Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Kohti Kestävää Kehitystä, blogi 67, 22.11. 2022  

Taas nähtiin, miten vaikeaa on kansainvälinen yhteistyö. Päättynyt YK:n ilmastokokous, COP 27, on saatu päätökseen. Lienee lähes epärealistista toivoa ja olettaa näin laajapohjaisen kokouksen pääsevän lähes kylmiltään yksityiskohtaisiin päätöksiin.

 

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puki sanomansa lyhyesti varoitukseksi:

-Olemme matkalla ilmastohelvettiin. Tämä lienee kuitenkin syytä ymmärtää kaikille tahoille vakavaksi varoitukseksi. Näin käy, jos emme tee mitään maapallon ilmaston parantamiseksi.

Kokonaisuutena lienee ymmärrettävä positiivisena valtioiden pyrkimys ymmärtää ja nähdä asiat sekä vakavina että perustaltaan yhteneväisinä. Vasta siitä tilanteesta voidaan lähteä yhdessä eteenpäin, kun kaikki osapuolet näkevät tavoitteet ja menetelmät samanlaisina.

 

Tämä ilmastokokous, COP (Conferens Of Parties ) 27 pidettiin Egyptin

Sharm El-Sheikhissä 6.-20.11. 2022. Monet asiantuntijat pitävät kokousta anniltaan vaatimattomana, mutta kun kysymys on näin laajasta asiasta, on jo pienikin edistys suuri saavutus.

Saatiin kuitenkin päätettyä kansainvälisen rahaston perustaminen. Sillä on tarkoitus kompensoida kehittyville maille menetyksiä, jotka johtuvat ilmastonmuutoksen sääolojen aiheuttamista tuhoista. Tässä syyllistetään, tosin lievästi, kehittyneitä, voimakkaasti luontoa rasittavia maita.

 

Päätettyä korvausrahastoa nimettiin hallinnoimaan 24 jäsenmaan muodostama siirtymäkomitea. Tämän komitean on tarkoituksena hallinnoida vapaaehtoisuuteen perustuvan pääoman käyttöä. Vaikka tämä rahasto perustettiin vasta nyt, on jo monta vuotta sitten päätetty USA:n, EU:n ja muutamien muiden osallistujien toimesta koota vuosittain mittava ilmastorahasto. Tähän ei ole aivan päästy, mutta tavoite on vakava.

 

Tiedossa ei vielä ole keinoja, joilla tämä siirtymäkomitea ryhtyy motivoimaan vapaaehtoisia valtioita, mutta se on tärkeää toimintaa. Olisiko mitään käyttöä esimerkiksi sellaisella näkökannalla, että ne maat, jotka ovat olleet ja osittain vieläkin, näiden kehittyvien maiden isäntämaita, nykyisiä tai entisiä, olisivat jonossa aivan kärjessä.

Tätä näkemystä voitaisiin perustella näiden isäntämaiden ja alusmaiden pitkällisellä ja hedelmällisellä yhteistyöllä. Vaikka nämä isäntämaat eivät nyt kohdistaisikaan taloudellisia panostuksiaan suoraan parhaiten tuntemiinsa omiin alusmaihinsa ovat näiden olosuhteet tuttuja.

Myös kulttuurit ja yhteistyömenetelmät ovat jo monia vuosia käytännössä todettu toimiviksi.

 

On faktoihin perustuen todettavissa odotettavissa olevien tapahtumien antavan mahdollisuuden parempaan lopputulokseen. Ilmaston muutos ei ole vaikuttanut koko maapallolla samalla tavoin, joten tämä nykyinen lähtötilanne on aivan ymmärrettävä. Kunhan kaikki valtiot näkevät säätiloissa tapahtuneet muutokset samalla tavalla, voidaan syvemmin lähteä korjaamaan epäkohtia.

 

--------

 

Muinainen materiaali, shungiitti, valjastetaan veden puhdistamiseen. Tämä, jopa 2-3 mrd. vuotta vanha mineraali on harvinainen hiilipitoinen mineraali, joka täyttää nykyiset tiukat terveysvaatimukset.

Suomalainen yritys Prima Carbo Solutions on patentoinut sähköelektrolyysiin perustuvan vedenpuhdistusmenetelmän, kertoo toimitusjohtaja Reijo Iivari. Menetelmässä vesi puhdistetaan pienellä energiamäärällä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tämä ainutlaatuinen keksintö on kahdella valmiilla patentilla varustettu ja lisäksi kansainvälinen PCT-patentti on edennyt myönteiseen välipäätökseen.

 

Keksintö perustuu harvinaiseen mineraaliin, shungiittiin, Sitä esiintyy vain muutamassa paikassa maapallolla ja Äänisjärven pohjoisrannalla, Shungan kylässä sitä esiintyy runsaasti.  Shungiitilla on tunnettuja terveyttä edistäviä ominaisuuksia, jotka ovat tunnettuja jo vuosikausia. Sitä onkin joskus nimitetty ”elämän kiveksi”, maagiseksi kiveksi ja parantavaksi kiveksi.

Shungiitin rakenne koostuu pallomaisista molekyyleistä, fullereeneista eli

pallohiilestä. Prima Carbo Solutionin puhdistustekniikka vahvistaa elektrolyysin avulla shungiitin luontaisia antibakteerisia ominaisuuksia.  Sivutuotteena on saavutettu havainto, että tässä teknologiassa ”piilee kultajyvä” erityisesti ongelmana koettujen typen ja fosforin poistoon. Myös suolanpoistokokeista on saatu hyviä, rohkaisevia tuloksia.

Prosessissa käsitellään vesi sataprosenttisesti ja vety on myös saatavissa edelleen hyötykäyttöön.

-Nyt on tarkoitus ryhtyä kehittämään teollista prosessimallia ,toteaa toimitusjohtaja Iivari. Tämän innovaation valttikortteja ovat kustannustehokkuus, skaalautuvuus, regeneroitavuus ja täysin kemikaalivapaan prosessin ympäristöystävällisyys.

 

---------

 

Kiinan Poyang-järvi, maan suurin on nyt kuivunut. Tilanne on täysin ennennäkemätön. Kalat, simpukat ja muut vesieläimet jäivät kuivalle pohjalle ja noukittiin syötäviksi. Yllättäen on löytynyt myös Ming-dynastian aikaisia rahoja ikään kuin lohdutukseksi.

Tänä vuonna suurin syy kuivuuteen ja kuumuuteen ovat ilmakehän virtausten epätavalliset kuviot, selvittää äärisäiden tutkija Wang Jun Kiinan tiedeakatemian yliopistosta. Ilman meneillään olevaa ilmastonmuutosta helleaallot Etelä-Kiinassa eivät olisi olleet niin vahvoja, pitkiä ja vaikuttaneet niin laajalla alueella (HS 7.11 -22).

 

Osasyyllisinä pidetään myös kiinalaisten mittavassa määrin hankkimia ilmanviilentäjiä ja Kiinan vientiteollisuutta, joka toimittaa teollisuustuotteita valtavia määriä ympäri maailmaa.

Kuumaa on tänä kesänä ollut monin paikoin, mutta Kiinassa kuumuus on ollut vielä pahempaa, toteaa säähistorioitsija Maximiliano Herrera New Scientist -lehden julkaisussa. Hän arvioi, ettei koko maailmassa ole missään tätä ennen ole ollut näin kuumaa.

 

Kesällä yli 35 asteen kuumuutta kesti yli 2 kuukautta. Riisintaimet kuolivat jo kasvunsa alkuvaiheessa ja seesamkasvusto kuivui pystyyn.

Bataatit ovat pieniä, jollaiset normaalikasvukautena on jätetty nostamatta.

Monet kiinalaiset kuljettavatkin nyt turisteja kolmipyörämopoilla järven pohjalla. Heille monille on tullut kesällä ammatinvaihdos.

Ei ole enää kalastusta eikä laivoilla ja veneillä voi kuljettaa tavaraa. Joissain paikoin vielä laivat yrittävät kuljettaa pieniä lasteja, mutta kuljetuskustannukset ovat nousseet paljon yli normaalin koska on ajettava kannattamattoman pienillä kuormilla.

 

-------

 

Pienistä alkueläimistä etsitään urheita sotureita ilmastonmuutoksen torjunnan etulinjaan. Ne eivät ole eläimiä eivätkä kasveja, mutta niillä on molempien hyviä ominaisuuksia. Levä on täydellinen pieni paketti elämää.

Jyväskylän Yliopistossa on käynnistetty ROBA-tutkimusprojekti (robust algae systems). Sen tavoitteena on löytää taloudellisesti kannattavia prosesseja mikrolevien viljelyyn. Hankkeen suomenkielinen nimi viittaa elinvoimaisiin leväsysteemeihin. Tässä kehitystyössä ovat mukana Neste ja VTT kertoo tutkimuksesta vastaava tohtori Pauliina Salmi.

 

Leviä tutkitaan käytettäväksi raaka-aineeksi monessa tutkimuslaitoksessa mutta teollisuuden sivuvirrat ja eläinperäiset rasvat ovat vielä merkittävä ryhmä tähän tarkoitukseen. ROBA-hankkeen päämotivaatio on mikrolevien käyttö hiilidioksidin sidontaan.

 

Mikrolevistä tehdään lisäravinteita, lannoitteita ja eläinrehua, esimerkiksi kaloille. Leväkasvustoja seurataan spektrikameroilla, joten viljelmässä ilmenevät poikkeamat havaitaan heti. Tutkimustyö tehdään spektrilaboratoriossa, jossa tutkimustyö toteutetaan poikkitieteellisesti monien eri alojen tutkijoiden yhteistyönä.

Tässä yksikössä työskentelee biologeja, matemaatikoita, fyysikoita ja tietoteknikoita.

-Poikkitieteellisyys tuo valtavasti lisätehoja, toteaa tohtori Salmi.

 

Mikrolevien kasvua kuvataan spektrikameralla ja kuvia tarkastellaan algoritmien avulla. Tarkastelun kohteena on mikrolevän biomassa, pigmenttipitoisuus ja lipidi- eli rasvapitoisuus. Mikrolevien rasvat ovat olennaisia leväpohjaisen biodieselin valmistuksessa.

Levä pystyy ottamaan veteen liuennutta hiilidioksidia vähällä valolla ja vähäisellä määrällä ravinteita. Tohtori Salmen mukaan levä pystyy tekemään vähästä paljon ja tuottamaan happea eläinkunnan käyttöön. Etsiessään ravinteita levät voivat uida hiljalleen valoon päin kuten eläin vaikka yhteyttävät kuten kasvit.

 

-------

 

Lapualainen Chemigate alkaa valmistaa biopohjaista sokerista valmistettua glukaania pesuaineisiin. Se on myös biohajoavaa ja mikromuovitonta ja korvaa fossiilista öljyä vähentäen hiilijalanjälkeä.

-Tämä on osaltaan vihreää siirtymää eli pyrkimystä pois fossiilisen öljyn käyttämisestä, toteaa toimitusjohtaja Tom Schauman. -Glukaani korvaa pesuaineissa käytettäviä öljypohjaisia kemikaaleja, painottaa Miia Kärkkäinen Ilkka-lehden uutisessa. Näin pesuainevalmistajat pääsevät eroon tuotteidensa mikromuovista.

Glukaania valmistetaan Jokioisissa Genencor International Oy:n tuotantolaitoksella. Lapuan tehtaalla jatkojalostettu raaka-aine toimitetaan eri puolille maailmaa pesuainetehtaille. Toimitusjohtaja Schauman luonnehtii tätä asiaa maailmanlaajuisesti merkittäväksi asiaksi.

Lapualle ollaan rakentamassa uutta n. 8,5 miljoonan euron tuotantolaitosta, joka on jo melkein valmis. Tuotantolaitteet on tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden lopulla. Tämä uusi tuotantolaitos valmistuu Chemigate Oy:n nykyisen tehtaan kylkeen.

 

Lion Pertti Ratia

Kohti Kestävää Kehitystä -koordinaattori

Lions Club Hiekkaharju- Sandkulla ry.

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram