Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Rahasto alueellisten katastrofien ensiapuun

Piirihallitus päätti kokouksessaan 22.4.2006 perustaa tilin, josta varoja ohjataan N-piirin alueella tai lähialueilla mahdollisesti tapahtuvien katastrofien varalle.  Puhekielessä tilin nimeksi on vakiintunut ”Katastrofirahasto”.  Muodollisesti ”rahasto” on N-piirin tilinpäätöksessä yksi tili.

 

Piirihallitus saattoi tilin perustamisen välittömästi piirikokouksen tietoon.  Piirin vuosikokous nimittäin pidettiin piirihallituksen kanssa samana päivänä 22.4.2006.   Samalla piirikokous toivoi jokaisen klubin avaavan katastrofitilin tai perustavan katastrofirahaston ellei sellaista klubissa jo ole.

Varojen käyttötarkoitus

 

Piirihallitus päätti tilin avaamisesta N-piirin Katastrofivalmiuksien kehittämistoimikunnan esityksestä.  Alla olevasta otteesta käy lyhyesti ilmi käyttötarkoituksen tärkeimmät perustelut.

 

”Tilin avaaminen osoittaa sen, että N-piirillä on henkinen valmius mahdollisten katastrofien varalle. Siten piiri luo toimivan väylän lahjoitusten kohdistamiseen Lions-periaatteiden mukaiseen avustustoimintaan hädän hetkellä.  Katastrofin sattuessa piirikuvernööri nimeää toimikunnan, joka aktivoi klubeja ja niiden jäseniä tekemään lahjoituksia ja joka suunnittelee toimenpiteet katastrofin lieventämiseksi.”

 

”Katastrofitililtä maksetaan ja ohjataan avustuksia piirin alueella tai sen lähialueilla mahdollisesti tapahtuvista katastrofeista kärsiville.  Tilillä olevien varojen sallimissa puitteissa pikaisesta avustuksesta päättää piirikuvernööri yhdessä nimeämänsä toimikunnan kanssa 5.000 euroon saakka ja sitä suuremmista avustussummista päättää piirihallitus.  Tilille ohjataan järjestökentältä tulevia lahjoituksia ja piirihallituksen päätöksellä sitä voidaan kartuttaa myös mm. piirin aktiviteeteista tulevilla varoilla.  Katastrofitilin kartuttamiseksi piiri ei järjestä keräyksiä.”

 

- - -

 

Helsingissä 13.4.2006

 

 

N-piirin Katastrofivalmiuksien kehittämistoimikunta

 

 

Tuomo Tuomikoski

puheenjohtaja

 

 

Ossi Eloholma               Pentti Mäkinen            Maritta Vesterinen

 

 

 

Katastrofirahaston ohjesääntö 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram