan piirin edustajia, hehän ovat klubeja varten.  Siksi piireihin tarvitaan osaavia, innostuneita ja sitoutuneita henkilöitä, jotka saavat tuloksia aikaan. On oikeasti ryhdyttävä töihin ja pohdittava niitä mahdollisuuksia, joilla klubitoiminta voidaan pitää mielenkiintoisena ja virkeänä.
 
Liiton puheenjohtajan tehtävä on haasteellinen. Tavoitteenani on jatkaa järjestömme pitkäjänteistä strategiaa kohti asetettuja tavoitteita ja antaa hyvät lähtökohdat seuraavalle toimintakaudelle. Avainasioina pidän koko organisaation välistä keskinäistä luotettavuutta, yhteistyötä ja työrauhaa liitosta piirien kautta klubeihin. On muistettava, että jäsenet ovat koko toimintamme edellytys ja siksi kaikki ponnistelut on aloitettava jäsenistön ja klubien hyvinvoinnista. Tässä piirikuvernöörit ovat paljon vartijoina, heidän tärkein tehtävänsä on oman piirinsä johtaminen ja itse asettamiensa tavoitteiden saavuttaminen.
 
Vapaaehtoistyön tulee olla mielekästä, hauskaa ja vaikuttavaa. Sen pitää olla omalta osaltaan luomassa hyvää elämää, jolla voidaan yhdessä vahvistaa joukkojamme ja sanoa olevamme vapaaehtoisesti paras.
 
Matti Reijonen
Liiton varapuheenjohtaja kaudella 2019-2020
,
 
Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram