Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 18.2.2018

Vain kymmenen suurta jokea maailmassa kuljettaa meren muovista 90 %. Näistä 8 on Aasiassa ja kaksi Afrikassa. Amerikan manner ja Eurooppa ovat panostaneet jokivesien puhtauteen merien hyväksi.

 

Tämä kansainvälinen tutkimustieto perustuu saksalaisen alan tutkimuslaitos UFZ:n tuloksiin.   Sen tavoitteena on tunnistaa tapoja, joilla luonnonvaroja voidaan käyttää kestävästi sekä ihmisen että ympäristön hyvinvointiin. Nämä tutkimukset ovat laajoja ja vaativat paljon työvoimaa, jota tutkimustyötä organisaatiolla on tekemässä yli 1000 henkilöä.

 

Maailman meriä pahimmin saastuttavia jokia ovat mm. Jangtse, Indus, Keltainenjoki, Haijoki, Niili, Ganges, Helmijoki, Amur, Niger ja Mekong.  Näiden jokien varsilla asuu miljoonia ihmisiä ja kierrätys ja jätteiden muu asianmukainen hävittäminen ovat monin paikoin täysin toteuttamatta. On huomattava ettei Amerikan mantereelta ja Euroopasta yksikään joki kuulu tähän sarjaan.

 

Tutkimuslaitos UFZ on laskenut että jos näihin jokiin laskettu muovimäärä pystyttäisiin puolittamaan, koko maailman muovijätteen määrä vähenisi 37 %. Merten muovijäte on maailmanlaajuinen ongelma. Seurauksia ei osata vielä kokonaisuutena edes arvioida.

 

Pienet muovihiukkaset, mikromuovin palaset, joutuvat eläinten ja myös ihmisten ruuansulatukseen ja edelleen  jopa aivoihin. Eläimet eivät erota muovijätettä oikeasta ravinnostaan vaan syövät sitä muun ravinnon yhteydessä.

 

Suomessa on todettu Itämeren Suojelukomission mukaan meressä olevasta muovista 70 % olevan peräisin ihmisten käyttämästä muovista. Etelä-Suomen rannoilta löytyy 10 – 160 roskaa 100 metrin matkalla. Meressä on paljon muoviroskaa, joka ei ole noussut pintaan vaan kelluu vedessä vuosikausia vesieläinten ulottuvilla.

 

EU:lla oli ajatuksena ryhtyä verottamaan muovin käyttöä. Nyt on kuitenkin katsottu paremmaksi kokeilla kierrätyksen tukemista kertoo Komissiom varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Komission tavoitteena on että v. 2030 kaikki EU:n alueella käytettävä muovi olisi kierrätettävää tai uudelleen käytettävää.

 

 Nämä EU:n toimet koskevat valitettavasti vain Eurooppaa, mutta kymmenen saastuttavinta jokea eivät ole EU:n alueella  vaan monet jatkavat toimintaansa kuten tähänkin asti. Tosin tähän on YK kylläkin jo puuttumassa monilla eri menetelmillä , mutta asialla alkaa olla jo kova kiire.

 

---------

 

Suomalainen kierrätysalan erikoisyritys pian maailman huipulla.  Tracegrow Oy erottelee alkaaliparistojen hivenaineet, sinkin ja mangaanin lannoitetehtaiden raaka-aineeksi. Tätä ei tee mikään muu yritys maailmassa.

 

Yrityksen tavoitteena on saada markkinoille maailman ekologisin sinkki- ja manganipohjainen hivenaine, mikroravinne. Prosessi perustuu kemiallisiin menetelmiin ja on suunniteltu useiden alan laitosten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.  Alussa investointikustannukset ovat valtavia joten Tekesin, Finpron, Baltian Sea Action Groupin ja Luonnonvarakeskus Luken kaikki apu on ollut tarpeen.

 

Tracegrow Oy:n tavoitteena on 100 milj. euron liikevaihto totesi toimitusjohtaja Tatu  Leppänen. Maailmassa heitetään vuosittain menemään noin 10 miljardia alkaliparistoa, joten raaka-ainetta kyllä on mutta se on saatava järkevästi tehtaalle. Uusi tehdas on valmistunut Kärsämäelle ja pääsee täyteen vauhtiin tänä vuonna.

 

Tuotantoprosessin tärkein tehtävä on saada alkaliparistojen sinkki ( Zn ) ja mangaani ( Mn, tässä prosessissa MnO2, mangaanidioksidina) ) mahdollisimman puhtaana talteen.  Näille on alati kasvavat markkinat maailmassa sillä ne ovat ainutkertaisia luonnonvaroja.   Arviolta n. puolet maailman pelloista kärsii näiden hivenaineiden puutetta, joten alan teollisuus on kiinnostunut tästä suomalaisesta tuotannosta.

 

Alkaliparistoista sinkin ja mangaanin ” louhiminen” on lopputuotteen kannalta turvallista sillä alkaliparistot eivät sisällä elohopeaa eikä kadmiumia.  Alkaliparistossa kemiallinen energia, jonka sinkki ja mangaani saavat aikaan, muuttuu sähkönergiaksi.

 

Yrityksellä on tavoitteena laajentua rakentamalla tehtaita eri puolille maailmaa. Tämä tapahtuu ns. ” avaimet käteen” periaatteella, sillä koko prosessi on niin monimutkainen ettei tehdasta pysty rakentamaan ellei hallitse koko prosessia. Tähän kokonaistoimitukseen liittyy myös kaikenlainen apu ja asiakkaan konsultointi.

 

---------

 

Onko ikiroudan alla maailman suurin energiaesiintymä. Roudan sulaessa paineen alla ollut metaani, palava jää, on päässyt valloilleen. On syntynyt räjähdyksen voimasta suuria kraatereita, joissa on nähty liekkejä räjähdyksen aikana.

 

 

Vaikka asiantuntijat vielä jossain määrin kiistelevät ilmastonmuutoksesta ja jopa sen olemassaolosta on luonto monin paikoin näyttänyt voimansa. Näin on tapahtunut mm. Siperiassa, jonka maaperä on tähän asti levännyt ikiroudan päällä tukevasti kuin kalliolla. Nyt on kuitenkin ikirouta alkanut vähitellen sulaa ja roudan alta  metaani paikoin päässyt vapautumaan, oikein voimakkaasti räjähtämällä.

 

Ikiroudan sulaminen on ennen kokematon ilmiö. Talot uppoavat syvälle maahan, kaasu-, lämpö- yms. putket   vaurioituvat.  Tällaiset vahingot saattavat olla melkoiset.

 

Ikiroudan alla oleva metaanikaasu vapautuu. Tuhansien tonnien painoinen maakerros lentää ilmaan jopa kilometrin päähän. Näiden kraatereiden syntyä ei heti ymmärretty vaan niitä pidettiin jopa ihmiselle vihamielisten pahojen henkien työnä. Näitä suuria kraatereita ei ole vielä paljon, mutta todennäköisesti prosessi on vasta alussa. Kraatereiden halkaisija on useita kymmeniä metrejä.

 

Tiukkaan painunut metaani on nimeltään palavaa jäätä. Sitä löytyy syvältä järvien ja meren pohjasta ja se on kovan paineen alaisena. Sen vapauttamiseksi energiakäyttöön tarvitaan uudenlaista laitteistoa, jota vielä ei ole laajemmassa käytössä.  Esimerkiksi Baikal-järven pohjassa on laskettu olevan yhtä paljon palavaa jäätä  kuin Grönlannin  koko jäämassa.

 

Palavan jään hyödyntämistä tavoitellaaan myös koska sen palaminen tapahtuu puhtaimmin kuin minkään muun fossiilisen energialähteen. Se on muodostunut noin miljoonan vuoden aikana, kun eloperäinen aine, vesieläimet ja kasvit ovat kuolleet ja painuneet pohjaan. Ne ovat hajonneet metaaniksi kovassa paineessa mikä ei ole päässyt purkautumaan.

 

Jonkinlaisen käsityksen räjähdyksen voimasta osoittaa se että vapautuessaan metaani laajenee 160 kertaiseksi.  Yksi kuutiometri laajenee vapautuessaan muutamassa sekunnissa 160 kuutiometriksi.

Tämä koko ikiroutaprosessi alkoi selvitä vasta 1960-luvulla. Tuohon asti ikirouta oli tukeva perusta kaikelle rakentamiselle ja kulkemiselle suurillakin ajoneuvoilla.

 

----------

 

Puupohjainen tuorekelmu, biotuote, tulee markkinoille tänä vuonna.  Kuuden vuoden kehitystyö suoritettu suurella ammattitaitoisella talkooväellä ja pienellä budjetilla.  Welmu-kelmu tulee korvaamaan muovin tuorepakkauksissa.

 

Espoolainen yritys Welmu International Oy on kehittänyt muovikelmun korvaajaksi  sellupohjaisen 100 % uusiutuvan kelmumateriaalin tuore-elintarvikekäyttöön.  Ekologisuus ja ympäristöystävällissyys olivat suuren ammattitaitoisen kehittäjäjoukon tavoitteena kertoo toimitusjohtaja Jaakko  Kaminen.

 

Uusi sellupohjainen materiaali on kehitetty yhdessä VTT.n  tutkijoiden kanssa.  Itse tuoteidea on lähtöisin Seedi Oy:n johtaja Marko Parkkiselta, joka pohti menetelmiä, joilla puusta voidaan valmistaa kelmua.  Yhteistyöryppääseen, joka on saanut uuden kalvomateriaalin aikaiseksi, kuuluu n. 20 henkilöä ja yritystä. Tällaisella ammattilaisten kokoonpanolla varmistetaan laajapohjainen ammattitaito pienellä riskillä.  Näin myös  Tekes on saatu merkittävällä panostuksella mukaan.

 

Welmun perusraaka-aine on FSC-sertifioidusta puusta tehtyä selluloosaa mikä jatkossa tullaan tekemään havusellusta. Tällaisen tuotteen ollessa kyseessä patentointi on tärkeä toimenpide. Sillä varmistetaan tulevien investointien taloudellinen perusta.

 

Kelmun valmistuksessa on kolme eri vaihetta.  Sellusta valmistetaan ensin granulaattia, raetta, mikä kuumennetaan ja puhalletaan rullalle käärittäväksi kalvoksi.  Näiden vaiheiden tekijöitä on löydettävissä perinteisten muovisten kelmualmistajien joukosta, joten on harkinnassa ettei sitä suoriteta oman yrityksen voimin.

 

Kokonaisuutena onkin nyt yhteistyökumppaneitten valinta, sillä koko prosessi on pitkä ja monivaiheinen. Näistä pienempiä tai suurempia osia on todennäköisesti saatavissa jo toimivissa muovia ja muita materiaaleja käyttävissä tuotantolaitoksissa, joten osaamista saattaa monin osin olla jo jossain jopa käytössä.

 

---------

 

Kohta kasvatetaan gourmet-pihvi keittiön apupöydällä hygienisesti eikä luomupihatossa. Sienisolukko kasvaa parhaiten energiajuoman ja olutmäskin sekoituksessa. Eläinsolukon kasvatuksessa onnistuu vasta hyvin syöpä- ja maksasolukon tuotanto.

 

Soluviljelmien käyttäminen ruuan tuotantoon ei ole enää uusi asia vaan joitakin on jopa markkinoilla.  Suomessakin on VTT:llä tohtori Lauri Reuterin johtamana soluviljelmä, joka on biorektori, kotoisammalta nimeltään ” taikapata”. Se on kattilan kokoinen kasvatusastia, jossa voi viljellä vaikkapa puolukkaa.

 

Viljelmän saaminen kasvun alkuun on vaikea, sillä monien kasvutekijöiden pitää olla optimissa. Kun kasvu on lähtenyt käyntiin, solut alkavat jakautua, tarvitaan olosuhteiden lisäksi oikeaa ravintoa. Se  annetaan helpoimmin liuoksena ja happea sekä valoa on oltava.  Sen jälkeen tämä tekometsä tuottaa puolukkaa, oli ulkona sitten kesä tai talvi.

 

Liha on rakenteeltaan toisenlaista ja sen kasvattaminenkin on monimutkaisempaa. Tämän tietää konkreettisesti tohtori Yuki Hanuy. Hän on Oxfordissa väitellyt biokemisti ja työskentelee nykyään Interculture-nimisessä yhtiössä. Tämä yhtiö kehittelee solulihan valmistusta teollisessa mittakaavassa.

 

Eläinsolujen kasvatus on vaikeampaa kuin kasvisolujen. Eläinsolut tarvitsevat oikeassa suhteessa ravinteita, vitamiineja sekä hormooneja. Eläinlääkärikäynneistä ei ole merkintöjä. Maailman ensimmäinen laboratoriossa kasvatettu hampurilaispihvi koostui suureksi osaksi perunajauhoista ja väri tuli punajuuresta. Henkiin jääneiden syöjien mukaan pihvi oli kakun makuinen.

 

Tohtori Hanya etsii koko ajan sopivia ravinnealustoja, joista parhaimpia tähän asti ovat olleet energiajuomat ja olutmäski. Hän on onnistunut kasvattamaan kanan maksasoluja, mutta lihassolujen kasvattaminen on paljon vaikeampaa. Helpointa olisi kasvattaa syöpäsoluja, ne ovat aktiivisia kasvamaan. Soluilla on todennäköisesti eri vaikeusasteita, hierarkioita.

 

 Myös eläisolujen kasvatuksessa on vaikein vaihe saada solujen jakautuminen käyntiin. Onko tämä kohta joka erottaa elävän, kasvavan materiaalin kuolleesta, elottomasta?  Kasvatuksessa on tähän asti ylletty vain massaan, varsinaisia rakenteita, kuten erilaista solukkorakennetta, kuten esimerkiksi verisuonia ei ole saatu syntymään.

 

Lähivuosina tullaan näkemään löytyykö menetelmiä joilla saadaan kasvatettua jotain yksinkertaista alkeellista eläintä tai jopa eläinlajia.  Ollaanko näissä asioissa jo kaukana ihmisen osaamisalueesta kuten atomin halkaisussa ja yhdistämisessä on ehkä kysymys. Toisaalta taas on saattanut itse luontoäidilläkin vierähtää tuhansia vuosia ennenkuin ruoho on ruvennut kasvamaan ja eläimet sitä syömään.

 

Ehkä ei ole onnistunut ensimmäisellä kerralla. Ehkä ihminen ei ymmärrä näitä, mutta vahingossa tietämättään saattaa kehittää jotain oikein hyvää tai sitten jotain oikein huonoa, ehkäpä lopullista. Toivottavasti emme joudu liian pitkälle, sillä aivojemme käsityskyky on osoittautunut mukavuusalueemme ulkopuolisissa asioissa kovin rajalliseksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram