Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 22.10.2018

Hiilensidontaan pidetään parhaana keinona kasvavaa metsää.  Metsittäminen onnistuu joka puolella maapalloa ja sitä pystyvät kaikki kansat tekemään. Onko puiden istuttaminen nopein, yksinkertaisin ja käyttökelpoisin menetelmä ilmaston muutosta vastaan, siis ihmiskunnan pelastuskeino!

 

Pariisin ilmastokonferenssissa sovittiin että ilmaston lämpenemisen raja painetaan alle kahteen asteeseen, mieluummin jopa puoleentoista. Tämä ei onnistu ilman massiivisia metsänistutuksia toteaa Ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Jari Liski. On esitetty monia muitakin päteviä menetelmiä, mutta puiden istuttaminen ja metsittäminen ovat nyt heti käyttökelpoisia.

 

Sahara on Euroopan kokoinen hiekka-autiomaa.  Se on ollut viimeisen sadantuhannen vuoden aikana useita kertoja vehmas, viheriöivä alue. Edellinen vihantakausi on ollut ns. keski-holoseeniaikana eli n. 10500 – 5500 vuotta sitten. Todisteita on riittävästi joten asiaa kohtaan ei ole esitetty epäilyjä.  Suomessa energiayhtiö ST1:n johtaja Mika Anttonen on ehdottanut Saharan metsittämisen aloittamista.

 

Ilmastonmuutoksen torjunnassa voidaan erottaa useita askelmia. Tavoitteisiin ei päästä pelkästään päästöjä vähentämällä vaan ilmaan jo päässeitä päästöjä on pystyttävä vähentämään. Esimerkiksi sähköautoilun lisääminen on hyvä keino hiilidioksidin lisäämisen vähentämiseen, mutta se ei poista jo olemassa olevia päästöjä.

 

Metsittämistä ja puiden istuttamista pidetään globaalisti järeinä toimivina menetelminä hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä. Se on mahdollista ilman varsinaista ammattitaitoa omaavillekin ihmisille ja se voidaan toteuttaa myös ilman erityisiä koneita ja laitteita.  Tärkeintä toiminnan onnistumiselle on ammattitaitoinen ohjaus miten ja  mihin taimet istutetaan jotta kasvu pääsee vauhtiin.

 

Ilmaston jo lämmettyä on varmasti löydettävissä uusia alueita sekä täydennysistutuksia että varsinaisia metsittämisiä varten.  Ehkä on etsittävä uusia alueita jopa tiheänkin asutuksen sisältä puiden istutusta varten. Nämä kasvavat puuthan alkavat imeä hiilidioksidia toimien hiilinieluina välittömästi kukin omalla tehollaan. Ihmisen tehtäväksi jää tässä tilanteessa kehittää menetelmiä hiilidioksidin pitäminen varastoituna mahdollisimman kauan. Siis puuta ei polteta eikä lahoteta.

 

Nyt olisikin kaikkien koko maailman asukkaiden, valtioiden,  kansalaisjärjestöjen ja muiden toimivien organisaatioiden otettava tavoitteeksi puiden massiivinen istuttaminen.  Ensimmäiseksi on tietysti lähdettävä asiakokonaisuuden merkityksen painottamisesta ja alan alkeisopetuksesta. Ilmastonmuutos on jo alkanut mutta nopeilla mittavilla kansainvälisillä toimilla voimme ehkä ainakin hillitä alkanutta kehitystä  nykyistä vielä pahempien katastrofien vähentämiseksi. Mutta rehellisesti on sanottava, että kiire on.

 

----------

 

Raskaalla maantiekuljetuskalustolla useita energialähteitä. Jätekaasua busseihin,  hybridikuorma-autoihin vauhdissa latausta ja kondensaattoreihin latausta verkosta sekä jarrutuksista

 

Biokaasu ja sähkö ovat raskaan kaluston tulevaisuuden polttoaineita. Uusin ja kansainvälistä mielenkiintoa herättävä on ruotsalainen kokeilu ajon aikana suoritettavasta latauksesta. Virtajohtimet on asennettu ajoradan päälle kuten sähköllä kulkevissa trollibusseissa aikoinaan esimerkiksi Helsingissä.

 

Tässä  Ruotsin kokeilussa virta ladataan akkuihin sillä nämä ajoneuvot ovat hybridejä toisin kuin trollibussit, jotka kulkivat suoralla verkkovirralla pelkästään sähkömoottorien voimalla kuten raitiovaunut. Tällä nykyisellä menetelmällä pystytään toimimaan pienemmillä akuilla toteaa Ruotsin liikenneviraston projektivastaava Jan Pettersson.

 

Virta otetaan ajojohtimista T-kirjaimen näköisillä virroittimilla kahden kilometrin matkalla. Ruotsissa on kokeilussa kaksi samanlaista hybridikuorma-autoa. Tämä Sandvikenin sähkötie on ainoa vastaava maailmassa ja kokeilun tulokset ovat rohkaisevia lisäkehittelyyn.

 

Mustasaarelainen kierrätys ja jäteyhtiön Stormossen aloitti biokaasutuotannon jätteistä jo vuonna 1990. Biokaasun kysyntä on yllättänyt kertoo toimitusjohtaja Leif Åkers.    Yhdyskuntajätteistä menee Koivulahdessa hyötykäyttöön yli 98 %. Biokaasulla käyvä bussi on niin ympäristöystävällinen että Vaasan kaupunki hankki 12 biokaasubussia.

 

 Kiitosta on tullut kaupunkilaisilta sillä kaasuauton pakokaasut ovat puhtaita.  Kaasuksi kehitetään myös liete ja biojäte, josta merkittävä osa pystytään polttamaan Scania Citywide-busseissa toteaa Vaasan kaupungin liikennesuunnittelupäällikkö Pertti Hällilä.

 

Kaasubussit eivät ole hybridejä vaan normaaleja polttomoottoreita. Näiden bussien avulla Vaasassa on päästy eroon fossiilisista polttoaineista ja toiminnalla pystytään säästämään n. 900 tonnia  hiilidioksidipäästöjä. Tähän sisältyy myös 320 000 litran dieselöljyn säästö.

 

Suomenniemellä puolestaan Jari Halinen kuljettaa raskaita puutavarakuormia 900 hevosvoimaisella hybridi-Sisulla. Tämä ajoneuvo on teknillisesti sähköavusteinen dieselauto. Jarrutusenergiaa varastoidaan ja se hyödynnetään sekä kiihdytyksessä että ylämäessä.  Näissä tilanteissa polttoainetta säästyy uskomattomia määriä.

 

Sähkövaraustekniikka ei perustu akkuihin vaan kondensaattoreihin, joihin virtaa varastoidaan.  Tämä uusi menetelmä on lappeenrantalaisen alan yrityksen kehittämä, jota menetelmää kehitetään vielä eteenpäin. Kondensaattori sijaitsee hytin ulkopuolella seinän ja kuorman välissä

 

--------

 

 

Suomalainen ja norjalainen tekstiilialan ammattilaiset perustivat vaatelainaamon Pariisiin.  Tavoitteena on hillitä kulutushysteriaa ja samalla vaatettaa naiset kestävän kehityksen mukaisesti sekä kauniisti.

 

Naisen vaatekaapissa on keskimäärin 350 vaatekappaletta ja näistä käytössä on vain noin 30. Muut ovat reservissä ja odottavat vuoroaan jota ei useinkaan tule. Tämä laskelma on vaasalaislähtöisen Erica Niemisen ja norjalaisen Oda Nordströmin tietokannasta, jotka molemmat yrittäjät ovat Pariisilaisen vaatelainaamon perustajia.

 

Uuden yrityksen, nimeltään Clotheque, lainaamotoiminta suoritetaan netin välityksellä. Yrityksen toimintafilosofiana on sekä kestävyys että ympäristöystävällisyys.  Onhan tekstiili- ja muotiala järkyttävän merkittävä saastuttaja toteaa Erica Nieminen.

 

Yrityksen perustamispaikaksi Pariisi on luonnollinen, sillä pohjoismainen muoti on tunnettua ja  arvostettua siellä. Ranskalaiset  arvostavat sitä sen tyylikkyyden ja kestävyyden ansiosta. Pohjoismaiset tuotemerkit tunnetaan Pariisissa ajattoman ja käytännöllisen designin vuoksi.  Clothequen  yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Lumi, Katri Niskanen ja  Emma Simons.

 

Työvaatepuolella eräs uusimpia trendejä on vanhoista työasuista, ylijäämävarastoista ja muusta ekomateriaalista työvaatteiden valmistaminen. Tällainen valmistaja on suomalainen TouchPoint kertoo toimitusjohtaja Outi  Luukko vajaan kahden milj. euron liikevaihdolla.

 

Alalla on meneillään suuri muutos sillä ratkaisuja haetaan vastuullisuuden ja ekologisuuden suuntaan. TouchPoint valmistaa ympäristöystävällisiä tuotteita mm. Vietnamissa. Vaikka on kysymys työvaatteista, design kuuluu oleellisesti yrityksen tuotannon ohjaukseen, joten tuotteen oltava myös hyvän näköinen.

 

TouchPoint aloittamassa uutena palveluinnovaationa työvaatteiden leasing-vuokrauksen. Yritys on nyt sellaisessa kehitysvaiheessa että tulevaisuuden näkyminä on käytettyjen tekstiilien uudistaminen. Tämä tapahtuu joko mekaanisesti tai  kemiallisesti niin että esimerkiksi samassa kankaassa ollut polyesteri ja puuvilla voidaan erottaa ja kutoa uudelleen.

 

-------

 

Helsingissä aletaan varastoida lämmintä vettä vanhoihin öljyluoliin. Tavoitteena n. miljoonan öljylitran säästö. Lämpö on peräisin kaukolämpöverkoston ylijäämälämmöstä.

 

Tämä rakennelma on Mustikkamaalla n. 40 m:n syvyydessä, jossa maanlämpö on tasainen n. + 10 Celsius-astetta. Tämä Helenin lämpövarastotyömaa on valmistuttuaan Suomen suurin lämpövarasto. Vettä saadaan varastoitua yhteensä n. 260 000 kuutiometriä eli 260 milj. litraa.

 

Kaukolämmön vedessä  oleva lämpö siirtyy vesivarastoon  lämmönvaihtimen välityksellä kertoo projektipäällikkö Päivi Saajoranta.  Nämä primääri- ja sekundäärivesi eivät sekoitu keskenään. Järjestelmä on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi atomivoimalan jäähdyttämisessä.

 

Tällä ilmastoteolla saadaan säästettyä hiilidioksidipäästöjä n. 21 000 tn. vuodessa. Nyt on paikalla vielä muutaman viikon menossa muutostöitä.  Öljyputkistot poistetaan jonka jälkeen vesi voidaan laskea varastoon. Eiväthän nämä öljyputketkaan ole vielä vanhoja. Luolat on louhittu ja otettu käyttöön v. 1982 ja poistettu käytöstä v. 1999, jolloin tilalle tulivat muut energialähteet ja energiansäästö.

 

Näitä varastoluolia ei eristetä mitenkään vaan niiden seinämät lämpiävät jonkin verran aloitettaessa. Lämpöhukka mitätöityy jonkin ajan kuluttua jolloin varasto toimii täydellä  kapasiteetillaan. On arvioitu ettei peruskallion lämmittäminen näy maan pinnalle.

.

 

Vaikka rakennustyön suurin yksittäinen urakkatehtävä on putkistojen purku on kokonaistyön kustannusarvio n. 15 milj. euroa. Purkutyön jälkeen seuraa tarvittavan laitteiston asennus- ja rakennustyö. Tavoitteena on saada työ valmiiksi v. 2021 kesällä ja varasto toimimaan.

 

-------

Suomalaisesta havusellusta valmistettu materiaali on enemmän kangasta kuin paperia. Tämä Paptic -yrityksen innovaatio on hyväksytty Pariisissa Lafayette-tavaratalon ostoskasseissa ja joustopakkauksissa. Laajempaa menestystä on kansainvälisestikin tulossa.

 

 

Tavoitteena on saada ympäristön kannalta nykyistä kestävämpiä vaihtoehtoja muovijätteelle. Suomalainen puu on eräs käyttökelpoisimpia uusien vaatimuksien materiaali kertovat Paptic Oy:n perustajaosakas Esa  Torniainen ja toimitusjohtaja Tuomas Mustonen. Yritys on kehittänyt sellusta materiaalin, joka on jalostettavissa kuin muovi, mutta kierrätettävissä kuin kartonkijäte.

 

Uuden materiaalin eräs salaisuus on väliaineessa, joksi on veden sijaan kehitetty vaahto. Uusi materiaali sisältää näin tekstiilin ominaisuuksia.  Se on repäisylujaa ja sitä voidaan kuumasaumata. Molemmat ovat pakkausmateriaalille tärkeitä ominaisuuksia. Se muistuttaa monella tavoin enemmän tekstiiliä kuin paperia.

 

Tämän uuden materiaalin uusiutuvien ainesosien kierrätettävyys on yli 90 %, jolla luvulla se ympäristöystävällisyydessä voittaa esimerkiksi päällystetyn paperin. Myös tuotantoprosessi on ekologinen koska vesi on korvattu vaahdolla.

 

Ekologisten pakkausmateriaalien kysyntä on voimakkaassa kasvussa kansainvälisesti. Paptic  Oy:llä on kehitteillä oman vaahtotuotannon mahdollistava valmistuslinja, joka on käynnissä vuoden 2020 alkupuolella. Tänä vuonna on jo aloitettu valmiiden tuotteiden toimittaminen asiakkaille alihankintayhteistyön avulla

 

Yhtiön tavoitteena on muutamassa vuodessa päästä 100milj. euron liikevaihtoon. Tämä kiinnostava tuote on kiinnostava myös sijoittajien kannalta mikä on uuteen innovaatioon perustuvan tuotannon osalta ensiarvoisen tärkeää. Rahaa tarvitaan yleensä aina ennen kuin sitä saadaan tuotannosta.

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram