Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Kohti kestävää kehitystä, blogi 76, 16.11. 2023

Aurinkopaneelien käytön monipuolisempaa käyttöä on syytä tutkia.

Aurinkopaneelit yleistyvät kovaa vauhtia sekä kerros- että
omakotitalojen katoille. Kokonaisuutena niistä koostuu suuri
voimalaitos, jonka merkitys on olennainen sähkön tuotannolle.

Näiden pienvoimaloiden omistus ja hallinta tietysti ovat täysin hajautettuja, mutta yhteisillä säädöksillä ja menettelytavoilla niiden toiminta on hallittua.

Aurinkopaneelien tuottamaa energiaa on tarjolla eniten kesällä, jolloin sille ei ole niin paljon käyttötarvetta kuin talvella. Mutta eri tavoin järjestelemällä siitä saadaan paras hyöty.

Suomen olosuhteissa keväällä jo maaliskuussa aurinko on korkealla, mutta ilma on vielä kylmää. Tällöin aurinko lämmittää tehokkaasti. Kesällä taas säätila on lämpimämpi, mutta energiaa tarvitaan viilennykseen. Syksyllä aurinko lämmittää vielä merkittävästi, vaikka päivä lyhenee ja ilma viilenee. Käytössä on myös monenlaisia hybridilämmitysmuotoja esimerkiksi maalämmön kanssa.

 

Aurinkosähkön tuotanto on esimerkiksi Fingrid-kantaverkkoyhtiön tietojen mukaan kasvanut lyhyessä ajassa nopeasti, mutta on vielä vain noin prosentin luokkaa Suomen koko sähkötuotannosta. Sen arvioidaan tällä hetkellä saavuttavan jossain 2030 vuoden tienoilla kuuden prosentin määrän. On huomattava, että se tarkoittaa nykyiseen kuusinkertaista lisäystä. Kuitenkin se voidaan esimerkiksi maisemointia silmällä pitäen hoitaa niin, ettei sitä edes huomata silloin kun aurinkopaneelit sijoitetaan esimerkiksi kerrostalon katolle.

 

Tiedossa ei ole tutkimuksia onko mahdollista kasvattaa puun taimia tai jotain muuta kasvia yhdessä aurinkopaneelien kanssa vaikkapa pellolla. Jos paneelit asennetaan maahan tuntuisi vaikealta viljellä samalla kasvualustalla mitään muuta. Mutta olisiko mahdollista kehittää käännettävät paneelit?  Ne voitaisiin kääntää aurinkoon päin silloin kun kasvituotanto ei ole käynnissä ja kun kasvit tarvitsevat valoa paneelit käännettäisiin mahdollisimman vähän varjostavaan suuntaan.

 

----------

 

Maailman ensimmäinen autonominen kutsuvene kehitetty Vaasassa. Kansainvälinen Time-lehti levitti tiedon koko maailmalle. Tämä sähkökäyttöinen vene ohjaa itse itseään ja kapteeni istuu maissa toimistossa ja hoitaa muita samanlaisia veneitä yhtä aikaa.

Ei ole merenkulussa mikään niin kuin ennen, ei laivat eikä miehet, kuten laulussa lauletaan. Tämä 200 maailman parhaan keksinnön listalle päässyt vene on Vaasassa toimivan Mente Marine Oy:n maailman parhaaksi kuljetusvariaatioksi todettu kutsuvene, Callboat on maailman ensimmäinen kutsuvene. Näin toteaa yhtiön toimitusjohtaja Peter Ostberg. Vene siis kulkee itsekseen ja ohjaa itseään. Venettä on kokeiltu käytännön olosuhteissa Helsingin saaristossa muutamana vuotena.

 

Tulevaisuudessa kutsuvene kulkee siten, että kapteeni istuu toimistossa ja on yhteydessä veneeseen. Hän hoitaa samanaikaisesti useampaa venettä. On aivan ymmärrettävää, etteivät lainsäädännön vaatimukset ole tällaiselle järjestelmälle aivan yksinkertaiset ja selkeät. Eräs tärkeimpiä asioita on tietysti turvallisuus ja kaikki vastuukysymykset. Merenkulku perinteisesti on ollut hyvin tarkkojen määräysten alaista.

 

Merialueilla julkista liikennettä on vähän. Jos haluat kulkea saaristossa, on sinulla oltava vene. Suomessa venevuokrausta ei ole kehitetty niin kuin monessa muussa maassa. Tämä uusi liikennöintimenetelmä avaa aivan uusia näkemyksiä. Voit mennä moniin paikkoihin tarvitsematta huolehtia kulkuvälineestä, veneestä. Näinhän joukkoliikenne maalla on toiminut iät ja ajat. Tässä onkin maalla oltu viisaampia kuin vesillä?

 

Mente Marine on aloittanut jo kutsuveneiden myynnin ulkomaille, mm. Britanniaan ja Norjaan. Näiden molempien valtioiden viranomaiset saavat mielenkiintoisia pykäläpähkinöitä purtavakseen. Yhtiö on kehittänyt veneisiin käyttökelpoista elektroniikkaa jo pitkälti yli 20 vuotta. Se myös valmistaa suurelta osin itse nämä veneet. Tällöin tuotekehittely on varmempaa ja joustavampaa.

 

---------

 

Afrikassa rakennetaan vihreää muuria taisteluun Saharan laajenevaa aavikoitumista vastaan. Tämä suurhanke on aloitettu jo 16 vuotta sitten. Tavoite on metsittää yli 7500 km pitkä ja 15 km leveä kaista Atlantilta Punaiselle merelle.

Tätä hanketta on kutsuttu jopa maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Metsittämiseen käytetään lähialueille sopivien puiden taimia. Niitä ei kannata tuoda erilaisista olosuhteista, sillä niiden kasvu ei onnistu. Tämä huomattiin esimerkiksi Kiinassa, jossa suuria taimikoita tuhoutui koska tätä vaatimusta ei osattu ottaa huomioon. Tällä Sahelin metsitysalueella on tarkoitus saada uudelleen pelloksi ja laitumeksi noin 100 miljoonaa hehtaaria aavikoitunutta maata.

 

Istutettava vihreä muuri tulee suunnitelmien mukaan luomaan kymmenisen miljoonaa uutta työpaikkaa. Se tulee toimimaan hiilinieluna, joka sieppaa ilmakehästä 250 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Tämä on YK:n eräs ekologisen ennallistamisen päähankkeita. Rakentamisesta vastuullisena on myös Afrikan Unioni sekä muita alan kansainvälisiä operointijärjestöjä.

Afrikassa on noin 500 miljoonaa ihmistä, jotka ovat aavikoitumisen vaarassa. Pahiten vaikuttaa kuivuus yhdessä korkean lämpötilan kanssa. Tämä väestömäärä on suuruudeltaan samankokoinen Euroopan Unionin väestömäärän kanssa. Tästä näemme, ettei kysymys ole pienestä asiasta.

 

Vihreän muurin arvioidaan nyt olevan ehkä puolivälissä. Se sijaitsee alueella, jossa ovat sellaiset valtiot kuten Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Tsad, Sudan, Eritrea, Etiopia, Djibouti. Näissä maissa on nuorta voimaa työntekijöiksi ja todellinen tarve työpaikoista. Maaperä on kuivaa, mutta esimerkiksi metsittäminen auttaa vesitasapainon saavuttamista ja mahdollistaa kasvien kasvun.

 

On myös huomattava, että tällä alueella eläimille ei tarvitse rakentaa karjasuojia suojaamaan pakkaselta ja lumelta eikä ihmisille rakennettaviin asuntoihin ei tarvita lämpöeristeitä kylmän varalle. Myös niin vesi kuin likaviemärijohdot voidaan rakentaa melko lähelle maan pintaa. Tämä koskee myös kaikkien rakennusten perustuksia. Meidän routivissa oloissamme molemmat on rakennettava syvälle routarajan alapuolelle.

 

---------

 

Suomeen on rantautunut uusi moderni tapa vaihtaa hyviä vaihtokelpoisia vaatteita. Kirpputorithan ovat jo tuttuja, mutta tämä uusi Swap-tapahtuma sisältää vain vaatteita. Kyseessä on Suomen suurin käytettyjen vaatteiden vaihtotapahtuma. Rahaa ei tarvita.

Tampereella ulottui Swap-tapahtuman jono Sorsapuistosalin ovilta Tampere-talon aulaan. Jonottajat sekä toivat, että veivät hyväkuntoisia käytettyjä vaatteita. Tapahtuman olivat järjestäneet Ekokumppanit ja Pirkanmaan jätehuolto. Onhan yleisesti tunnettua, että eräs pahimmin luontoa saastuttava teollisuudenala on tekstiilin valmistus. Ja muoviraaka-aineista valmistetut tekstiilit eivät täysin tuhoudu luonnossa, eivät ainakaan nopeasti.

 

Tähän Suomen suurimpaan alan tapahtumaan yleisö sai tuoda omia vaatteitaan. Tuotuja vaatteita vastaan sai lipukkeita. Tällä arvopaperilla sai toisaalla olevalta vaatteiden vaihtoalueelta hakea haluamiaan vaatteita, jotka joku toinen oli sinne tuonut. Tämä menetelmä on eräs hyvä tapa saada vaatteille lisää käyttöaikaa, totesi Ekokumppanien projektipäällikkö Sanna Teinilä. Hän painotti ekologisuuden lisäksi myös sosiaalisen vastuun näkökulmaa. Sehän tulee nyt tässä toteutettua ikään kuin sivutuotteena.

Tämä uusi markkinointi- ja ympäristöasiatapahtuma sai suuren, positiivisen huomion Tampereella. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvetta on tämän tyyppiselle uudelle kirpputori- ja markkinointitapahtumalle. On uskottava, että alan kaupantekomenetelmät kehittyvät ja jokainen huomaa hyötyvänsä.

 

Eniten tässä todennäköisesti hyötyvät luonto ja rajalliset luonnonvarat. Jotta toimintaan saadaan jatkuvuutta ja pysyvyyttä on ”ostajien” ymmärrettävä, että jonkinlainen korvaus on ehkä jossain muodossa paikallaan. Mutta sen näemme, kunhan ala kehittyy eteenpäin.

 

--------

 

EU-komissio myönsi virheensä Suomelle metsien hiilinielulaskelmassa. Suomi on paljon lähempänä tavoitteita kuin mitä julkisuudessa on tuotu esille. Luonnonvarakeskus on tehnyt uuden metsien hiilinielujen vertailutason teknisestä korjauksesta.

Uudet korjatut laskelmat osoittavat nyt Suomen metsänielun vertailutason olevan 14,84 milj. ekvivalenttista hiilidioksiditonnia (CO2 tn) kun taas syrjäytetyt väärät luvut olivat 23,49 milj. tonnia. Uusi luku on siis melkein 9 milj. tonnia alhaisempi.

 -Hakkuumääränä tätä voi pitää lähes samana lukuna, toteaa MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola. Hän toteaa myös ettei ”metsänielun paniikille” ole mitään perusteita.

 

Kuluvan vuoden hiilinielutavoite saattaa olla hyvinkin EU-tavoitteiden tasolla, mikä seikka varmistuu vasta ensi vuoden alussa. Tiirola ihmettelee, ettei EU:n tekemän virheen oikaisua ole vielä näkynyt, vaikka vääristä luvuista informoitiin näkyvästi ja nopeasti.

EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käänsi takkinsa sen jälkeen, kun Suomi ja Ruotsi tyrmäsivät EU:n ennallistamiskannan. Tämän sanotaan liittyvän komissaari ja komission edellisen puheenjohtaja Frans Timmermansin lähdettyä Hollannin parlamenttivaaleihin. Oikein pahat kielet ovat irvailleet, että Timmermans lähti ennallistamaan Hollantiin ja toteuttaa näkyvän ennallistamisen avaamalla Alankomaiden patoluukut Atlantille.

 

Mutta nyt kyllä todelliset ”kuumimmat poliittiset kysymykset liittyvät trilogeihin, eli kolmikantaneuvotteluihin. Ne käydään EU:n komission, EU-parlamentin ja jäsenmaiden välisinä. Tämä kokonaisuus ei ole nopeasti ohi, vaan siinä menee useita vuosia. Mutta sitä on seurattava herpaantumatta. Suomelle on erittäin merkityksellistä, ettei ennallistamisessa mennä liiallisuuksiin. On ymmärrettävä, että vanha metsä ei toimi hiilinieluna vaan päästölähteenä ja mitä vanhempi metsä on, sitä alttiimpi se on kasvitaudeille ja tuholaisille. Niistä molemmista on tuoreita pahoja kokemuksia lähes koko Euroopan alueelta.

 

Pertti Ratia

Kohti Kestävää Kehitystä -koordinaattori

Lions Club Hiekkaharju-Sandkulla ry

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram