Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 24.10.2016

Terveellistä silmusalaattia ilman aurinkoa ja multaa.

Puukaasutinautolla 100 km tunnissa 36 kilolla pilkkeitä, tuleeko häkäpönttö takaisin?

Lapuan Peruna parantaa solunesteiden hyödyntämistä ja samalla biotaloutta

Saadaanko ydinvoima pidettyä tilapäisenä, syrjäyttääkö biometanointi sen?

Aurinko- ja tuulivoimalan omistajaksi vaivattomasti pelkällä osuusmaksulla.

 

Terveellistä silmusalaattia ilman aurinkoa ja multaa.

 

Vantaalla teollisuuskiinteistössä viljelee luomuviljelijä, dipl. ins. Samuli Laurikainen mullattomia peltojaan. Täällä kasvatuslamppujen valossa viljellään sinimailasta ( luserni),puna-apilaa, retiisiä ja hernettä. Nämä kasvit kasvavat vain vajaan viikon, jonka jälkeen ne pakataan kuluttajapakkauksiin ja toimitetaan kauppoihin. Ne ovat silloin ituja ja silmuja, todella terveellistä luomuravintoa.

 

Laurikainen perusti yrityksensä, Snafu Oy:n v. 2012 työllistäen aluksi vain itsensä. Nyt töissä on lisäksi 5 henkilöä. Sadon kylväminen, korjuu ja pakkaaminen vaativat paljon työtä. Työtä on pyritty koneellistamaan ja prosessi onkin todella tekninen, mikä osaltaan  varmistaa kustannusten pysymisen kurissa. Tarvittava valo saadaan aikaan led-tyyppisillä lampuilla.

 

Yrityksen tarkoituksena on kehittyä kansainväliseksi.  Suomen markkinat ovat tällaiseen toimintaan pienet.   Käytännön toiminnalle on tärkeätä, että esimerkiksi kaupan keskusliikkeiden päävarastot ovat lähellä. Näin varmistetaan tavaran toimittaminen koko maahan nopeasti ja tuoreena.

 

Vaikka kysymys on terveellisestä luomutuotteesta, on tunnetuksi tekemisessä melkoinen työ. Ihmiset ostavat yleensä samoja ruokatarvikkeita ja kaupassa kuljetaan sama reitti. Silmusalaatteja on markkinoitu pitämällä itu- ja versomaistiaisia kaupoissa hyvällä menestyksellä.

 

Puukaasutinautolla 100 km tunnissa 36 kilolla pilkkeitä, tuleeko häkäpönttö takaisin?

 

Sotien aikana bensiinipulan vallitessa autot varustettiin nopeasti ns. häkäpöntöillä, puukaasutinlaitteilla ja matka jatkui. Polttomoottorin varustaminen häkäkaasulaitteilla ei edes senaikaisissakaan olosuhteissa ollut ylivoimaista. Nyt sen ymmärtää olevan helpompaa teknillisten ratkaisujen kehityttyä paremmin toimiviksi ja soveltuviksi.

 

Tamperelainen Juha Kaarela asensi v. 1976 Chevrolet Van henkilöautoon puukaasutinlaitteet. Auton takaosaan asennettiin häkäpönttö sisältäen polttoainesiilon ja tulipesän sekä suodatinyksikön. Kaasutin korvataan sekoittimella, joka sekoittaa puolet häkäkaasua ja puolet ilmaa. Rakenteeseen kuuluu vielä jäähdytin ja putkistoja. Polttoaineena käytetään koivua, joka on pätkitty n. 5 cm:n mittaiseksi kuutionmuotoiseksi, pilkkeeksi.

 

Tällä hetkellä on maamme maanteillä käytössä Trafin tietojen mukaan vain 31 puukäyttöistä ajoneuvoa, pääosin henkilöautoja mutta myös traktori ja moottoripyörä. Sotien aikana myös linja-autot ja kuorma-autot kulkivat häkäkaasulla. Aamustarttaukseen on varattava aikaa n. 10 minuuttia, sillä pilkepönttö on saatava kunnolla palamaan ennen tielle lähtöä.  Moderneimmilla laitteilla saadaan häkäpönttö syttymään kyllä vaikka kuski vielä nukkuisikin.

 

Häkäpönttöautolla ajaminen on edullista eikä autosta tarvitse maksaa veroja. Tiettävästi tarvittavia laitteita ei ole saatavana tehdastekoisina, mutta kätevä suomalainen mies tekee nuo laitteet itse. Koska Suomen olosuhteisiin puukaasu soveltuu hyvin toivoisi yhteiskunnan panostavan häkäpönttölaitteiden kehittämiseen.

 

Lapuan Peruna parantaa solunesteiden hyödyntämistä ja samalla biotaloutta.

 

Tähän asti Lapuan Peruna Oy on ajanut perunatehtaan jäteliemet pellolle lannoitteeksi. Tätä ns. pulppaa on jouduttu kuljettamaan pitkiäkin matkoja. Se on suurelta osin veden kuljettamista. Tästä päästään kunhan tehtaan uusi yksikkö, haihduttamolaitos saadaan täyteen käyntiin. Tässä laitoksessa hyödynnetään tärkkelysperunan jalostuksessa syntyvä perunamassan soluneste haihduttamalla, jolloin soluneste samalla väkevöityy.

 

Haihduttamisprosessin lopputuloksena syntyy kotieläinten ruokintaan sopivaa nestemäistä proteiinirehua ja väkevöityä lannoitetta kertoo toimitusjohtaja Ossi  Paakki.  Pääosa tehtaan tuotannosta, perunatärkkelys, menee muun teollisuuden mm. paperiteollisuuden käyttöön. Lapuan Perunan sopimusviljelymäärä on tälle vuodelle n. 70 milj. kg, josta saadaan n. 16 milj. kg tärkkelystä.  Tämä perunamäärä saadaan noin 2300 hehtaarilta.

 

Nykyisillä laitteilla saadaan vain kolmannes solunesteestä haihdutettua, mutta laitteistot rakennetaan sellaisiksi, että soluneste saadaan täysin haihdutettua jolloin peltolevityksestä ja maantiekuljetuksesta päästään täysin. Nykyiset laitteet ovat paljolti kiertotalouden laitteita, sillä ne on hankittu lähiseudun lopetetuista meijereistä ja sovitettu sekä asennettu uuteen käyttöön. Rahoitusta on saatu mm. ympäristöministeriön ravinteiden kierrätysohjelmasta.

 

Haihduttamisesta syntynyt kondensiovesi otetaan talteen ja sillä pestään sisään tuleva perunamassa. Täten saadaan puhtaan veden käyttöä vähennettyä. Pesuvesi menee jäteveden puhdistusprosessiin vasta perunoiden pesun jälkeen.

 

Saadaanko ydinvoima pidettyä tilapäisenä, syrjäyttääkö biometanointi sen?

 

Jotkut ovat onnellisia kun Suomessa sähköstä tuotetaan ”vain” 8,3 prosenttia hiilellä , toteaa tohtori, Elävä Itämeri-säätiön puheenjohtaja Ilkka Herlin. Hänen mielestään siinäkin on 100 prosenttia liikaa. Suomessa haketta on korvattu hiilellä ja Saksassa taas hiilellä on korvattu ydinvoimaa.  Nämä epäkohdat ovat perua erilaisista pullonkauloista sähkön kysynnän ja tarjonnan välillä.

 

Nykyisin on vaikeata löytää yleispäteviä ratkaisuja suuriin energiaongelmiin toteaa Herlin.  Silloin kun sähkön hinta laskee tapahtuu siirtymistä sähkön käytön lisäämiseen esimerkiksi sähköauton käyttöön. Monesti se on riippuvainen vain tekniikasta ja asenteista. Kehitys on toivotunlaista jos se voidaan saavuttaa uusiutuvilla energialähteillä. Halpa sähkö voi johtaa myös moniin ilmiöihin, joiden lopputulosta ei pystytä arvioimaan ennakkoon.

 

Jos taas tämän kehityksen myötä esimerkiksi it-vallankumous johtaa räjähdysmäiseen sähkön tarpeen lisääntymiseen tai teräksen käytön lisäämiseen ja vastaaviin ilmiöihin, jatkuu nykymeno Herlinin mukaan kunnes fossiiliset polttoaineet on käytetty loppuun. Tämän takia pitäisi sähköntuotannossa päästä pelkästään uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Sähköä ei pitäisi tuottaa edes vähäpäästöisillä energialähteillä, vaikka se nyt näyttää mahdottomalta.

 

Ydinvoima on tässä mielessä vähäpäästöistä, ei päästötöntä, vaikka niinkin väitetään. Sen huonoon hyötysuhteeseen vaikuttaa mm. lämmin lauhdevesi, jota on vaikea hyödyntää. Päinvastoin tällä hetkellä se monissa paikoin lämmittää jo ennestään lämmenneitä vesistöjä.

Eräs uusimpia uusiutuvan energian lähteitä on tutkijoiden suosta eristämä mikrobikanta. Tässä on miljardeja vuosia luonnossa toiminut mikrobiologinen prosessi pystytty  siirtämään reaktorikäyttöön. Prosessissa mikrobit syövät hiilidioksidia, CO2, ja tuottavat biometaania , CH4. Tämä prosessi on nimitetty biometanoinniksi ja sen energiatehokkuus on huippuluokkaa. Menetelmä ei kilpaile muiden energialähteiden kanssa ja sitä voidaan soveltaa säätövoimaksi aurinko- ja tuulivoimalle.

 

On muistettava ettei ydinvoimasta päästä kuitenkaan kokonaan irti vaikka sähköntuotanto sillä lopetettaisiin. Ydinjätemateriaali on ihmiskunnan omaisuutena vuosituhansia, joten jätteen loppusijoitus on  tärkeää saada toteutettua hyvin.

 

Aurinko- ja tuulivoimalan omistajaksi vaivattomasti pelkällä osuusmaksulla.

 

Porvoon Energia tarjoaa vuokrattavaksi omaa tuulivoimaosuutta ja nimikkoaurinkopaneelia Tämä on uusi toiminto, jolla saadaan uusiutuvan energian kehittämisestä halukkaat osallistumaan uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen ja edistämiseen mahdollisimman vähällä vaivalla. Haminan Mäkelänkankaan aurinko- ja tuulivoimalaitos tuottaa aurinko- ja tuulisähköä, josta tässä Porvoon Energian tarjouksessa on kysymys.

 

Porvoon Energia on ensimmäinen sähkölaitos, joka tarjoaa tuulivoimaosuuksia. Aurinkopaneeleja ovat monet yhtiöt jo vuokranneet jonkin aikaa. Mainittakoon että Porvoon Energian kaikki viime vuonna myymä sähkö on ollut uusiutuvaa.  Se on tuotettu käytännössä lähes kokonaan vesivoimalla. Uudet energialähteet kehittyvät nopeasti, mutta niiden merkitys kokonaisuuden kannalta on vielä vähäinen. Haminan aurinkovoimala on Porvoon Energian osakkuusyhtiö, jonka rakennuttama  voimala on Suomen suurin maa-asenteinen, käsittäen 2728 yksittäistä aurinkopaneelia.

 

Vuokraajalle hyvitetään osuuden ja paneelin tuottaman sähköenergian arvo kulloisenkin markkinahinnan mukaisesti. Vuokraajat voivat itse seurata netistä kuinka paljon ja milloin energiaa syntyy.

 

Energiayhtiö Suomen Voiman omistaa 16 suomalaista energiayhtiötä. Siitä Porvoon Energia omistaa 8,5 %. Aurinkovoimalan yhteydessä on neljä tuulivoimalaa. Porvoon Energia rajoittaa tällä hetkellä tuulivoimaosuuksien ja nimikkopaneelien määrän enintään viiteen kappaleeseen asiakasta kohti. Tällä kattaa pienen kerrostaloasunnon vuosikulutuksen.

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram