Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 17.1.2016

ERENE  kehittää Euroopan maiden energiayhteistyötä
Syanobakteerit tuottavat biopolttoainetta tulevaisuudessa
Kiertotaloudella 2,5 mrd euron arvonlisä kansantalouteen
Suomi Euroopan kärjessä energiamurroksessa
Roskapoliisipäällikkö aloitti työnsä Vantaalla


ERENE  kehittää Euroopan maiden energiayhteistyötä

 

ERENE on Euroopan uusiutuvan energian yhteisö, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen uusiutuvien energialähteiden kehittäminen. Sen lisäksi EU painottaa energian säästömenetelmiä ja energian tehokkaan käytön lisäämistä. Kokonaistavoitteena on kestävän energiankäytön toteuttaminen.

 

Eurooppa on luonnonoloiltaan niin monimuotoinen, että Euroopan mailla on käytössä kaikkia uusiutuvia energialähteitä. Käytettävissä on vesivoimaa, tuulivoimaa,aurinkolämpöä, aurinkosähköä, maalämpöä, aalto- ja vuorovesienegiaa sekä bioenergiaa moninaisissa eri muodoissa. Euroopan maat ovat energialähteidensä perusteella hyvin erilaisia.  Euroopan maista vain ETA-mailla, Islannilla ja Norjalla on  tällä hetkellä mahdollisuus kattaa koko energiatarpeensa uusiutuvilla energialähteillä.

 

Esim. vihreän sähkön mahdollisuuksista on Euroopassa käytössä vain murto-osa. Yhdessä Euroopan maat voivat toteuttaa uusiutuvan energian ohjelmia sellaisessa mittakaavassa, mihin valtiot eivät yksinään pysty. Tähän tavoitteeseen on tarkoitus päästä mm. EU:n Energiaunionin avulla.  ERENEN tavoite on tarjota niille maille, joilla on mahdollisuus toteuttaa yli rajojen toteutettavaa energiakauppaa, siihen toteutusmahdollisuuksia ja puitteita.

 

Erenen niveltäminen Unioniin on vielä kehittämisen alaisena. Todennäköinen toimintamalli tulee olemaan esim. valuuttaunionin kaltainen vapaaehtoinen yhteistyömuoto, johon kuitenkin yhteisöön kuulumattomatkin maat voivat käytännöässä osallistua.

  

Syanobakteerit tuottavat biopolttoainetta tulevaisuudessa

 

Biopolttoaineiden uusille lähteille on tullut tarvetta. Kun tuotetaan biopolttoaineita viljelykasveista ja niiden johdannaistuotteista vähenevät joissakin paikoin ruuantuotantomahdollisuudet. Tämä taas on omiaan nostamaan ruuan hintaa siellä, missä ruokaa on vähän ja se on väestölle liian kallista.

 

Syanobakteerit , tutummalta nimeltään sinilevät, on valjastettu Turun Yliopiston biokemian laitoksella tuottamaan tulevaisuuden biopolttoainetta. Professori  Eva-Mari Aro johtaa molekulaarisen kasvibiologian yksikköä. Täällä on meneillään tutkimusprojekti, jonka tarkoituksena on saada syanobakteerit tuottamaan käyttökelpoista bioenergiaa. Menetelmä on lähellä aurinkoenergian tuotantoa. Sinilevät yhteyttävät kasvien tapaan.

 

Tutkijat ovat  osoittaneet, että syanobakteerit saadaan fotosynteesin, yhteyttämisen kautta tuottamaan toivottuja yhdisteitä, jotka ovat palavia ja siten energiaa tuottavia. On pystytty osoittamaan että syanobakteeri pystyy yhteyttämisprosessissa tuottamaan mm. vetyä.

 

Kaupalliset sovellutukset ovat vielä kaukana. On ratkaistava mm, aurinkoenergian käytön hyötysuhde. Jotta polttoaineen tuotantoprosessi olisi käyttökelpoinen, pitäisi aurinkoenergian käyttösuhde olla 10% tienoilla.  Tällä hetkellä Turun Ylipistossa on päästy n. kahteen prosenttiin, kun luonnossa  syanobakteerin hyötysuhde on n. 1 %.

 

Syanobakteerit voidaan valjastaa myös puhdistamaan biologisesti vedestä ravinteita. Tutkimusryhmän tavoitteena onkin saada syanobakteerit kasvamaan jätevesilaitoksessa ja sekä puhdistamaan jätevettä että tuottamaan palavia tuotteita, biopoltoaineita.

 

Kiertotaloudella 2,5 mrd euron arvonlisä kansantalouteen

 

Kiertotaloudessa materiaalit, resurssit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä.  Ravinteiden kierrätys toisi lisäksi 0,5 mrd. euron välittömät hyödyt. Näihin lukuihin päästään helposti, kun mukaan lasketaan pelkästään konepaja-, metsä- ja elintarviketeollisuus sekä kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutokset toteaa johtaja Mari Pantsar Sitrasta.

 

Ko. suunnitelman mukaan on arvioitu jos esim. tuontisoija korvataan kotimaisilla härkäpavuilla , poistokaloista saadaan rehua ja biokaasutus otetaan käyttöön saadaan tällä ravinnekiertomenetelmällä em. lisähyöty kansantalouteen.

 

Tavoitteena on että v. 2023 kaikki Suomen biojätteet otetaan talteen ja hyödynnetään ja v. 2035 myös jätevesistä saadaan talteen paisi fosfori, myös typpi ja hiili. Kierrätyksen johdosta vähenevät myös ravinteiden päästöt, joten mm. vesistöjen ja merien tila paranee merkittävästi.

 

Ravinnekierrätyksen teknologioilla ja palveluilla on kysyntää ulkomailla laajaalla rintamalla.

 

Kierrätysravinteiden arvoa ei ole tähän mennessä arvostettu, mutta niiden arvo havaitaan pian ravinteiden hintojen globaalin nousun yhteydessä.

 

Suomi Euroopan kärjessä energiamurroksessa

 

Suomi ei ole mikään energia-asioiden perässähiihtäjä vaan selvästi mitalisijoilla kun mitataan Euroopan eri valtioiden kehitystä uusien energialähteiden  käyttöönotossa ja kehityksessä. Suomi on jo lähellä vuodelle 2020 asetettua uusiutuvien energialähteiden käytössä toteavat Satu  Helynen ja Kari Larjava. Helynen on Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät –alueen operatiivinen johtaja ja Larjava on Luonnonvara-ja ympäristöratkaisut –alueen johtaja VTT:ssä.

 

Suomi on jo nyt lähellä tavoitetta v. 2020, jolloin käytettävästä energiasta on oltava 38 % uusiutuvaa. Suomella on hyvät mahdollisuudet myydä osaamista ja hillitä ilmastonmuutosta. Suomen energiaratkaisut perustuvat monipuolisuuteen. Näin päästään energiansaannissa varmuuteen ja samalla myös edullisiin hintoihin.

 

Energiahinnat Suomessa on pystytty pitämään eurooppalaisittain alhaisina, ehkä lähellä keskiarvoa. Kokonaiskustannuksia nostaa kuitenkin voimakkaasti meidän suuri energiatarpeemme

 

Suomi pystyy tarjoamaan vientiin alan kokonaispalveluja, täydellisiä tuotantoketjuja metsänkorjuukalustosta sähkön, lämmön ja puuperäisten polttonesteiden tuotantoon. Aurinko- ja tuulivoiman vientituotteita, esimerkiksi generaattoreita ja vaihteistoja. Myös  älykkäitten sähköverkkojen valmistuksessa ja sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja kaukolämmössä ja jäähdytyksessä olemme jopa maailman mittakaavassa kärkijoukossa.

 

Koko Euroopan energiankulutukseen vaikuttaa monella tavalla Saksan Energiewende, jonka merkittävin sisältö on ydinvoimasta luopuminen. Sen vaikutukset näkyvät käytännössä lähivuosina.

 

Roskapoliisipäällikkö aloitti työnsä Vantaalla

 

Vantaan Energia on palkannut joukon nuoria roskapoliisin monipuolisiin tehtäviin. He tulevat paikalle pyynnöstä  neuvomaan jätteiden lajittelussa  ja materiaalien toimittamisessa edelleen käyttöön, jatkojalostukseen yms. Tämä uusi operaatio liittyy Vantaan kaupungin tavoitteeseen  tehdä  VANTAASTA SUOMEN ROSKATTOMIN KAUPUNKI.

 

Manifesti on julistettu jo eetteriin joten toteutus lähtee käyntiin. Vantaan Energian mukaan suurin osa kotitalousjätteestä kelpaa uusiokäyttöön. Paperilla, kartongilla,metallilla, lasilla ja biojätteellä on sekä ekologista, että taloudellista arvoa uusien tuotteiden raaka-aineena.

 

Vantaan Energian jätevoimala tuottaa kaukolämpöä vantaalaisille ja sähköä valtakunnan verkkoon. Jätevoimala polttaa 320 000 tn. n. 1.5 milj. asukkaan sekajätettä, mikä on jo vähentänyt kaatopaikalle menevän jätteen murto-osaan.

 

Pääkaupunkiseudulla tyhjennetään joka päivä n. 20 000 sekajäteastiaa. Vantaan jätevoimala on tekniikaltaan  maailman modernein, joten sen energiatehokkuus on huippuluokkaa. Vantaan Energia panostaa jäteneuvonnassa erityisesti myös koululaisiin.

 

Nelihenkinen perhe tuottaa vuodessa n. 700 kg sekajätettä, josta voi kierrättää entistä enemmän kierrätyksen ja jatkojalostuksen myötä. Kotiroskien TOP  on PAPERI, BIOJÄTE, MUOVI, PAHVI ja KARTONKI, METALLIT, LASI.

 

Pertti Ratia

 


Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram