Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 16.2.2016

Fillaritaksi aloittaa Porvoossa keväällä

Suomi on vielä hyötynyt ilmastonmuutoksesta, mutta kuinka kauan

Saadaanko keinotekoisella fotosynteesillä energiaa

Perunat kaupasta puusta valmistetussa pussissa

Taajuusmuuttaja on sähkömoottorin ekologinen lisälaite

Rudus torjuu vieraslajeja kaivinkoneellaFillaritaksi aloittaa Porvoossa keväällä

 

Ajoneuvo on kolmipyöräinen, sähköavusteinen polkupyörä, jonka kapasiteetti on kuljettajan lisäksi  2 matkustajaa. Matkustajille on sääsuojana samanlainen sään mukaan käännettävä katos kuten oli  aikoinaan

 

” urheilumallisissa ” traktoreissa. Laitetta on kokeiltu jo joulumarkkinoilla ja varsinainen toiminta alkaa keväällä kertoi ajoneuvon omistaja Timo Helle.

 

Helteen tarkoitus on antaa nuorille mahdollisuus ansaita taskurahoja. Saatujen kokemusten perusteella on tavoitteena  laajentaa toimintaa muihinkin kaupunkeihin.

 

Biketaxin palveluihin kuuluu nouto sovitusta paikasta tai biketaxin pysäkiltä. Tiettävästi tämä on lajissaan ensimmäinen Suomessa ja herättää näin runsaasti mielenkiintoa. Onhan se kestävää lähiliikennettä parhaimmillaan.  Uutta ajoneuvoa saamme ihailla ja kokeilla tänä keväänä alkavana sesonkina  Porvoossa  jokirannassa molemmin puolin jokea. Lisätietoja .

 

Suomi on vielä hyötynyt ilmastonmuutoksesta, mutta kuinka kauan

 

Me elämme niin pohjoisella alueella, että muualla maailmassa samalla leveysasteella on pelkkää tundraa. Olemme maailman pohjoisin tässä mittakaavassa maanviljelyyn kykenevä maa. Valoa ja ravinteita maaperässämme on lähes tarpeeksi, mutta kasvuajan alkuosan sateita ei ole aina ollut riittävästi.  Sensijaan kasvuajan lämpötilat eivät ole olleet riittäviä ja vaadittava kasvukauden aikainen lämpösumma jää monien kasvien osalta vajavaiseksi.

 

Tähänastinen tilanne on rajoittanut viljeltävien kasvilajien määrää ja sadot ovat pienempiä kuin etelämpänä.. Ilmaston lämpeneminen on  toistaiseksi vaikuttanut joiltakin osin positiivisesti. Kasvukaudet ovat hieman pidentyneet, lämpötila on noussut ja sateita on ilmennyt runsaammin. Toisaalta kasvitaudit ja tuholaiset ovat lisääntyneet ja niiden lajeja on tullut lisää.

 

Ilmaston lämpeneminen on Suomessa havaittu ehkä selvimmin  Lapin metsissä. Metsän kasvuraja on kohonnut pohjoisemmaksi ja kasvu on parantunut. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan kuusen ja männyn tilavuuskasvu ja taimettuminen johtuvat todennäköisesti kasvukauden pitenemisestä ja ilmakehän hiilidioksidin lisääntymisestä.  Lämpösumma ja sadanta lisääntyivät Lapissa erityisesti vuosina 1994-2013 verrattuna pitkäaikaiskeskiarvoihin 1977-2013.

 

Ilmastonmuutos kohtelee eri alueita eri tavoin. Säiden ääri-ilmiöitä on vaikea ennustaa. Samanaikaisesti joillakin alueilla maapalloa sateet lisääntyvät ja aiheuttavat katastrofisia tulvia ja samanaikaisesti toisaalla ilmenee kuivuutta ja erittäin korkeita lämpötiloja. Kaiken kaikkiaan säätilan nopeat vaihtelut ovat viime aikoina yleistyneet. Loogisesti arvioiden riskit ja epävarmuus ruuantuotannossa kasvavat ja tulevaisuuden ennustaminen on aina epävarmempaa.

 

Saadaanko keinotekoisella fotosynteesillä energiaa

 

Bill Gates ja 27 muuta upporikasta investoijaa ovat luvanneet sijoittaa miljardeja uusiin energiaratkaisuihin. Näiden  tavoitteena on korvata fossiiliset energialähteet. Gates on ilmastokokouksessa ennakoinut energian luomista keinotekoisen fotosynteesin avulla. Auringon energia muutetaan tällä menetelmällä nestemäiseksi hiilivedyksi, millä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita.

 

Professori Vaclav Smill on sitä mieltä,että tämän uuden menetelmän kehittäminen käytännön toteutukseen vie paljon aikaa. Menihän öljyn, maakaasun ja ydinvoiman keksimisestä  niiden käytännön hyödyntämiseen ainakin puoli vuosisataa. Uusiin energiaratkaisuihin Gates kumppaneineen , Mission Innovation –ryhmä, lähtee mukaan mm. Kiina, Intia USA, Indonesia ja Brasilia.

 

Mainittakoon ,että Yhdysvallat, Ranska ja Intia käyttävät nykyisin 10 mrd. dollaria uusiutuvan energian kehittämisen tutkimiseen. Tämän määrän ne lupaavat kaksinkertaistaa seuraavan viiden vuoden aikana.

 

Gates on erittäin kiinnostunut energia- sekä ilmastoasioista ja on ollut aktivoimassa liittovaltiota energiatutkimuksen lisäämiseen. Hän on myös investoinut omia rahojaan kestävän kehityksen yritystoimintaan. Gates on sitä mieltä, että maailmantalouden on tehtävä loikka hiilettömiin energialähteisiin.

 

Perunat kaupasta puusta valmistetussa pussissa

 

Puupalttoo on tuttu tuote, mutta puusta valmistettu kauppakassi on vasta uutuus. Maailman meriä uhkaa muovipussikatastrofi. Pelkästään Euroopassa käytetään 100 mrd. muovipussia vuodessa. Merissä on muovipusseja niin että ne aiheuttavat kaloille ja muille vesieläimille todellista tuhoa. Muovi ei hajoa vaan säilyy jopa vuosikymmeniä.

 

Nyt on lähdetty kehittelemään uutta, sopivaa materiaalia, joka tuhoutuu nopeasti. Suomalainen yritys, Paptic on patentoinut menetelmän, jolla valmistetaan muovinkaltaista, mutta kierrätettävää pakkausmateriaalia. Tämä uusi kuitu korvaa muovikalvon niin pusseissa kuin pakkauksissakin. Raaka-aineena on suomalainen, pitkäkuituinen sellu.

 

Paptic –tuotteiden raaka-aineesta 70 % on uusiutuvaa ja biohajoavaa kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tuomas Mustonen. Käyttäjän kannalta katsoen tämä uusi , vielä nimetön aine on ominaisuuksiltaan muovin ja paperin välissä.  Sitä voidaan kuumasaumata kuten muovia ja se kestää vettä tilapäisesti.

 

Todennäköisesti aivan erilaisesta raaka-aineesta tehtyjä kierrätyskelpoisia kauppapusseja on tarjolla esim.Lions-kirpputorilla Teneriffalla. Lion Seppo Hakku oli kestävän kehityksen teemaan liittyen tutustumassa sikäläisen Lions Clubin mittavaan kirpputoritoimintaan. Neuvonpidossa paikallisten leijonien kanssa ilmeni, että heillä oli kiinnostava tuote, BioDegradable, biohajoava muovipussityyppinen kauppapussi. Se kompostoituu 24-36 kk:ssa olosuhteista riippuen.

 

Tuoteselosteessa lukee : This carrier is fully degradale. Lisätietoja saa .

 

Taajuusmuuttaja on sähkömoottorin ekologinen lisälaite

 

Sähkömoottoreiden kuluttama sähkö on n.40 % koko maailman sähkönkulutuksesta. Moottori voi olla muutoin miten tehokas tahansa, mutta jos nopeutta ei  säädetä tarvittavan kuormituksen mukaan, moottori käy ja kuluttaa sähköä koko ajan täydellä teholla.  Taajuusmuuttaja on laite, joka pystyy säätämään sähkömoottorin toiminnan kullakin hetkellä tarpeen mukaan.

 

EU:ssa sähkömoottorit vastaavat n. 12 % hiilidioksidipäästöistä ja korjaustoimenpide on helppo, toteaa sähkömoottoreita ja muita sähkölaitteita valmistavan ABB-yhtymän pääjohtaja Ulrich Spiesshofer. Hiilidioksidia enemmän tuottavat vain huonetiloja lämmittävät laitteet.

 

Tällä hetkellä vain n. 10 % sähkömoottoreista on varustettu nopeutta säätävillä laitteilla. Laitekohtaisesti voidaan todeta käytännöllisesti jokaisen moottorin tarvitsevan taajuusmuuttajan. Monissa tapauksissa saavutettava sähkönsäästö on 50 %.  Mitä kalliimmaksi energian hinta nousee sitä edullisempaa on taajuusmuuttajan asentaminen ja käytöstä saatava hyöty. ABB:llä on laskettu että jos kaikki sähkömoottorit varustettaisiin taajuusmuutajilla saavutettaisiin  8950 terrawattitunnin sähkönsäästö  vastaten 165 hiilivoimalan tuotantoa tai 132 milj. auton tuottamaa päästömäärää. Tällä määrällä saadaan siis hiilijalanjälkeä kevennettyä.

 

Taajuusmuuttajien asentaminen ei vähennä talouskasvua. Investointi on pieni verrattuna saatavaan säästöön ja ekologisuuden lisääntymiseen. On arvioitu energiankulutuksen nousevan seuraavien 15 v. aikana  30 % jos mitään tämänsuuntaista muutosta ei tehdä.

 

Rudus torjuu vieraslajeja kaivinkoneella

 

Luonnon monimuotoisuutta edistetään kiviainesalueilla mm. Hausjärvellä hautaamalla   komealupiinia ja jättiputkea kahden metrin maakerroksen alle. Perinnemaiseman hoitoa on tehty myös käsityönä repimällä vieraslajeja. Rudus on jo aiemmin suorittanut puhtaitten maiden vastaanottoa ja loppusijoitusta. Puhtaitten maiden vastaanottopaikat ovat yleensä kalliokiviaineksen ottoalueita.

 

Maiden vastaanotto on tarkoin valvottua kertoo Hanna Luukkonen Rudukselta. Samat alueet ja työkäytännöt soveltuvat myös vieraslajeilla saastuneiden maiden käsittelyyn. Tämä toiminta on Ruduksella uuden liiketoiminnan kehittämistä. Kaarinassa on kokeiltu jättiputken torjuntaa peittämällä kasvusto maa-aineksella.Tässä vieraslajien torjunnassa ovat olleet mukana myös Varsinais-Suomen Ely-keskus, Kaarinan kaupunki, Turun kaupunki ja Luonnonvarakeskus ( Luke.)

 

Jättiputkea kasvavaa maata kuorittiin ja kuljetettiin vastaanottopaikalle. Täällä se peitettiin n. kahden m:n maakerroksella. Tällä menetelmällä pystytään toteamaan vaadittava peitekerroksen paksuus, josta vieraslajit eivät ennä nouse pintaan.  Tavoitteena on myös parantaa soranottoalueitten maisemointia siten, että alueen alkuperäinen kasvilajisto säilyy.

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram