Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Kohti kestävää kehitystä, blogi 79, 24.2. 2024

Sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapaino on tärkeä saavuttaa sekä hinnan että kapasiteetin vuoksi. Pumppuvoimala on tähän ratkaisu. Vettä pumpataan yläjuoksulle silloin kun on sähköä ja vettä saatavana yli tarpeen.

Pumppuvoimala ei ole uusi keksintö. Niitä aloitettiin rakentaa Sveitsiin, Itävaltaan ja Italiaan jo 1890 luvulla. Tämä on ihan luonnollista, koska tuolla alueella maasto-olosuhteet ovat otolliset tällaiselle toiminnalle. Toimintaperiaate on yksinkertainen ja selkeä. Silloin kun yläjuoksulla ei ole vettä tarpeeksi, mutta sähköä on saatavana ja hinta edullinen, pumpataan vettä alhaalta yläjuoksulle. Se lasketaan alas turbiineihin tai juoksupyöriin sitten kun sähköä on vähemmän ja hinta noussut tai voiman tarve suurempi.

 

Voimalaitoksen ohijuoksutus on veden tuhlausta, joka pumppuvoimalalla pystytään välttämään ja lisäämään voimalan tuotannon tehoa. Professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan yliopistosta näkee Suomen kannalta tärkeämmäksi pumppuvoimalahankkeet kuin uuden vesivoiman rakentamisen. Nehän ovat aina yhtä aikaa valinkauhassa. Nopeat säävaihtelut ovat osaltaan tuoneet esille sähköenergian, pörssisähkön, yllättävät hintapiikit, joita ei ole ennen ollut.

 

Professori Vakkilainen arvioi, että yksikin pumppuvoimala olisi Suomessa vaikuttanut jo merkittävästi talven sähköhintapiikkien tasoittajana. Puhuttiin vain muutaman sadan megawatin määrästä, jolla jo olisi ollut tämä tasoittava vaikutus.

Muita menetelmiä tasata sähkön kulutuksen ja käytön eroa ovat suuret akut ja moottorikäyttöiset voimalat, tulevaisuudessa ehkä myös käytöstä poistetut sähköautojen akut. Niitä on käytössä, mutta niiden soveltuvuus riippuu aina paikallisista oloista. Eräs toimiva menetelmä on myös kulutuksen mahdollinen joustaminen, jossa esimerkiksi kotitalouksilla on merkittävästi mahdollisuuksia.

 

Pumppuvoimaloita on käytössä Kiinassa, USA:ssa, Etelä-Afrikassa, Sveitsissä, Portugalissa ja ainakin Venäjällä. Myös eräänlaisena vesipumppuvoimalana voidaan pitää Pohjolan Voiman Jumiskon tunnelivoimalaitosta. Suomessa on pidetty mahdollisena myös hylättyjen kaivoskuilujen käyttöä. Pumppuvoimalaitos on vasta suunnitelma-asteella suuresta tarpeesta huolimatta. 

---------

 

Sivistynyt maailma pystyy tuottamaan muovijätettä yli oman tarpeensa, mutta ei hyödyntämään sitä. Paitsi kierrättämällä maihin, jotka saavat saasteet omaksi haitakseen. Turkista on tullut kehittyneen Euroopan muovijätteen kaatopaikka.

Tavallinen tallaaja voi itsekseen ihmetellä, miksi niin hieno tuote kuin kalliisti kemiallisesti, korkealla ammattitaidolla valmistettu muovi ”reitataan” jätteeksi? Siis se noteerataan materiaaliksi, jolle ei ole enää mitään teknillistä käyttöä. Ja vielä sen päälle muovi kulkeutuu niin ympäristöön, luontoon, kasveihin kuin eläimiinkin.

Tämän jälkeen se aiheuttaa jopa parantumattomia sairauksia.

Eivätkö nyt voisi apuna olla ne kemistit, korkeasti koulutetut ammattilaiset, jotka ovat muovin keksineetkin. Eikö ratkaisun avaimet ja toimintaohjeet pitäisi löytyä heiltä?

 

Euroopan Unioni kehitti joitakin vuosia sitten hienon ajatuksen, ecodesign, ekosuunnittelu. Sillä on oikein oma energiamerkintädirektiivikin, Ecodesign-direktiivi 2009/125/ EY. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että koko laitteen tai materiaalin elinkaari alusta aivan käyttöiän loppuun suunnitellaan niin, ettei mitään jätettä jää jäljelle. Kun käyttöikä on ohi, tuotteelle on jo suunniteltu joko toisarvoinen, ns. kaskad-käyttö tai materiaalien hajottaminen ainesosiin, joille on olemassa käyttömahdollisuudet. Toimiiko hyvin vain teoriassa?

 

Virallinen status on kunnossa koko muoviprobleemin poistoon, mutta miksi

käytäntö ei pysy mukana? Miksi kehitys on jäänyt joko kesken tai kokonaan aloittamatta? Eikö muovia koske EU:n hieno ympäristö- ja elinkaariajattelu? Mikä taho hyötyy nykyisestä kehityksestä niin paljon, että kehitys on käytännössä ei pysähtynyt, vaan mennyt jopa täysin väärään suuntaan. Pahimmillaan kalat ja valaat tukehtuvat muoviin.

 

Nyt on Turkista tullut EU:n muovijätteiden kaatopaikka niin että sinne rahdataan päivittäin lähes 150 rekkalastia erilaista muovijätettä. Tämä tarkoittaa Basel Action Network-järjestön mukaan esimerkiksi elokuun 2023 aikana tuodun yli 24 miljoonaa kiloa muovia. Tämä koko järjestelmä toimii siten hämäävästi, että Euroopan ylikuluttavat kansalaiset luulevat Turkin kierrättävän nämä jätteet, mutta pääosin ne haudataan ja poltetaan. He eivät aina tiedä, että nämä muovit päätyvät vaarantamaan toisten ihmisten terveyttä, toteaa Götde Sevinc Turkin Greenpeacesta.

 

Kiina oli aikoinaan eräs suurimpia muovijätteen ostajia mutta sen lopetettua, toiminta jakautui monien Kaakkois-Aasian maiden kesken. Indonesia ja Malesia ovat tällä hetkellä suurimpia muovijätteen kohdemaita, (HS 29.1 2024). YK-maat kokoontuvat kansainvälisen muovisopimuksen puitteissa huhtikuussa Kanadaan ja marraskuussa Etelä-Koreaan päästäkseen toimiviin sopimuksiin tämän asian ratkaisemiseksi. Suomen pääneuvottelija Tuulia Toikka ympäristöministeriöstä näkee mahdolliseksi saavuttaa vielä tämän vuoden aikana yhteinen näkemys sopimuksen sisällöstä.

 

-------

 

Ehtymätön energiavarasto Islannin alla. Kriittistä vettä 220 barin paineessa ja yli 373 asteisena noin 2 km:n syvyydessä. Syvemmälle ei voi porata, sillä pora alkaa ” tylsyä” 800 asteisessa magmassa. Islannilla on siis rajattomasti puhdasta ja edullista energiaa.

Tämä mittava energiavarasto ja sen läheisyys Islannissa ei ole yllätys. Maa on käyttänyt jo geotermistä energiaa sekä lämmön, että sähkön tuottamiseen. Tämä magmakammion löytyminen läheltä, n. 2 km, maan pintaa ja sen aiheuttama ylikriittisen veden määrä olivat positiivisia yllätyksiä. Nyt on Islannilla teknillisen tekemisen paikka saada energia edullisesti, turvallisesti ja tehokkaasti käyttöön.

 

Islanti lienee nykytiedoilla kylmän pohjoiskalotin energiarikkaampia paikkoja. Islannin tutkimuslaitos IMO arvioi magman esiintyvän noin 10 km pitkänä virtana ja menevän jopa tiheän asutuksenkin, Grindavikin kaupungin, alle. Tämän vuoksi maan RUV-yleisradioyhtiö on arvioinut magmatulivuoren voivan purkautua ennakoimattomana aikana. Tutkija Elisabet Palmadottir pitää tulivuoren purkausta mahdollisena. Myös on epävarmaa mitä tapahtuu, kun jäätiköiden paino poistuu sulavesien mukana.

 

Kaldera on nimeltään sammuneen tulivuoren kraatteri. Tällainen on Keski-Atlantin selänteen päällä. Euroopan ja Pohjois-Amerikan mannerlaatat etääntyvät toisistaan tällä hetkellä noin 2,5 senttimetriä vuodessa. Tästä syntyvästä repeämästä pääsee magma pursuamaan ylös. Kun repeämä suurenee ei ole tietoa vauhdittuuko magman

Nousu, vai pysyykö magmakammio vakaana kuten tähän asti.

 

Geologian tutkimuslaitoksen tutkija ja johtava asiantuntija Teppo Arola  (HS 18.1 -24) pitää mahdollisena että Islantiin voidaan rakentaa kokonaan uudenlainen geoterminen voimala. Tämän mahdollistaa maan pinnan lähellä oleva magmakammio. Vesi voidaan lämmittää magmakammion yläpuolella ylikriittiseen olomuotoon. Tällöin veden lämmönvarauskyky on noin viisikertainen normaalitilaan verrattuna. Näin turbiinit saadaan pyörimään vinhemmin ja toiminta on todella taloudellisesti kannattavalla pohjalla.

 

---------

 
Suomalainen Solar Foods on kehittänyt uuden ravintoaineen, soleiinin, josta Fazer on valmistanut Singaporessa julkistettua suklaata. Tämä tuote on valmistettu ilmasta ja se on nyt viranomaisten hyväksymä uuselintarvike.

Suklaa sisältää ilmasta valmistettua proteiinia, joten sen tuottamiseen ei ole käytetty normaaleja ruuan tuotantomenetelmiä, lehmiä laitumella. Tuote on nimeltään Taste of Future. Singapore on ensimmäinen maa, joka on myöntänyt tälle tuotteelle myyntiluvan. Fazer Makeisten tuotekehitysjohtaja Heli Anttila pitää Singaporea mielenkiintoisena markkinana, jossa testataan erilaisten ruokainnovaatioiden suosiota. Laajoissa maistelutilaisuuksissa testataan suoraa kuluttajapalautetta.

 

Fazer on sijoittanut Solar Foods-yhtiöön, jonka tuotekehityksen tuloksena on päädytty soleiiniin. Solar Foods on kerännyt kahdeksan miljoonaa euroa osakeannilla. Fazer on solminut strategisen kumppanuuden ollen yhtiön suurin omistaja 15 %:n osuudella.

Soleiini on hiilineutraali mikrobiproteiini, jota saadaan luonnossa esiintyvästä mikrobista. Käymisprosessin avulla siitä voidaan kasvattaa ravinteikasta ruuan raaka-ainetta, joka sisältää välttämättömiä aminohappoja.

 

Koska soleiini on uudenlainen ruuan raaka-aine, se tarvitsee EU:n elintarviketurvaviraston (EFSA) uuselintarvikehyväksynnän. Tällä varmistetaan, että se on turvallista, asianmukaisesti merkitty ja ravitsemuksellisesti sopiva tarkoitukseensa. EFSA esittää myös tieteellisen arvionsa Euroopan komissiolle lopullista hyväksyntää varten. Näiden prosessien jälkeen Fazer aloittaa mahdollisten laajempien tuotelanseerausten toteutuksen Euroopassa. Tällöin uusi tuote tulee myös Suomessa markkinoille.

 

--------

 

Sääolosuhteet eri puolilla maailmaa ovat viime vuosina muuttuneet moneen suuntaan. Lämpötilaennätyksiä, niin helle kuin pakkasennätyksiä on esiintynyt yhä enemmän. Myös sateet ovat muuttuneet. Joissakin paikoissa sateet ovat kehittyneet rankkasateiksi ja toisaalla esiintyy ennennäkemätöntä kuivuutta.

Sekä luonto, eläimet ja kasvit, fauna ja floora, sekä ihminen ovat joutuneet aivan uusien haasteitten, jopa ylitse käymättömien vaikeuksien eteen. On vaikea mutu-tuntumalla todeta, ovatko muutokset luonnossa olleet aina enemmän negatiivisia kuin positiivisia. Molempia on ilmennyt, mutta kumpia enemmän on vaikea todeta. Muutos on kuitenkin aiheuttanut muutostarpeita niin kasvien kuin eläintenkin, myös ihmisen elämään.

 

Monetkin muutokset ovat ilmenneet niin ennakoimatta, ettei niiden vaikutuksia ole pystytty ottamaan huomioon. Tapahtuneet muutokset ovat tulleet yllätyksenä. Tällaisesta mainittakoon esimerkiksi läntisessä Siperiassa Jamalin niemimaalla tapahtunut arviolta 60000 poron kuolema muutama vuosi sitten. Porot olivat tuolla alueella saaneet talvisen ravintonsa pyyhkäisemällä sorkillaan kuivan pakkaslumen pois jäkäläkasvuston päältä.

Mutta olosuhteet olivatkin muuttuneet vain muutamaa astetta lämpimämmäksi, jolloin lumi olikin sulanut ja sitten jäätynyt kovaksi kuoreksi. Tähän nälkäkuolemaan päätyi mittavan porokarjan elämä muutamassa päivässä.

 

Toisaalla säätila on muuttunut niin, että monen vuoden sateet satavat muutamana päivänä. Näin tapahtui Chilessä, Atacaman autiomaassa. Ja seuraavina päivinä yli 1000 eri kasvilajia pulpahti vehreänä normaalisti kuivasta hiekasta.

Myös aivan ihmeellinen ja lähes uskomaton on Pohjoisella Jäämerellä esiintyvä Polinja-ilmiö.

Se ilmenee niin että kirkkaan, tasaisen jääkannen alla ja vapaassa vedessä kasvaa mittava määrä erilaisia vesikasveja. Ne antavat ravinnon niin veden eläimistölle kuin paikallisille asukkaillekin. Nyt jääolosuhteet ovat muuttuneet niin, etteivät auringon säteet pääsekään paistamaan merenalaiseen kasvustoon, koska jää on muuttunut tuulen voimasta epätasaiseksi. Monin paikoin Polinja-ilmiö on lähes kokonaan pysähtynyt ikävin seurauksin.

 

Näitä ennakoimattomia luonnonilmiöitä esiintyy joka puolella maailmaa. Monet tutkijatahot ennustavat luonnolle ja siten myös ihmiskunnalle katastrofia, ellei muutosta saada ajoissa aikaan. Onneksi monet kansainväliset tahot, kuten YK pääsihteerinsä, Antonio Guterresin, johdolla on lähtenyt voimakkaasti tuomaan tätä mittavaa asiakokonaisuutta yhä voimakkaammin esille.

 

Pertti Ratia

Kohti Kestävää Kehitystä -koordinaattori

LC Hiekkaharju- Sandkulla ry

Lions N-piiri

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram