Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 2.12.2016

  • Lionien aurinkokeitinprojekti pääsemässä käytännön toimiin Keniassa.
  • Suomen  energia- ja ilmastostrategia nostaa uusiutuvia ja biopolttoaineita ja yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. EU-raportin painotukset hieman eri perusteilla.
  • Pieni ilouutinen luonnosta: kasvit ovat imeneet hiilidioksidia kaksinkertaisesti.
  • Luonnonystävän bemari, BMW i13, sarjahybridi, sähköauto pienellä apumoottorilla.

 

Lionien aurinkokeitinprojekti pääsemässä käytännön toimiin Keniassa.


Lähdettäessä  kehittämään ja toteuttamaan kansainvälistä projektia ei alussa osata ennakoida, miten monitahoista ja työlästä on yhteistyö eri kulttuurien välillä totesi SOLAR BOX COOKER-projektin johtaja  PDG  Heikki  Saarinen. Vaikka mitään periaatteellista estettä ei olekaan moni asia saa käytännössä yllättäviä esteitä ja aikaa vieviä viiveitä.

 

Projektissa on nyt oltu mukana jo noin vuoden verran. On täysin ymmärrettävää, että jopa monituhatvuotista menetelmää, kolme kiveä keittopadan alustana, ei noin vain jätetä taka-alalle, kun joitakin Lions-klubilaisia jostain tundralta tulee esittelemään uutta, ennennäkemätöntä ja kokematonta ratkaisua pyhään tapahtumaan, ruuanlaittoon. Koko tuote kaikkine komponentteineen on sovellettava paikallisiin olosuhteisiin, näkemyksiin, työmenetelmiin ja totuttuihin tapoihin. Myös kaikki kulttuuriin, monisatavuotisiin käytäntöihin ja uskonnollisiin periaatteisiin liittyvät näkemykset on käytävä läpi ja saatava hyväksyttyä.

 

Nyt on toimintaan saatu vauhtia, sillä paikallinen piispa on ymmärtänyt asian tärkeyden koko yhteiskunnalle. Koko alueen hallinto on saatu mukaan kehitystyöhön kuten Kenian Lions- clubejakin. Nyt etsitään sopivinta tuotantotilaa.  Myös tuotteen kehittämisessä on vielä joitakin merkittäviä yksityiskohtia hiottavana.  Tätä tarvetta ilmenee käytännön demonstraatioissa.  Eräänä teknillisenä yksityiskohtana mainittakoon Cookerin sisäseinän varustaminen Keniasta peräisin olevalla tinalevyllä estämään eristeen tuhoutuminen.  Kehittämiseen liittyy monta vastaavaa kohdetta.

 

Nyt lähdetään pienellä koemäärällä liikkeelle. Tuotannon kehittämisen kanssa samaan aikaan ryhdytään opettamaan paikallisia perheenäitejä, Mamas, käyttämään Cookeria.  Kenia Lions-clubit opettavan ja organisoivat Kagamegan alueella mittavaa koulutusprojektia.

 

Koko toiminta on hyvässä alussa, mutta kokonaisuus huomioiden se on vasta hyvässä alussa toteaa Heikki Saarinen apulaisineen, joiden mittavasta työstä saamme lähiaikoina lisätietoja.

 

 

Suomen  energia- ja ilmastostrategia nostaa uusiutuvia ja biopolttoaineita ja yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa. EU-raportin painotukset hieman eri perusteilla.

 

Suomen hallitus on julkistanut uudistetun energia- ja ilmastostrategian. Se painottaa päästöjen vähentämistä eritoten tieliikenteen puolella lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä, sähkö- ja biokaasuautoja sekä vähentämällä päästöjä siirtymällä pyöräilyyn, kävelyyn ja palveluliikennettä suosivaksi. Vastaavasti energian tuotantopuolella painotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon merkitystä sen monipuolisuuden vuoksi. Täällä painotetaan bioenergian tuotannon osalta metsähakkeen ja metsäteollisuuden sivuvirtojen käytön merkitystä.


Bioenergian nostaminen polttoaineissa 30:een prosenttiin vuoteen 2030 mennessä on haastava, toteaa Öljy- ja biopolttoaineyhdistyksen toimitusjohtaja Helena Vänskä. Vuoden 2020:n tavoitteena on ollut 13,5 %. On helppo määritellä tavoitteet, mutta toteuttaminen edellyttää paljon tutkimus ja tuotekehittelytyötä toteaa Vänskä. Myös raaka-ainetta on oltava käytännössä riittävästi. Toisaalta on varmistettava myös ettei yhteiskunnan tukimenetelmillä aiheuteta vääristymiä toteaa metsäteollisuuden energiajohtaja Jouni Punnonen.  Hänen  näkemyksensä mukaan puuta ei saa ohjata liikaa polttoon, sillä silloin kärsivät puun arvokkaammat käyttöalueet.


Tällä hetkellä ST1 valmistaa polttoaineita esimerkiksi leipomojätteistä ja sahanpurusta ja muista yhdyskuntajätteistä. Neste Oy on kehittänyt polttoainevalmistusta eläin- ja kasvirasvoista. Kolmas kotimainen valmistaja UPM valmistaa polttoaineita mäntyöljystä.  Kaikki nämä ovat vielä toiminnan alkutaipaleella ja kehitys ja tutkimus ovat vielä täydessä käynnissä.  Myös sähköauton kehittäminen on vielä alkuvaiheessa. Näiden kaikkien alojen toimijat esittävätkin yhteiskunnan kannalta tulevaisuuden suunnittelussa kehityksen vauhdin olevan kiinni monesta meneillään olevasta aikaa vaativasta toimenpiteiden sarjasta.

 

EU:n komissio on myös julkistanut pitkän tähtäimen 1000 sivuisen ilmasto- ja energiapoliittisen ohjelman. Sitä tullaan soveltamaan käytäntöön vähitellen ja kokonaisuutena. Siinä eräänä hallinnollisena pääasiana on jäsenmaan raportointivelvoite. Sen avulla EU pyrkii ohjaamaan jäsenmaiden alan kehitystä talousseurannan tyyppisesti. Asetettuja tavoitteiden toteuttamista seurataan säännöllisesti ja korjaus- ja muut ohjeet pyritään antamaan mahdollisimman selkeästi.  Kokonaisuutena alan ammattihenkilöt näkevät sekä Suomen että EU:n tavoitteiden ja toteutusmenetelmien olevan samassa linjassa huomioiden eri EU-maiden energiamielessä todella poikkeavat olosuhteet.  Komissio ei esimerkiksi näe biopolttoaineita niin merkittävinä kuin ne ovat Suomelle ja monille muillekin jäsenmaille.

 

Pieni ilouutinen luonnosta: kasvit ovat imeneet hiilidioksidia kaksinkertaisesti.

 

Hiilidioksidi on hiilen palamisen tuloksena syntyvä kaasu, CO2. Sitä pitää olla ilmakehässä sopivasti, jotta kasvien kasvaminen ja hengittäminen on mahdollista. Se on siis kaiken biologisen ja samalla inhimillisen elämän perusedellytys.  Ihmiskunta on nyt joutunut tilanteeseen, jossa meidän vaikutuksestamme hiilidioksidin määrää ilmakehässä pidetään liian suurena. Sen negatiivisia vaikutuksia on havaittu runsaasti, eniten ne ovat ehkä havaittavissa sääolosuhteiden muutoksina jopa ympäri maailmaa. Kemiallisena aineena hiilidioksidia pidetään myrkkynä eläimille ja ihmisille mm. siinä tilanteessa että se syrjäyttämällä hengityksessä tarvittavan hapen aiheuttaa kuoleman välittömänä seurauksena.

 

Kasvikunta on kuitenkin nyt yllättänyt positiivisesti. Kasvit ovat tehostaneet yhteyttämistä eli kasvua siinä määrin, että alan tutkijatkin ovat sen pystyneet virallisesti noteeraamaan. Kalifornialaisen Lawrence Perkeley-tutkimuslaitoksen professori Trevor Keenan on todennut kasvien hengityksen vähentyneen yhteyttämisen voimistuttua. Kasvithan myös yhteyttämisen yhteydessä hengittävät kuten eläimet ja tämä hengittäminen lisääntyy mm. ilman lämpötilan noustua. Esimerkiksi Suomessahan on vanha sananlasku, ” vilu viljan kasvattaa”. Suomessa pidetään kasvien hengityksen tehostumisena normaalisti + 25 astetta, jota lämpimämmässä kasvien yhteyttäminen hiipuu. Näin ollen kasvien kasvu ei siis hyödyntämään tätä korkeampia lämpötiloja. Toisaalta tätä amerikkalaista havaintoa on kansan suussa voitu ennakoida. Monet, jotka ovat seuranneet läheisesti luonnon tapahtumia ovat jo joitakin vuosia todenneet kaiken luonnossa olevan nyt ” rehevämpää ” kuin aiemmin.

 

Nykyään ilman sisältämä hiilidioksidi on n. 390 ppm, eli 0.0390 %.  Esiteollisena aikana 1800 luvun alkupuolella hiilidioksidia oli ilmassa n. 280 ppm. Tuolloin hiilidioksidimäärä oli lähellä alarajaa, n. 240 ppm, jolloin arvioidaan jääkauden alkavan kehittyä.  Nyt ollaan kaukana niistä luvuista. Hiilidioksidia on kasvien kasvun kannalta ehkä sopivasti, mutta määrä lisääntyy uhkaavasti vaikkakin nyt on havaittu myös kasvien yhteyttämisen voimistuneen samaan aikaan. Olemme ehkä ns. perimmäisten kysymysten äärellä jossain mielessä, joten varovaiselle etenemiselle on perusteet. Jos menemme liian pitkälle, paluuta ei ehkä ole.


Elollisille olennoille hengitysilman CO2 –ylärajaa ei ole vielä tieteellisesti määritelty, se on kuitenkin olemassa. Kasvien vastaava yläraja ei ole vielä lähelläkään, sillä kasvihuoneissa käytetään jopa 900 ppm –määriä, mutta eipä siellä ihminen pystykään enää työskentelemään. Onkohan näillä seikoilla ollut merkitystä silloin kun muinaiset suuret eläimet ovat maapallolla kuolleet sukupuuttoon?

 

Luonnonystävän bemari, BMW i13, sarjahybridi, sähköauto pienellä apumoottorilla.


Tämä  auto saadaan joko 60 Ah tai 94 Ah –akulla varustettuna. Ajomatkoiksi ilmoitetaan 130 km ja 200 km, jotka ovat ehkä liian optimistisia esimerkiksi talviolosuhteissa. Autoon saadaan myös lisälaitteena pieni polttomoottori, joka ei ole yhteydessä voimansiirtoon. Se pyörittää generaattoria, laturia, joka painaa virtaa akkuun, ja matka jatkuu.  Tietysti tämä moottorin käynnistyminen tapahtuu automaattisesti hyvissä ajoin ennen akun tyhjenemistä.

 

Tämä rakenne on nimeltään sarjahybridi, koska teholähteiden toiminta on sarjassa ei rinnakkain kuten yleisimmissä rakenteissa.  Itse asiassa tämä bemari, malli REX, on sähköauto apumoottorilla varustettuna. Tässä latausmoottorina on hiljainen , kaksisylinterinen teholtaan moottorisahan  moottoria suurempi moottori, joka ei vie paljon tilaa eikä paina paljon. Koska kysymyksessä on tekniseltä rakenteeltaan, voimansiirroltaan, sähköauto, on ajoneuvon kiihtyvyys riittävä.

 

Latausmoottori antaa välittömästi n. 100 km:n matkalisän, mutta on todennäköistä että mäkisissä olosuhteissa tai kovasti muutoin kuormattuna sekä akun että pienen apumoottorin teho loppuu. Tällöin ei ole hädän päivää, sillä kuski voi mennä kahville ja antaa latausmoottorin ladata akkua riittävästi ja matka jatkuu taas. Tässä ollaan todennäköisesti lähestymässä hybridiajoneuvon optimia akun ja latausgeneraattorin tehon suhteen.

.

Juna on energiatehokkain maakuljetusväline.

 

VR  Transpoint, VR Groupin logistiikkayksikkö on antanut ympäristölupauksen siitä, että se parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta  20 % vuoteen 2020 mennessä sanoo yhtiön suunnittelujohtaja Nina Mähönen. VR operoi päivittäin 350:n tavarajunan massalla, joista yli 75 % kulkee sähköveturin vetämänä. Tämä sähkö on päästötöntä, se on lähtöisin vesivoimasta. Energiatehokkuutta voidaan kuitenkin vielä lisätä sähkövetoa lisäämällä.

 

Rataverkko on kokonaisuudessaan n. 6000 km, josta vielä 2700 km on sähköistämättä, liikennöinti suoritetaan dieselvetureilla.  Tämän loppuosan sähköistämisellä saadaan suoraan hyödyt siitä ettei veturia tarvitse vaihtaa siirryttäessä sähköradalta sähkäistämättömälle.  Osa tästä osuudesta koostuu teollisuus- ja vastaavista raiteista, joiden sähköistäminen on vaikeata mm. lastaustekniikan yms. vuoksi. Tähän on saatavana uusi teknillinen ratkaisu, Vectron-veturi, joita VR on hankkimassa 80 kappaletta.  Vectron on pienellä dieselmoottorilla varustettu sähköveturi, jolla esimerkiksi pitkällä matkalla eteen tullut sähköistämätön kohta, lastausasema tai jopa tilapäinen radan sähkökatkos pystytään ohittamaan häiriöttä.

 

Nämä uudet veturit  pystyvät myös korvaamaan dieselvetureita ratapihoilla, joten niiden monipuolisuudelle on monenlaista käyttöä. Dieselmoottori on niin pieni ettei sen teho ole linjaveturiksi riittävä, mutta pienillä nopeuksilla operointi on täysin mahdollista. Monissa tapauksissa säästö on mittava kun tehtävät voidaan tehdä yhdellä veturilla eikä vaihtoa tarvita.

 

Energian kulutus näissä mittakaavoissa on niin mittavaa, että esimerkiksi oikealla ajotavalla pystytään säästämään 2500 omakotitalon energiankulutusmäärä. Oikea ajotapa saadaan sekä teknisillä ratkaisuilla, ajojärjestelyillä että kuljettajan oikeilla ajomenetelmillä. Taloudellinen ajotapa on merkittävä tavoite myös kuljettajakoulutuksessa. Ylä- ja alamäkien ennakoinnilla pystytään säästämään. Myös veturien tekniikassa on energiasäästö huomioitu muun muassa niin että kaikki uudet veturit pystyvät ottamaan jarrutusenergian talteen, joka syötetään välittömästi takaisin verkkoon.

 

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram