Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 25.9.2016

Vuoliainen ja Alppisalvos opettavat suomalaisille hirsitalon veistoa.
LNG, Liquified Natural Gas, nesteytetty maakaasu tulee meri-ja raskaisiin maakuljetuksiin.
New Yorkin katoilla viljellään suomalaisella kasvihuonetekniikalla.
Airbnb – majoitusta kotihotellissa, kestävällä pohjalla.
Uusi ystävällinen maalipurkki pian kaupoissa.

Vuoliainen ja Alppisalvos opettavat suomalaisille hirsitalon veistoa.

 

Jostain syystä on viime vuosina suomalaisten hirsitalon veistotaito kadonnut lähes täysin toteaa Sveitsistä Suomeen muuttanut  Meinrad  Rohner. Onnellisten sattumien vuoksi hän on muuttanut Kainuun Hyrynsalmelle. Puolisonsa Päivi Sainio Rohnerin kanssa hän on perustanut hirsirakentamiseen keskittyneen yrityksen, Alppisalvos Oy:n.

 

Rohner pitää hurjana sitä, että Suomessa on puuta vaikka kuinka paljon, mutta hirsitaloja ei rakenneta työllistävällä rakentamismenetelmällä. Puuraaka-aineen käyttöä pitää yleensäkin Suomessa erityisesti perustella, vaikka sen luulisi olevan täydellisen itsestään selvää. Käsityökaluilla veistetty ja rakennettu talo on todellista kestävää kehitystä. Se toimii hiilinieluna ja vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Myös tällä menetelmällä voidaan helposti päästä todella lyhyisiin kuljetusmatkoihin.  Myös työllistävä vaikutus on suuri.

 

Puurakenteisissa taloissa ei ole havaittu myöskään sisäilmaongelmia. Keski-Euroopassa hirrenveiston ja puurakentamisen taito on pidetty koko ajan korkealla. Sitä Rohner haluaa saada myös Suomeen elvytettyä. Sen vuoksi hän on ystäviensä ja tuttaviensa kanssa perustanut yhdistyksen, Vuoliaisen. Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi on nimitetty tulevaisuuden puurakentajien opettaja, hyrynsalmelainen peruskoulun teknisen työn opettaja Matti Komulainen.

 

Miesvaltaisen massiivipuurakentamisen osaaminen on meiltä unohtunut. Tätä Vuoliainen lähtee yhdistysvoimin elvyttämään. Vaikka osittain mennään takaisin menneeseen aikaan ei hirsitalon teko ole mitään museotoimintaa.  Työkalut ovat käsipelillä liikuteltavia, mutta pääosin sähkökäyttöisiä,  tehokkaita ja nykyaikaisia. Itse rakennuksen suunnittelu voidaan toteuttaa  mittatarkasti CAD-ohjelmalla. Tämä ei ole mitään pienimuotoista perinnerakentamista, vaan nykyaikaisten menetelmien ja perinteisen materiaalin yhdistämistä nykyaikaisella tehokkaalla tavalla.

 

 

 

LNG, Liquified Natural Gas, nesteytetty maakaasu tulee meri-ja raskaisiin maakuljetuksiin.

 

Nesteytetyn maakaasun lisääntyvä käyttö perustuu uusiin ympäristövaatimuksiin. Päästötavoitteet ovat kiristyneet ja tätä silmällä pitäen LNG –terminaaleja on jo Porin Tahkoluodossa, Vuosaaren satamassa ja Turkuun valmistumassa sekä ensi vuonna Vantaalle ja Turkuun rakennetaan laitteistot.

 

LNG  on metaania, CH4, jonka energiapitoisuus on korkea. Kaasumaisesta se saadaan muutettua nestemäiseksi parhaiten jäähdyttämällä -162 Celsius-asteeseen. Metaanin kiehumispiste on -161,5 Celsiusta.  Nesteytettynä  on LNG:n tilavuus vain 1/ 600 osa kaasumaiseen olomuotoon verrattuna. Nesteytetty LNG on kuljetettava lämpöeristetyissä säiliölaivoissa, jotta se ei kaasuunnu. Jos olosuhteet ovat sopivat, lämpötila nousee lämpimämmäksi kuin -162 astetta, tilavuus laajenee hetkessä 600 kertaiseksi aiheuttaen helposti melkoista vahinkoa ja vaaratilanteita.

 

EU haluaa tukea LNG:n käyttöä ja tämän vuoksi se antaa taloudellista tukea terminaalien ja muiden jakelujärjestelmien rakentamiseen. Tuen perusteena on korkea energiasisältö, josta seurauksena on öljyä pienemmät CO2 –päästöt. LNG palaa tehokkaasti ja se on hajuton, väritön ja käytännöllisesti katsoen myrkytön aine, oktaaniluku on 130.  Se täyttää polttoaineena rikki- ja tulevan typpidirektiivin vaatimukset eikä siitä aiheudu pienhiukkaspäästöjä. CO2-päästöt ovat 20-25 % alhaisemmat kuin meridieselin päästöt.

 

Kuljetuspäällikkö Tomi Piskuinen kertoo Containershipsin omistavan jo 40 LNG.llä kulkevaa rekka-autoa ja Euroopan ensimmäiset LNG:llä kulkevat konttialukset ovat rakenteilla Kiinassa.

 

LNG:llä toimivia rekka-autoja valmistavat mm.Iveco, Scania ja Volvo.

 

Suomessa pidetään tärkeänä että LNG:n kuljetus ja jakelulaitteisto sopivat myös biokaasun jakeluun.

 

 

 

New Yorkin katoilla viljellään suomalaisella kasvihuonetekniikalla.

 

Avomaahan verrattuna tuotto on 30 kertainen ja miljoonakaupungin markkinat ovat lähes räystään alla. Samaan aikaan USA:ssa on valtava innostus lähiruokaan. Näillä perusteilla toimii Green Automation mittavilla Amerikan markkinoilla, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tero  Rapila.

 

Yksi yhtiön mielenkiintoisimmista projekteista on New Yorkin Queensissa teollisuusalueella sijaitseva Gotham Greens-yhtiön kasvihuone, joka on rakennettu vanhan tehtaan katolle. Tällaisia on suunnitteilla monia, sillä suuntausta tukevat mm. kiinnostus paikalliseen ruuan- tuotantoon, ympäristöystävällisyys, puhtaus,  terveellisyys  yms. asiat.

 

Kasvihuonetekniikka rakenteita myöten valmistetaan Suomessa. Ne kuljetetaan konteissa ja kasataan paikan päällä. Green Automation on aloittanut tarvittavan tekniikan kehittämisen jo v. 1986.  Tuotteet on testattu käytännön olosuhteissa omissa kasvihuoneissa.

 

Tuotantoympäristö on suljettu joten ei tarvitse käyttää kemikaaleja eikä kasvihuoneista pääse mitään päästöjä luontoon, vain puhdasta happea, jota kasvit puhaltavat ulos yhteyttämisen tuloksena. Kasvatustekniikka on automatisoitu ja esimerkiksi salaatit kulkevat ituvaiheesta korjuuvaiheeseen liukuhihnalla, joka pyörii eteenpäin, tosin hitaasti, mutta varmasti.

 

Vettä ja ravinteita ei mene hukkaan sillä toiminnan eräs peruspilareita on kaikkien tarvittavien komponenttien määrän optimointi.

 

Laitteiden kysyntä on voimakasta eri puolille maailmaa, etupäässä suuriin kaupunkeihin. Näin ollen yhtiön toiminnan on arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavien viiden vuoden aikana joka vuosi.

 

    

 

Airbnb – majoitusta kotihotellissa, kestävällä pohjalla.

 

Suomessa kotimajoitusta harjoitetaan jo 4600 asunnossa. Luonteeltaan tämä toiminta kuulunee sinne jakamistalouden, kiertotalouden ja yhteistyötalouden alueille. Siinä jo muuhun tarkoitukseen tehtyä omaisuutta käytetään alkuperäistä tarkoitusta laajemmassa mittakaavassa. Onhan todella järkevää löytää käyttöä asunnolle, jossa on tällaisia mahdollisuuksia.

 

Airbnb-majoituspalvelu toimii 191 maassa ja 34000 paikkakunnalla, joten se ei ole enää mikään harvinaisuus.  Toiminnalla on monia perusteita, sekä kansantaloudellisia, yksityistaloudellisia että ympäristön että kestävän kehityksen kannalta katsoen. Myös humaaniset näkökohdat ovat huomattavia. Menetelmällä asukas pääsee luontevasti tutustumaan lähiympäristöön, alueen elämään asukkaisiin  mm. mahdollisen isäntäväen avulla, aivan toisin kuin massaturismissa.

 

Kansantalouden ja ympäristötalouden kannalta huomataan että jo olemassa olevaa omaisuutta voidaan käyttää  taloudellisin perustein alkuperäistä tarkoitusta laajempaan käyttötarkoitukseen.  Jos paikkakunnalla on esimerkiksi tilaisuuksia, tapahtumia, näyttelyjä, messuja yms. suuria yleisötilaisuuksia ei voida ajatellakaan ammattimaisen majoitustoiminnan riittävän.  Tällöin tilapäisluontoinen kotimajoitus täydentää terveellä tavalla paikkakunnan senhetkistä majoituskapasiteettitarvetta. Tämä varmistaa myös tilaisuuksien järjestäjien halua ja kykyä suunnitella suuriakin tilaisuuksia ja samalla asiakkaat saavat majoituksen mahdollisimman lähellä tapahtumapaikkoja..

 

Yleisesti nähdään tällaisen uuden majoitustoiminnan lisäävän kaikkien osapuolien toimintamahdollisuuksia. Johtaja Mari Pantsar Sitrasta uskookin että parinkymmenen vuoden päästä ihmiset omistavat nykyistä vähemmän. Jakamistalouden kyydistä pois jäänti olisi suuri uhka Suomen kansantaloudelle.

 

 

 

Uusi ystävällinen maalipurkki pian kaupoissa.

 

 

 

Me kaikki olemme moneen kertaan tuskastuneet maalipurkkiin. Jos se ei lähde sovinnolla auki, se avataan väkisin ruuvimeisselillä tai väkevämmällä laitteella ja  välttämättömien voimasanojen saattelemana. Tällä menetelmällä se aukeaa varmasti ja maalaus voi alkaa. Pulma tulee vasta sitten eteen, kun olemme maalanneet vain osan purkin sisällöstä. Tällöin kansi pitäisi laittaa kiinni, mutta voimiemme tunnossa olemme vääntäneet purkin kannen niin, että vaikka lyömme vasaralla ei kansi enää olekaan tiivis ja jäljelle jäänyt maali kuivuu purkkiin.

 

Purkin pohjalle kuivunut maali yllättää meidät vasta kun alamme maalata seuraavan kerran. Todennäköisesti maalia menee tällä tavoin hukkaan monta kymmentä prosenttia, sekä harmit päälle.

 

Nyt on maalipurkkiin kehitetty ns. hybridikansi. Siinä on metallinen keskiosa ja muoviset reunat. Metalliosa mahdollistaa sävytyksen kaupassa normaaliin tapaan ja pehmeä, mutta tiivis reunus on helppo avata ja sulkea ilman työkaluja, voimankäyttöä ja - sanoja.

 

Uutta purkkia ovat testanneet niin kuluttajat, ammattimaalarit kuin kaupankin edustajat. He ovat kokeilleet kannen avaamista ja sulkemista valmiilla tuotteilla kertoi Muovan asiakkuuspäällikkö Tommi Siljamäki.

 

Tutkimukseen osallistuneet ovat antaneet uudelle maalipurkin kannella kesiarvosanan 8,7 joten jäämme tätä erinomaisen arvosanan saanutta kantta odottamaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram