Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 19.3.2017

Sähköä varastoidaan Pohjoismaiden suurimpiin akkuihin, sähkön kulutus ja tuotanto eriaikaista, joten varaukselle tarvetta.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi kansainväliseen sijoitustoimintaankin, ilmastomuutosriskit kiinnostavat sijoittajia.

Rolls Royce käynnistää älylaivatutkimuksen ja monta sataa työpaikkaa Turussa.

Ihminen tuottanut sivutuotteena yli 200 uutta mineraalia, ennen tuntematonta kivennäistä.

Pohjoismaiden ensimmäinen sähköinen kuorma-auto aloittanut tavarajakelun Tampereella.Sähköä varastoidaan Pohjoismaiden suurimpiin akkuihin, sähkön kulutus ja tuotanto eriaikaista, joten varaukselle tarvetta.

 

Sähköverkossa sähkön tuotannon ja kulutuksen pitäisi olla yhtä suurta koko ajan. Näin ei kuitenkaan ole, joten on pyrittävä löytämään keinoja tasapainon saavuttamiseksi. Tasapainoa voidaan tavoitella säätelemällä käyttöä, esimerkiksi yösähköjärjestelmät tai tuotantoa. Molemmat ovat vaikeasti säädeltävissä joten nyt nähdään tarpeelliseksi akkuvarastoinnin kokeilu.

 

 

Uusi akku vie kehitystä suuren harppauksen kohti aurinkotaloutta toteaa Fortumin tuotannon ohjauksesta ja kehityksestä vastaava johtaja Tatu  Kulla.  Kun siirrytään yhä enemmän uusiutuvaan energiatuotantoon on sähkön varastoinnilla korostuva rooli koko järjestelmässä.

 

Fortumin uusi Batcavek-akku on Pohjoismaiden suurin, konttiin rakennettu litiumioniakku koostuen 6664 erillisestä akkuyksiköstä. Koko akun teho on 2 megawattia joka tarkoittaa karkeasti sitä että neljän asukkaan vuoden sähkötarve varastoitaisiin kuuteen tällaiseen akkuun. Näinhän akkua ei tietysti käytännössä käytetä, vaan lyhytaikaisiin tasauksiin sekä vian ilmentyessä verkoston vakautukseen.

 

Tämän uuden Batcavek-akun teho on käytössä taajuussähkön markkinoilla. Pohjoismaissa sähköntaajuuden on pysyttävä 50 hertsissä, mikä ei vaihtuvalla tuotannolla aina täysin onnistu. Taajuutta voidaan tietysti hoitaa myös jopa vesivoimalla.


Vesivoimalan tekniikka ei kuitenkaan ole niin hyvin soveltuva nopeisiin muutoksiin kuin uusi akkuvoima. Tässä saattaa olla myös jotain aivan uutta käyttöä kokeilussa olevalla akkujärjestelmällä.

 

Suomi on sähkön varastointikehityksessä edelläkävijä. Viime kesänä on Helsingin energiayhtiö Helen ottanut käyttöön 1,2  megawatin akun Suvilahdessa.

Näissä akkujärjestelmissä kokeillaan valmistajien toimesta myös muita akkurakenteita, mm. lyijyhappo-, nikkelikadmium-, natriumsulfaatti- ja joitakin muita alan tekniikoita.

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi kansainväliseen sijoitustoimintaankin, ilmastomuutosriskit kiinnostavat sijoittajia


Vakuutusalaa  lukuun ottamatta finanssiala on tähän asti huomioinut ilmasto-ongelmat vasta kun se on ollut liian myöhäistä. Esimerkiksi vuosien päästä häämöttävät uhkakuvat Alankomaiden vajoamisesta veden alle tai Alppien hiihtokeskusten häviämisestä ovat kaukana. Niitä ei vielä riittävästi huomioida toteaa Englannin keskuspankin entinen pääjohtaja Mark Carney.


Kestävän kehityksen pioneereihin luettava South Pole Group-yhtiö on arvioinut useiden suursijoittajien ja sijoitusyritysten ilmastonmuutosriskejä, jotka ovat osoittautuneet todella merkittäviksi.

 

Yrityksille tulee sijoittamisen suhteen haasteita paitsi suoranaisista ongelmista myös sekundäärisistä, yhteiskunnallisista tarvittavista muutoksista johtuen.  Johtaja Maximilian Horster South Pole-  yhtiöstä ennustaa suuria muutoksia esimerkiksi päästökauppaan. Tämä tulee aiheuttamaan suuripäästöiselle tuotannolle merkittäviä lisäkustannuksia, joilla taas on omat vaikutuksensa prosessissa eteenpäin. Tämä kehitys myös antaa jalansijaa uusiutuvien materiaalien kehittämiselle.

 

Professori  Karl Sauvant Columbian yliopistosta on esittänyt että YK:n kestävän kehityksen, Agenda 2030:n,  tavoitteet nostettaisiin sijoitustoiminnan ytimeen. Hän näkee sijoitustoiminnan trendin olevan tulevaisuudessa avointa, sekä yhteiskuntaa, tasa-arvoa että kestävää kehitystä tukevaa.

 

Professori Sauvant vieraili Helsingissä esittäen että pitäisi muuttaa systeemiä ei yrityksiä.  Hän on maailman talousfoorumin kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtaja mikä työryhmä sai raporttinsa valmiiksi v. 2016 lopulla. Eräs raportin kulmakiviä on että kestävä kehitys pitää näkyä kaikissa sijoituksissa.

 

Sitran mukaan suomalaisyhtiöiden päästömäärät ovat vähentyneet vauhdilla. Tämän on todennut myös South Pole Groupin Horster, joka pitää Suomen  kehitystä ennennäkemättömänä. Yhtiöiden pitää ilmoittaa päästömääränsä julkisuuteen.  Ennen raportointimahdollisuutta yhtiön pitää tietää todelliset päästönsä ja sitä varten pitää kehittää luotettavia mittausmenetelmiä.

 

Rolls Royce käynnistää älylaivatutkimuksen ja monta sataa työpaikkaa Turussa.

 

Rolls Royce on tuttu nimi automarkkinoilla mutta se on tuttu myös laivanrakennuksessa. Suomessa, tarkemmin Raumalla on jo useita vuosia valmistettu laivojen RR-merkkisiä erikoispotkureita, ns. ruoripotkureita ja ohjausjärjestelmiä.

 

Nyt on Turkuun tulossa etäohjattujen ja autonomisesti ohjattujen alusten tutkimuslaitos, jonka omistaa brittiläinen Rolls Royce.  Yhtiö kertoo panostavansa 230 milj. euroa erikoislaivojen kehittämiseen globaalisti.

 

Rolls Roycen kehitysjohtaja Sauli Eloranta kertoo Turun olevan jo nyt  älykkäiden laivojen kehittämisen maailman merkittävin keskus, joten lisäpanostus on vakaalla pohjalla. Laivojen älykkyysosamäärästä puhuttaessa on erotettava etäohjattavat miehittämättömistä ja autonomisesti kulkevista aluksista. Tällä hetkellä ollaan vielä kaukana miehittämättömistä laivoista. Eloranta toteaa laiva-automaation kehittämisen olleen yhtiön sisällä todellisen start-up-tarinan.

 

RR-konserni on luvannut että Suomessa kehitettävä haamulaiva tulee mullistamaan rahtiliikenteen koko maailmassa. Kuljetuskustannuksista on mahdollista saada pois 20 %. Laivoihin tulee sekä etä-että automaattiohjaus uusine elektronisine rakenteineen. Suomi on tässä kokonaiskehityksessä ollut jo niin kauan mukana, että aikaisen kanan saavuttama hyöty pystytään käyttämään.

 

Merimiehiä menehtyy koko maailmassa n. 900 vuodessa, joten uusilla menetelmillä on tavoitteena parantaa myös turvallisuutta niin merenkulkutekniikassa kuin työolojen kehittämisessäkin.

 

Nämä uudet älylaivat pyritään rakentamaan sellaisiksi ettei niitä ole helppo kaapata, mikä on yllättävän yleistä vielä nykyäänkin. Henkilöstökulujen vähenemisen myötä ennakoidaan myös ns. ulosliputusten vähenevän.

 

Kaikelle merenkulun kehittämiselle näyttää kuitenkin suurin este olevan kansainvälinen alan lainsäädäntö. Sitä on pyrittävä muuttamaan kehityksen kulkua vastaavaksi, mutta se vaatii aikaa.

 

Ihminen tuottanut sivutuotteena yli 200 uutta mineraalia, ennen tuntematonta kivennäistä.

 

 Useimmat uusista mineraaleista ovat syntyneet kaivoksissa maan alla. Kaivosten seinämät, malmi- ja kuonakasat kaivoksien vesi ja kaivospalot luovat sellaiset olosuhteet, jotka synnyttävät elottomia, epäorgaanisia, uusia yhdisteitä. Näitä ns. antroposeenisia mineraaleja on löydetty myös sulatusuuneista ja geotermisista lämpöputkista. Tämä on todettu tiedelehti American Mineralogist asiantuntija-artikkelissa.


Kivennäisten eli mineraalien kemiallinen rakenne vaihtelee puhtaista alkuaineista yksinkertaisiin suoloihin ja hyvin monimutkaisiin silikaatteihin. Nämä ovat kaikki meille tuttuja, sillä maapallon kuori muodostuu näistä aineista.

 

Mineraalit ovat syntyneet erilaisissa geologisissa prosesseissa. Näitä ovat metamorfoosi, jossa suunnattomassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa hapettomassa tilassa muodostuu uusia mineraaleja ja sedimentoituminen, jossa kerrostumisen ansiosta tapahtuu samantyyppistä kehitystä.

 

Mineraalit ovat alkuaineista koostuvia tavallisesti kiteisessä muodossa olevia kemiallisia yhdisteitä. Eri kivilajien perusrakenneosasissa on yleensä 3-5 mineraalia.

 

Suomessa yleinen kivilaji, graniitti koostuu maasälvästä, kvartsista ja kiilteestä, jotka ovat kaikki mineraaleja. Yhden mineraaliosasen, rakeen, koko on n. 0,1 -1,0 mm. Esimerkiksi kvartsi koostuu piistä ( Si, siliconium) ja hapesta ( O) kuuluen silikaatteihin. Piin ja hapen lisäksi alumiini ( Al ), rauta ( Fe), kalsium, eli kalkki ( Ca ), natrium ( Na ), kalium, kali, ( K) ja magnesium ( Mg ) ovat tavallisimpia mineraaleissa esiintyviä alkuaineita. Ne ovat myös meille tuttuja ravintoaineissa ja lannoitteissa.

Maailmassa tunnetaan pitkälti yli 5000 eri mineraalia. Niiden lukumäärä ei ole täysin tarkka , sillä tiedemiehet ovat esittäneet joistakin hyvin paljon toisiaan muistuttavista mineraaleista tulkintoja, ovatko ne eri mineraaleja vai saman mineraalin eri muotoja.

 

Pohjoismaiden ensimmäinen sähköinen kuorma-auto aloittanut tavarajakelun Tampereella.


Kuljetusliike Niinivirta European Cargo Oy Tampereelta on hankkinut jakelukuljetuksiin Pohjoismaiden ensimmäisen sähkökuorma-auton.  Tämä ei ole hybridi vaan täysin ladattavilla akuilla toimiva 16 tn:n kokonaispainoinen kuorma-auto. Autossa ei ole vaihteistoa, vaan nopeutta säädellään taajuusmuuttajalla sähkömoottorin tapaan.

 

 Auto on merkittävästi huoltovapaampi kuin polttomoottorilla varustettu.  Kokemukset käytöstä ovat olleet pelkästään hyviä toteaa yhtiön myyntipäällikkö Mirko Poikkimäki kertoen myös että toista samanlaista ajoneuvoa odotellaan.

Autossa on hyvien mekaanisten ominaisuuksien lisäksi paljon muuta uutta tekniikkaa. Se on esimerkiksi yhteydessä Tampereen kaupungin liikennejärjestelmään , mikä pystyy kertomaan optimaalisen ajonopeuden seuraavaan jakelukohteeseen. Tämä ajoneuvo pystyy myös ilmoittamaan vastaanottajalle toimituksen saapumisajan.

 

Akkujen latauksen antama teho riittää 250 km:n ajosäteelle, mikä on osoittautunut käytännössä hyvin riittäväksi. Nimenomaan tavarajakelussa sähköauton teho sekä käyttökelpoisuus ovat omaa luokkaansa. Jos ajatellaan vaikka ruuhkaliikennettä, sähköauton ”sammuttaminen ” ja käynnistäminen ovat sekunnin murto-osan luokkaa verrattuna monisatahevosvoimaiseen dieseliin. Myös äänettömyys ja savuttamattomuus ovat tärkeitä tekijöitä eritoten kaupunkiliikenteessä. Talviajossa on nastojen rapina osoittautunut suurimmaksi sähköauton aiheuttamaksi meluksi.

Kestävän kehityksen näkökulmasta on huomattava että sähköauton hyötysuhde on n. 95 % kun taas vastaavantehoisen dieselmoottorin hyötysuhde jää alle 45 %.  Kuljetusyhtiölle tällainen vihreä ”jalanjälki ” on myös markkinoinnin kannalta merkittävä. Hankintahinta on vielä korkea mutta on odotettavissa alaspäin tuloa valmistusmäärien lisäännyttyä.

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram