Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 25.2.2019

Kiinassa aavikoituminen laajenee. Sitä torjutaan massiivisella puiden istuttamisella. Väärän puulajin istuttaminen on aiheuttanut paljon vahinkoa. Vain paikoin on aavikoituminen saatu pysähtymään.

 

 Kiinan väestö on 20 % koko maailman väestöstä mutta viljelysmaata on vain noin 10 %.  Suurimpana syynä autioitumisen aiheuttamaan eroosioon pidetään ylilaiduntamista. Puita on istutettu, mutta Kiinan maa-alasta 40 % on muuttunut hiekkaerämaaksi, joista suurin yhtenäinen alue on Gobin autiomaa.

 

Mikään uusi ilmiö aavikoituminen ei kuitenkaan ole kertoo Björn Ådahl Aamulehdessä. Aavikot peittävät Kiinassa   jo lähes Saudi-Arabian kokoisen alueen ja lähimmät hiekkadyynit ovat noin 100 km:n päässä Pekingistä. Kiinan valtio onkin valjastanut yli miljoona ihmistä taistelemaan sekä eroosiota että nopeaa

aavikoitumista vastaan.

 

Kiinan ympäristöministeriön tietojen mukaan on jo istutettu mittava määrä, 60 miljardia puuta. Jotta tämä onnistuu käytännössä, täytyy myös puuntaimia kasvattaa. Sen vuoksi valtavia määriä peltoja on kylvetty taimitarhoiksi.

 Tässä projektissa tapahtui suuri virhe sikäli, että puut olivat laadultaan nopeakasvuisia ja runsaasti vettä vaativia.  Alue on kuitenkin kuivaa ja veden vähäisyyden vuoksi merkittävä määrä istutuksia on jouduttu uusimaan.

 

Kiinan johtaja Maon aikana v. 1958 aloitettiin ns. Suuri Harppaus. Varsinkin Kiinan pohjoisosissa hakattiin suuria alueita polttopuuksi.  Nyt monet kaupungitkin ovat hiekkadyynien peitossa ja hiekkamyrskyt ovat yleisiä. Niiden aikana ilma on täynnä hiekkapölyä mitä kulkeutuu myös asuntoihin. Asuminen on tukalaa ja monet ovat menettäneet terveytensä.

 

Tilanne Kiinassa on todella vaikea ja sekä kansa että valtio näkee metsittämisen merkityksen. Aavikoituminen on vienyt myös suurelta määrältä maanviljelijöitä entisen ammatin ja moni heistä onkin nyt töissä taimitarhoilla ja istutustöissä.

 

xxxxxxx

 

Mannerjäätiköt eri puolilla maapalloa sulavat kiihtyvällä nopeudella.  On ohitettu jo käänne, josta ei ole paluuta entiseen toteavat monet asiantuntijat. Vaikka nyt sulaminen loppuisi kestäisi suunnan muutos satoja vuosia.

 

Sulamisen nopeus Grönlannin jäätiköllä on nelinkertaistunut vuosina 2003 – 2013 ja Etelä-mantereella kolminkertaistunut vuodesta 2007 toteaa professori Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta. Näillä molemmilla alueilla vallitsi tasapaino vielä 1900 luvun lopulla. Eli siis nämä alueet sulavat enemmän kesällä kuin mitä ne jäätyvät talvella.

Tämä jäätiköiden sulaminen ei ole mikään yllätys alan ammattilaisille mutta sulamisen nopeutuminen on yllätys.

 

On todettu että Arktinen alue lämpenee kaksi tai kolme kertaa nopeammin kuin maapallon muut alueet. Tämän hetken tietojen perusteella on arvioitavissa, että Pohjoisnapa saattaa olla vapaa jäästä ensimmäistä kertaa vuosina 2030 – 2040. Joitakin vuosikymmeniä myöhemmin koko Pohjoinen Jäämeri saattaa olla kesäisin täysin vailla jääpeitettä.

 

Tutkijat ovat viime aikoina pystyneet todistamaan metaanin vapautumisen sulamisvesien mukana. Metaani päätyy ilmakehään. Sen on todettu lämmittävän ilmakehää jopa 20 kertaa nopeammin kuin hiilidioksidin, CO2.

 Metaani, CH4, on  ns. kasvihuonekaasu, jota arvioidaan olevan maaperässä enemmän kuin öljyä

 Metaania syntyy orgaanisten aineiden palaessa hitaasti kovassa paineessa melkein hapettomassa tilassa. IPCC;n, kansainvälisen ilmastokokouksen mukaan ihmisen toiminta on aiheuttanut metaanin määrän kolminkertaistuneen.

 

The Guardian-tiedejulkaisu kertoo havainnollisesti, kuinka paljon meriin on siirtynyt lämpöä viime aikoina. Tämä määrä on niin mittava, että se vastaa puolentoista Hiroshiman atomipommin räjäyttämistä joka sekunti 150 vuoden ajan.

 

Tällä hetkellä tiedemiehet arvioivat onko metaaniin vapautumisesta mahdollisesti tulossa kierre, oravanpyörä. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa metaanin vapautumista tähänastista nopeammin. Metaania vapautuu sekä merien pohjasta että maalta.

 Merien pohjassa on havaittu kraattereita ja samoin mm. Siperian ikijäässä oleva metaani vapautuu voimakkaina räjähdyksinä. Nämä kaikki tapahtumat lisäävät metaanin määrää ilmakehässä, mikä osaltaan lämmittää ilmakehää lisää. Tulemme lähiaikoina näkemään millä nopeudella tämä prosessi kiihtyy ellemme muuta elämäntapaamme.

 

xxxxxxx

 

Muuttuuko talvisää pysyvästi? Tuulet ovat perinteisesti puhaltaneet lounaasta mutta polaaripyörre on muuttanut tuulet paljolti idästä. Vaikuttaako avoin meri sateisiin? Tuoko ilmaston muutos tauteja ja tuhoeläimiä?

 

Polaaripyörre voi muuttaa keskitalven tuulet kääntymään puhaltamaan idästä, jopa Siperiasta asti. Polaaripyörre vaikuttaa napa-alueella noin 25 km:n korkeudessa. Sen vaikutus voi olla koko talven ajan toteaa meteorologi Henri Nyman Ilmatieteen laitokselta. Pyörre voi olla koko talven Pohjois- Euroopan ja Pohjois-Amerikan yläpuolella. Jos se siirtyy paikaltaan ilma voi muuttua lauhaksi kuten tänä talvena tapahtui.

 Tällainen säätilan muutos voi tuoda runsaasti lunta mikä myös tapahtui tänä talvena varsinkin Etelä-Suomessa. Mikä merkitys näihin lienee, sillä että meri on ollut avoimena lähes koko talven?

 

Polaaripyörre ulottuu 60 leveysasteelle ympäri maapallon pohjoisosan jopa 80 km:n korkeudelle. Suomi kuuluu melkein kokonaan tähän alueeseen.  Ilmastonmuutoksen vuoksi polaaripyörteen tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Pohjoisen alueen lämpiäminen ja jään sulaminen saattavat vaikuttaa polaaripyörteen liikkeisiin.

 

Meidän ilmastoomme vaikuttavan Golf-virran muutoksista on hyvin vähän konkreettista tietoa. Ovatko viime vuosina esiintyneet voimakkaat tuulet Golf-virran vai polaaripyörteen aikaansaamia?

 

Miten sitten vaikuttavat elämäämme mahdolliset uudet taudit, joita tulee tänne ilmaston lämpiämisen seurauksena? Sääoloilla on todettu olevan merkitystä monien tautien esiintymiselle. Niitä levittävät eläimet voivat paremmin lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa. Joihinkin tauteihin on löydetty hoitomenetelmiä, mutta monet uudet taudit tulevat kavalasti yllättäen eikä niille ole parannuskeinoa.

 

Eräs pahimpia ja vaikeimpia on punkin levittämä virus. Myös turistit tuovat viruksia ja sairastuvat itse sekä sairastuttavat muita. Tällainen on esimerkiksi keltakuume, joka esiintyy yleisesti Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Sen ovat turistit levittäneet myös Eurooppaan toteaa Turun yliopiston bakteeriopin professori  Jaana  Vuopio.

Muita tällaisia tauteja ovat dengue-kuume, zikavirus ja- chikunguanya-kuume. Kun talvet lämpiävät myös myyrät ja muut jyrsijät levittävät sairauksia, joista ei ole tähän mennessä ollut niin suurta haittaa, koska kylmä talvi on hillinnyt yleistymistä.

 

xxxxxxx

 

Soinin kunta on keksinyt muovisammon, joka syö muovin niin ettei sitä enää polteta. Keksinnön idea on kaikkea muovia koskeva panttijärjestelmä, joka samalla vähentää kotitalouksista tulevaa jätettä. Kunnalla on oma valuutta Plastic - Coin tätä kampanjaa varten.

 

 

Reilun 2000 asukkaan pohjalaiskunnassa on luotu toimiva menetelmä, jossa pullojen keräyksen mukaisesti panttijärjestelmä on sovellettu koskemaan kaikkea kotitalousmuovia.

 Lähtölaukaus tuli Sitran maapalloliigan haastekilpailusta, jossa tavoitteena oli löytää menetelmiä muoviongelman käytännön ratkaisemiseksi. Paikallisen 4H-kerhon ja kunnan voimin päätettiin keskittyä muoviongelmaan kertoo kunnanjohtaja Juha Viitasaari, joka on toiminut asian toteuttajana.

 

 

 

Soinin kunnan keskustaan avattiin Muovisampo-palautuspiste, jonne pantitetut muovipakkaukset palautetaan. Näitä pantitettuja pakkauksia ovat mm .paikallisessa kaupassa myytävät Valion jogurttipurkit, jauheliha- ja pastapakkaukset. Soinin kunta on lyönyt  oman valuutan, Plastic- Coin, joka on käypää valuuttaa keräyskampanjassa mukana olevissa yrityksissä.

 

Kampanjan alussa keräystulos oli  1.6 k kerääjää kohti mutta jo seuraavina päivinä tulos nousi jo 4.6 kg kerääjää kohti. Tällä pienellä kokeilulla saatiin kerätty muovimäärä vähentämään hiilidioksidia n. 1.3 tn, joka muutoin olisi mennyt polttoon. Nyt sillä korvataan neitseellistä muovia.

 

Soinin kuntalaiset ja kunnan johto on levittänyt kokemuksiaan ja ideaa muihin kuntiin ja kiinnostusta on ollut. On arveltu että esimerkiksi 4H -neuvontajärjestö voisi kehitellä Muovisampoa valtakunnallisesti.

 

Kunnanjohtaja Viitasaaren mukaan tätä keräysmenetelmää voidaan soveltaa myös yrityksiin. Moni yritys käyttää paljon muovia, josta tulee suuria määriä jätettä, jota voisi kierrättää.

 

Soinissa otettiin käyttöön mobiilisovellutus, jonka avulla kirjattiin pantteina toimiva valuutta. Muovin palautuspisteellä summa lisätään asiakkaan sovellukseen qr-koodin avulla ja kaupassa summa lunastetaan kuitatuksi.

 

xxxxxxx

 

Taas Suomi on edelläkävijä. Kai Pelamo keksinyt ja kehittänyt viinaakin kestävän ekologisen pahvipullon, jota ei ole missään muualla maailmassa.  Tämän pullon voi hävittää normaalisti kierrättämällä pahvikeräykseen.

 

Tällainen toiminta perustuu pitkälliseen kokeiluun. Pelamo on aloittanut pahvimateriaalin paineenkestävyyden kokeilun jo v. 2015, joten kokemuksia on saatu jo pitkältä ajalta. Tämän pahvipullon markkinointi on varmistettu kansainvälisellä patentilla, joka koskee pulloa, materiaalia sekä valmistusmenetelmää.

 

Tämä uusi pullo on pinnoitettu kasvipohjaisella pinnoitteella jolla varmistetaan paineenkestävyys. Tämä pinnoitemateriaali varmistaa että pullo kestää myös alkoholia, jota normaali pahvimuki tai tölkki ei kestä.

 

Kai Pelamon yrityksen bisnesidea on myydä tämän pahvipullon valmistus- ja annostelukonetta. Pullo valmistetaan automaattikoneella esimerkiksi 1000 kappaleen pahvirullaksi. Tämä valmistusmenetelmä varmistaa ettei juoman tuottajan tarvitse varastoida mittavaa määrää tyhjiä pulloja, kuten nyt on pakko.

 

 Alkoholista puheenollen tulemme varmaan näkemään pullon kestävyyden käytännössä. On huomioitava että alkoholia eivät ole kestäneet tähän asti eivät peltiastiat eivätkä lasipullot, jalo aine on aina päässyt karkuun ilmeisesti korkista. Mutta tämä ei ole tapahtunut itsestään vaan yleensä omistajan toimesta eikä sisältö ole säilynyt yli yön kuten tarina kertoo joten saa nyt sitten nähdä.

 

Keksijä Kai Pelamo toimii aivan omalla tavallaan. Hänellä on lähes kymmenkunta keksintöä, jotka on saatettu käytännön tuotantoasteelle. Kun ollaan edetty varsinaiseen tuotantovaiheeseen, on hän pyrkinyt myymään keksinnön ja irtautunut siitä pois.

 Hän näkee oman keksimisosaamisensa sellaisena ettei siihen liity tuotannollista rutiinia. Itse asiassa tällainen on aivan selvä työnjako. On järkevintä tehdä sitä minkä itse parhaiten hallitsee.

 

 

 

.

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram