Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 2.4.2019

Ihmiskunnalla on kaksi suurta tavoitetta, ikiliikkujan  ja fuusioydinvoimalan rakentaminen. Molemmat vielä saavuttamatta. Ikiliikkujan rakentaminen ei onnistu edes teoriassa, fuusiovoimala on teoreettisesti mahdollinen .

 

Nykyisin käytössä olevat ydinvoimalat ovat ns. fissiovoimaloita, joissa lämpöteho saavutetaan halkaisemalla atomiytimiä. Fuusiovoimalassa taas teho saavutetaan siten, että atomit sulautuvat toisiinsa. Tällaista ydinvoimalaa ollaan nyt rakentamassa monien valtioiden yhteisvoimin Ranskaan. Tämä on maailman ensimmäinen fuusiovoimala, tosin vain muutamien minuuttien koekäyttöön.

 

Tälle toiminnalle on järkevät perusteet. Onnistuessaan ihmiskunta saavuttaa tällä osaamisella ikuisen energia-autuuden; energiaa saadaan ainakin tarpeeksi ja se on edullista, jopa halpaa. Fuusioenergialla me kaikki köyhätkin saamme rikkauden  ilot, nimittäin jos ylimmät päättäjämme tämän vain  meille sallivat. Joten ainakin tässä mielessä kannattaa pitää yhteydet heihin kunnossa.

 

Luonto on tässäkin fuusiovoimala-asiassa osoittanut kykynsä, joten ihmisen ei tarvitse muuta kuin seurata luonnon toimia. Jokaisena pilvettömänä päivänä me näemme fuusioenergiavoimalan vaikutuksen, aurinko on luonnon fuusiovoimala. Se on myös ihmiskunnan ainoa voimanlähde. Pilvettömänä yönä näemme myös muita, vastaavia, tuhansia tähtiä, mutta ne ovat liian kaukana eivätkä lämmitä meitä.

 

Ydinvoimalan periaate on yksinkertainen. Se tuottaa riittävästi lämpöä, jolla saadaan vesiturbiini pyörimään ja samalla pyörittämään sähköä tuottavaa generaattoria. Ydinvoimalla ja sillä tuotetulla sähköllä ei tavallaan ole mitään muuta yhteyttä toisiinsa.  Ydinreaktori vain lämmittää veden, jonka lämpövoima saa turbiinin pyörimään. Tuotettu sähkövoima on samanlaista riippumatta siitä pyörittääkö sähköä tuottavaa generaattoria vesivoima, tuulivoima, höyrypannu, ihmisvoima, eläinvoima tai  polttomoottori tai mikä muu tahansa voimanlähde.

 

Tämä Marseillesin lähelle rakennettava Iter Tokamak-voimalan rakentaminen aloitettiin jo v. 1985 jatkuen parin tuhannen rakentajan voimin ainakin v. 2025 asti.

Voimalan tulipesä, reaktori painaa n. 23 milj. kg. Se sisältää  tyhjiökammion, jossa vedyn isotoopit, deuterium- ja tritiumatomit yhdistyvät n. 150 milj, asteen lämpötilassa.  Tämä plasma saadaan jatkuvaan liikkeeseen joka ei saa ottaa kiinni tyhjiökammion seiniin. Se pidetään irti kammion rakenteista ns. suprajohtavilla magneeteilla.

 

Iter Tokamak-voimalan monet muutkin tunnusluvut ovat käsittämättömän suuria. Kuten esimerkiksi suprajohtava kaapeli, jota ( mm. HS 24.12-18) tarvitaan lähes 100 000 km. Myös rahoitusluvut ovat mittavia mainitsee suomalainen projektivastaava Tuomas Tala VTT:stä. Hänen mukaansa fuusion onnistuminen olisi suurimpia ihmiskunnan keksintöjä kestävän kehityksen kannalta. Eräänä teholukuna voisi mainita mm. energian säästön, joka fuusiolla saadaan aikaan.  Vajaa kilo vetyä saadaan fuusion avulla tuottamaan energiaa yhtä paljon kuin 10 milj. kg hiiltä.

 

Päästöjen osalta fuusiovoimala on paljon fissiovoimalaa turvallisempi. Lopputuloksena on vain helium-päästöjä ja säteilevää jätemateriaalia syntyy vähän. Radioaktiivisuus vähenee turvalliseksi n. 100 vuodessa. Tämä ydinvoimala on eräs EY:n ensimmäisiä yhteisiä Euratomin hankkeita, jolla myös alan kansainvälistä yhteistyötä mitataan. Itse asiassa tätä voidaan nimittää jopa ihmisen rakentamaksi tähdeksi, joka tuottaa energiaa.

 

Toimiessaan fuusiovoimala on hyvin lähellä ikiliikkujaa, josta keksijät ovat olleet kiinnostuneita ja rakentaneet niitä monenlaisia. Niistä ei ole saatu yhtäkään toimimaan, mutta rakentajat ovat olleet sitä mieltä, että ”lähellä on oltu”. Eräs jo edesmennyt pohjalainen alan auktoriteetti varoitti ikiliikkujan rakentajia. Hän nimittäin oli sitä mieltä että siihen on rakennettava jarru jotta käynnistyessään se ei rikkoisi laitetta sillä vauhti kiihtyy koko ajan jos se kerran käynnistyy.

 

Fuusiovoimala käynnistyessään tulee muuttamaan ihmiskuntaa ehkäpä enemmän kuin höyrykone, jonka kehittäminen aloitti uuden täysin siihen asti käsittämättömän aikakauden. Tämä aikakausi on ollut ihmiselle hyvä mutta mitä tuo tullessaan fuusiovoima. Ovatko jo jossain suunnitelmat valmiina, jotta ihminen ei tuhoa kaikkea mikä näkyy, onko mahdollisen illuminaatin hallinto valmiina edistämään ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta vai onko muita suunnitelmia?

 

xxxxxxx

 

Suomen ammattitaito ja kestävän kehityksen toteuttaminen huippuluokkaa kansainvälisessä tutkimusvertailussa. Pienhiukkaspäästöt ovat vain neljänneksen EU-maiden keskiarvosta osoittaen sekä osaamista että tavoitteellisuutta.

 

Tämän kansainvälisen tutkimuksen teki Gaia Cunsulting  tutkimuslaitos toteuttaen vertailun 17 eri valtion kesken. Selvitystutkimuksessa Suomi sijoittui parhaaseen kolmannekseen 13 tunnusluvussa 17:sta. Suomea ja suomalaisia vientiyrityksiä verrattiin kilpailijamaihin. Vertailun kohteina olivat mm. teollisuuden ympäristövaikutuksia, ympäristön tilaa ja luonnonvarojen käyttöä mittaavia tunnuslukuja.

 

Suomi oli ylivoimainen pienhiukkaspäästöissä, metsäpinta-alan osuudessa pintavesien ekologisessa tilassa ja clean-tech-innovaatiosovelluksissa. Tällä viimeisellä luvulla mitataan kykyä edistää kestävän kehityksen keksintöjä.

 

Energiasektorilla Suomi sijoittui maavertailussa parhaan kolmanneksen joukkoon lä

hes  kaikissa vertailukohteessa. Suomen hiilidioksidipäästöt ( CO2 ) olivat 31 tonnia terajoulea kohti, EU-maiden keskiarvon ollessa n. 50 tonnia.  Joillakin mailla siis on todella mittavat päästöt. Energian tuottavuuden määrittämisluvut olivat Suomen osalta ainoat huonot johtuen pitkistä matkoista, pitkästä kylmästä talvesta ja osittain näistä johtuvasta energiaintensiivisestä tuotantorakenteesta.

 

Pintaveden laadussa ja metsäpinta-alan vertailussa Suomi oli paras kaikista 17 vertailumaasta. Pintavesien ekologisen tilan erinomaiseen ja hyvään luokkaan kuuluu Suomen joista yli 60 % ja järvistä n. 80 %.  Suomi sijoittui parhaaseen kolmannekseen ympäristöpolitiikan tiukkuudessa ja clean-tech-innovaatiototeutuksessa.  Gaian vastaava tutkimusjohtaja Juha Vanhanen pitääkin Suomen vahvuutena ympäristön vakautta ja sääntelyn ennakoitavuutta

 

Teollista tuotantoa ja investointeja Suomeen voidaan pitää ympäristötekoina mainitsee energiajohtaja Jyrki Peisa  Metsäteollisuus ry:stä. Kemianteollisuus ry:n johtaja Sami Nikander pitää Suomeen sijoittuvia investointeja todellisina ekotekoina.

Teknologian Teollisuus ry:n johtaja Helena Soimakallio muistuttaa että kestävä kehitys tarkoittaa käytännössä jatkuvaa kehittämistä. Koko ajan tehdään työtä energiankäytön tehostamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

 

Olkoot nämä hyvät luvut ja maamme mahtava edistyminen myös varoitusmerkkejä ettemme erkane liian kauas sekä keskiarvosta että alan jumboista. Jos me lähdemme osaamisemme innoittamina ajamaan täysillä voimme joutua sekä ojaan että allikkoon. Jos nimittäin tuotantokustannuksemme nousevat yli kilpailijoiden, ei meillä ole toivoa tulevaisuudessa ja menneisyys ei tässä auta.

 

Ovathan meidän olosuhteemme aivan toisenlaiset kuin monilla vertailumailla, kuten suoritettu tutkimuskin osoittaa. Olkaamme rohkeita, mutta älkäämme uhkarohkeita. Jos huonosti käy poliitikkojemmekaan puheet eivät auta, vaikka ovatkin lämpimiä ja tulevat sieltä syvältä sydämen pohjasta. Mehän melkein ainoana arktisena maana joudumme monissa tilanteissa tekemään arviolta 30 % enemmän työtä kuin eteläisemmät esimerkiksi monet Unioniystävämme jotta pääsisimme samalle elintasolähtöviivalle.

 

xxxxxxx

 

Metaani on puristuneena jäävuorien alle. Sitä on muodostunut elävistä kasvinosista. Sitä on enemmän kuin maaperässä öljyä.

Vapautuuko se aina hallitun rauhallisesti, vain räjähdellen kuten Siperiassa.

 

Mannerjäätiköiden sulaminen on kiihtynyt ennustettua nopeammin. Kiihtymisvauhti perustuu lämpötilan nousuun joka samalla aikaansaa metaanin purkautumisen. Vasta nyt on tutkimuksissa havaittu että esimerkiksi Grönlannin jäätiköiden sulamisvesien mukana vapautuu ilmakehään suuria määriä metaania. Metaani, CH4, on kasvihuonekaasu, jonka  on todettu lämmittävän ilmastoa 20 kertaa voimakkaammin kuin hiilidioksidin.

 

Metaani on kolmanneksi merkittävin kasvihuonekaasu hiilidioksidin ja vesihöyryn jälkeen. Metaanin merkitystä ilmaston lämpenemiseen ei vielä tiedetä toteaa Tutkija Tuomas Laurila ilmatieteen laitokselta. On saatu selville metaanin purkautuvan sulamisveden mukana mereen ja siitä ilmaan. Nämä orgaaniset sedimentit ovat muodostuneet tuhansien vuosien aikana. Ne saattavat olla kilometrien paksuisen jäätikön alla.

 

Tässä  reaktiossa voi  olla sellainenkin  mahdollisuus että metaania purkautuu suuri määrä kerralla, minkä vaikutus on vielä arvoitus. Siperiassa ikiroudan alta vapautuu metaania räjähtämällä, josta jäljelle jää suuria kraattereita  maa-aineksen lentäessä kauas. Tässä on vaarana aiheutua itseään ruokkiva yhä nopeutuva lämmönnousu.

 

Myös Himalajalla on mahdollista tapahtua vakavia asioita. Jäätiköt ovat alkaneet nopeasti sulaa aiheuttaen suuria vaikeuksia alueen kahdelle miljardille ihmiselle. Jäätiköiden sulaminen vaikeuttaa elämää Afganistanissa, Pakistanissa, Nepalissa, Intiassa, Myanmarissa, Bangladeshissa, Kiinassa ja ainakin Bhutanissa

 

Nämä on ovat maita, joista todennäköisesti ekokatastrofin tullessa lähdetään paremmille asuinalueille. Asiaan on paneutunut myös Nepalissa toimiva tutkimuslaitos, International Centre for Intergrated Mountin Development. Sen mukaan jäätikön sulaminen tulee lisäämään ilmansaasteita ja sulaminen sekoittaa kaupunkien vesijärjestelmiä ja ruuan ja energian tuotantoa.

 

Tämän tutkimuslaitoksen ICIMOD:n selvityksessä mm. vesiasioihin erikoistunut tutkija Philippus Wester arvioi maapallon lämpenemisen aiheuttavan tällä alueella todennäköisesti ” ennennäkemättömän ” ilmastokriisin.

 

xxxxxxx

 

Biokaasun tuotanto henkilöautoille aloitettu Hyvinkäällä.

Maatilan viherrehu ja sekä kananlanta että hevosenlanta mädätetään autojen tankkiin sopivaksi kaasuksi. Ulkomailla tämä on jo yleistä mutta kohta myös Suomessa.

 

Tavoitteena tällä toiminnalla on hiilineutraali ravinnekierto, ympäristön ja ravinteiden säästäminen sekä ravinneomavaraisuuden saavuttaminen. Mädätystulos kaasu käytetään autoihin, traktoreihin, rakennusten lämmitykseen, kuivurin polttoaineeksi ja Markus Eerolan tilalle on tarkoitus perustaa kaasukäyttöinen kotileipomo. Mädätysjäte käytetään lannoitteena, jonka väitetään olevan pellolle parempaa kuin lanta alkuperäisessä muodossaan.

 

Tämä Knehtilän laitos on Suomen ensimmäinen täyden mittakaavan panoskuivamädätyslaitos. Mäntsäläläisen energiayhtiö Nivoksen liiketoimintajohtaja Sanna Kokkonen arvioi että Suomeen voitaisiin rakentaa tällaisia laitoksia satamäärin.

 

Tämä kaasulaitos on liian suuri investointi maatilalle joten mukana on alaan liittyviä yrityksiä ja laitoksia. Edellä mainitun Nivoksen lisäksi mukana ovat  valtio, yliopisto,

joukkorahoitusta ja Metener Oy laitetoimittajan ominaisuudessa.

 

Tämä uusi kaasuyhtiö, nimeltään Palopuron Biokaasu Oy on jo myynyt kaasua autoihin hyvällä menestyksellä.  Myös kiinalaiset ovat kiinnostuneet tästä kaasulaitoksesta, sillä Kiinassa kasvatetaan paljon puuvillaa. Puinnin jälkeen olkea ei ole pystytty hyödyntämään vaan olki on jätetty peltoon mätänemään.

 

Johtaja Mari Pantsar   kertoo tämän kaasuyrityksen olevan osana maailmanlaajuista ” majakkamaatilojen” verkostoa, jolla kansoja aktivoidaan luonnonvarojen kestävään käyttöön. Tätähän YK:n kestävän kehityksen ohjelmakin ajaa takaa.

 

xxxxxxx

 

Uusi tuotantomenetelmä, 3 D-tulostus siirtymässä elävien olentojen, myös ihmisten varaosien tuotantoon. Menetelmä on osoittanut kykynsä elottomien esineiden ja varaosien tuotannossa.

 

Ylöjärvellä toimiva 3 D Step on Pohjoismaiden suurimpia tulostustehtaita. Tämä menetelmä on monessa suhteessa päinvastainen normaaliin sarjatuotantoon verrattuna kertoo toimitusjohtaja Pekka Ketola. Normaalissa tuotannossa lähdetään aihiosta, josta aletaan poistaa, sorvata, jyrsiä, veistää, sahata yms. menetelmillä, ylimääräistä materiaalia, kunnes se haluttu esine löytyy sieltä sisältä.

 

3 D menetelmässä materiaalia lisätään kunnes haluttu muoto ja koko on saatu  ” rapattua” sopivan kokoiseksi. Se tapahtuu siis täyttämällä. Toisin kuin sarjatuotannossa 3 D menetelmällä voidaan valmistaa jopa yksin kappalein tai pieniä sarjoja edullisesti.  Korjaustoiminnassa monesti on tärkeää saada varaosa nopeasti ja se onnistuu 3 D:llä

 

Tällä menetelmällä pystytään myös kalkyloimaan tuotteen ominaisuuksia, joita ei muutoin kyetä tekemään.

Uusia aluevaltauksia on jo bioteknologian puolella toteaa Ketola. Nyt jo pystytään tulostamaan, siis valmistamaan keinoniveliä, hampaiden osia ja paikkoja, erityisproteeseja yms. Seuraavana vaiheena on eri kudosten, elävän kudoksen  kuten luun, ihon ja verisuonien valmistus.

 

Seuraavina tulostettavina osina ovat mm. kokonaiset elimet,  kuten sydän maksa keuhkot. Näissä tulee eteen erilaisten kudosten vaatimat ominaisuudet jotta lampaasta ei tule sutta.

 

On varmaa että tällä alalla ihmiskunta on jonkin uuden täysin tuntemattoman asian kynnyksellä. Tavoitteet ovat korkealla mutta niin ne ovat olleet aina, mutta eivät vielä tähän mennessä saavuttamattomissa vaan tulokset ovat ylittäneet tavoitteet,  monesti jopa moninkertaisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram