Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 26.11.2018

Monitahoinen muovi haastaa niin hallinnon kuin kansalaiset koko maailmassa.  EU pyrkii järjestämään sekä säädökset että kierrätystekniikankin mallikelpoiseksi. Muu maailma kaukana perässä. Suomi tässäkin kehityksen kärjessä, jopa tiennäyttäjä.

 

Nyt on käynyt koko maailmassa taas niin hassusti, että muovialan teknillinen kehitys on joutunut omin neuvoin aukomaan latuja ilman yhteistä ohjausta ja säännöstöä. Muoviteollisuus on kehittynyt nopeasti ja todella monitahoisesti muutaman viime vuosikymmenen ajan. Kehityksen nopeus on ajanut alan hallinnon monien pulmien eteen.

 

 Muovituotteiden käyttäjäkunta on pysynyt jotenkin mukana, mutta alan viranomaiset ovat todella jälkijunassa. Tätä pyritään korjaamaan nyt mm. EU:ssa, mutta monissa maissa ei asia kiinnosta hallintoa ainakaan vielä riittävästi. Muovi on nimittäin yllättänyt monilla erityisominaisuuksillaan sekä kierrätystekniikan että monipuolisilla jatkojalostusmahdollisuuksillaan monet asiaan vaikuttavat tahot.  Hallinnon on vaikeaa löytää juridisesti käyttökelpoisia argumentteja ja toimintaohjeita.

 

Muovijätteen, siis kierrätysraaka-aineen, jatkokäyttö on teollisesti mahdollista, mutta nyt ollaan monien muovituotteiden osalta vasta kierrätyksen alkuvaiheessa, keräilyn käynnistämisessä.  Teollisuuden muovijäte kerätään parhaiten. Kotitalousmuovien kerääminen on parhaiten kehittynyt mm. pullojen osalta.

  Yleisesti kerääminen hoidetaan parhaiten kerrostaloissa ja rivitaloissa, mutta omakotitaloissa heikoimmin.

Muovin kierrätysraaka-aineelle on Suomessa nyt enemmän kysyntää kuin sitä saadaan kerättyä toteaa toimitusjohtaja Vesa Soini Suomen Uusiomuovista.

 

EU on aloittanut muoviroskan selättämisen eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden käyttökiellolla. Europarlamentti on päättänyt ehdottaa käyttökieltoa mm. muovikupeille, -lautasille, -aterimille, vanupuikoille, pilleille, juomien sekoitintikuille ja ilmapallonpidikkeille. Tämä Meppien päätös lähtee EU:ssa lausunto- ja päätöskierroksille normaaliin tapaan tavoitteena koko unionia koskeva direktiivi.

 

 Vaikka tämä materiaali näyttää mitättömältä kokonaisuuteen nähden, on se kuitenkin ensiaskel oikeaan suuntaan. Onhan huomattava että jopa EU-tasolla alan kehitys perustuu pääosin jokaisen jäsenvaltion omiin kansallisiin päätöksiin. EU:n komissio toteaa että näillä päätöksillä ei ratkaista koko globaalia ongelmaa, mutta tämä on menetelmä, jolla EU pystyy antamaan sekä esimerkin että menettelytavat kolmansille maille, joista monet ovat jo pitkällä mutta osa vielä tuskin tunnistaa ongelmaa.

 

Suurimpia ongelmia ovat kansainvälisellä tasolla mm. muovipullot,muovipussit, jopa kalastajien vanhat kalastusvälineet ja erilaiset tekstiilit. Näistä aiheutuu mm. eräs viimeksi havaittu ongelma, mikromuovi, jota on jo todistettavasti ihmisenkin ruuansulatuksessa 50 – 500 mikrometrin ( yksi tuhannesosa millimetriä) hippusina noin kymmenenä eri muovilaatuna.

 

--------

 

 

Nuohous pelkän äänen voimalla on uusi ja puhdas menetelmä pitää prosessi- ja energiateollisuuden lämpökattilat puhtaana ja aina parhaassa käyttökunnossa. Menetelmän on kehittänyt suomalainen Nirafon Oy ja sen käyttö on jo laajalti kansainvälistä. Siis tuhkat pesästä kovaa huutamalla.

 

Akustisilla nuohousmenetelmillä  pidetään puhtaina kattilalaitosten tulistimet, ilman esilämmittimet, kanavat, ekonomaiserit ja mm. suodattimet. Samoin siilot, putkistot ja sykloonit pystytään pitämään holvautumattomina, puhtaina ja toimintakuntoisina kertoi toimitusjohtaja Pauli Jokela Nirafon Oy:stä.

 

Puhdistuslaitteet on kiinnitetty mm. savukanavien seiniin, jolloin ne tuottavat ääniaaltoja ja seinämiin kiinnittyneet aineet saadaan värähtelemään ja irtoamaan. Vaikka uusiin kattilalaitoksiin asennetaan höyryllä toimivat nuohouslaitteet ensiasennuksena, asennetaan akustiset nuohouslaitteet jälkiasennuksena. Höyryllä toimivat laitteet saattavat aiheuttaa korroosiota jolloin laitteiston käyttövarmuus huononee ja käyttöikä alenee.

 

Ääninuohous toimii tehokkaasti myös sokkeloisissa katvekohdissa, jonne höyrynuohouksella on vaikea päästä. Ääninuohous on helppo toteuttaa useasti, mikä vaikuttaa suoraan lämpökattilan tehon pysymiseen korkeana. Paineilmalla toimivat ääninuohoimet sopivat paikkoihin, joissa tuhka on kuivaa. Jos tuhka on sulana käytetään kaasupulssinuohoinlaitteita joilla päästään 170 desibelin äänenpaineeseen.

 

Kattilalaitoksissa voi olla erilaisia lämpötiloja paikasta riippuen. Pauli Jokela kertoi Nirafonin laitteilla onnistuttavan ääninuohouksella jopa 1500 asteen lämpötilassa. Hankintahinnaltaan ääni- ja höyrynuohouslaitteistot ovat melko lailla vertailukelpoisia. Varsinaiset asennus ja käyttökustannukset ovat ääninuohouksen osalta edullisemmat.

 

Ääninuohouslaitteistojen asennus on mahdollista asiakkaan omalla työvoimalla, mutta varsinaisen käyttöönoton tarkistuksineen hoitaa aina laitteiston valmistaja.  Nirafonin laitteistojen elinkaari on vaikeissakin olosuhteissa osoittautunut pitkäksi, jopa kymmeniä vuosia. Laitteiston tärkeä osa, titaanikalvo menettään toiminta kykynsä parissa vuodessa ja on lähes ainoa uusittava materiaali. Vuosihuollot asiakasyritys pystyy halutessaan suorittamaan itse mutta huoltavia yrityksiä on mahdollisuus käyttää.

 

--------   

 

Vastuullisuutta havaittavissa elinkeinoelämän huipulla. Sijoitustoimintaan tuodaan kestävän kehityksen periaatteita ja vastuullisuutta. Sijoittaja ei pärjää tässä kisassa pelkillä numeroilla. On järkevää paneutua sijoitettavan kohteen sydänjuuriin ja jatkuvaan arvonluontiin.

 

Kestävä sijoitustoiminta ei hae pikavoittoja vaan pitkäaikaista tuottoa toteaa Odin-rahastojen Suomen toimitusjohtaja Stefan Haglund. Vaikka sijoitustoiminnan tavoite on tuoton saaminen, vastuullinen sijoitustoiminta perustuu kestäviin menetelmiin ja niitä toteuttaviin yrityksiin.  Jotta sijoittaja pystyy tekemään tietoisesti kestävän sijoituksen on hänen perehdyttävä yrityksen toimintaan numeroiden taakse.

 

Miten sijoittaja pääsee korkean ja paksun numeroseinämän läpi. Yrityksen johdon ja sen toiminnan tunteminen on ensimmäinen askelma. Yrityksen johto, oli se sitten pieni tai suuri, koostuu erilaisista ihmisistä ja heidän tekemisistään. On löydettävä toimivat keinot päästä tutustumaan yrityksen johtoon. Ensin tietysti on tutustuttava numeroihin, mutta se jälkeen yhtiön julkaisuissa painottaviin asioihin ja sitten ihmisiin.

 

Mitä sitten haetaan ja mitä ei haluta kohdata yrityksen toiminnassa. Joitakin maininnan arvoisia ovat yrityksen painopistealueet. Jos yrityksen toiminta perustuu paljolti fossiilisiin polttoaineisiin on tämä eräs kipupistealue. Jos taas uusiutuvat sekä polttoaineet että muut materiaalit ovat yrityksen itsensäkin ilmoittamia painopistealueita, saattaa yritys olla ainakin tältä osin kestävän sijoittamisen alueella.

 

Yritys, jonka toiminta perustuu esimerkiksi kaukomatkailuun, massaturismiin, juomaveden käyttöön muuhun kuin juomiseen, mittaviin maastotöihin ja metsän raivaamiseen ja poistamiseen pois sen alkuperäisestä käytöstä tuskin itsekään kehuu olevansa kestävällä linjalla.  Toiminta saattaa kuitenkin olla taloudellisesti tuloksekasta, mutta miten kauan?

 Myös perustuminen fossiilisten polttoaineiden käyttöön tuskin ennustaa alalle pitkää ikää vaikka nyt ylenpalttinen elämäntapamme antaisikin taloudellista tulosta tällaiselle yritystoiminnalle.

 

Jos sijoituskohteen toiminta perustuu paljolti uusiin innovaatioihin saattaa toiminta olla pitkäjänteistä ja yhteiskunnankin kannalta perusteltavissa ja positiivista lisäarvoa tulevaisuuteen tuottavaa. Ehkä jonkinlainen tuntuma yrityksen toiminnasta voisi olla arvioitavissa sen suhteen mitä hyvää yrityksen toiminta tuottaa tulevaisuuteen, siis mikä on yrityksen toiminnan lisäarvo.

 

Jotain voisi päätellä esimerkiksi seuraavista käytännön arvioista eri sijoituskohteiden suhtautumisesta investoinnin takaisin maksuun, mikä yksityisen ihmisen kannalta on merkittävää nimittäin: Etelänmatkaa ei makseta etelänmatkalla, venettä ei makseta veneilemällä, autoa ei makseta autoilemalla ( tark. yksityistä),  asuntoa ei makseta asumalla, kesämökkiä ei makseta mökkeilemällä jne. luettelo on pitkä.

 

Tulevaisuuden, niin yksityisen ihmisen kuin yhteiskunnankin, kannalta on merkittävää säästää kaikkia varoja, kierrättää mahdollisimman paljon materiaaleja, suunnata mahdollisimman paljon, ylimääräiset varat, esimerkiksi pienimuotoiseen ruuantuotantoon, siis esim. kasvimaahan, rakennusten, ajoneuvojen yms. sekä korjaamiseen että yhteiskäyttöön. Tämä edellyttää meidän ja meitä ohjailevien toimintojen ja halujen arvopohjan muutosta.

 

Edellä kuvattu sopii myös paljolti arvopohjaksi yrityksille, jotka haluavat jakaa osakkeitaan sijoittajille rahoituksen saamiseksi. Monet futurologit ovat antaneet melkoisia madonlukuja nyt harjoittamallemme elämänmenolle. Jotain pitäisi tehdä myös sijoitussektorilla, sillä maapallomme antimet, joita ahmimme paljolti ansaitsematta, loppuvat todella pian. Silloin niin yritysten, yhteiskuntamme kuin meidän oma henkilökohtainen arvopohjamme muuttuu pakosta oikeille raitelle, toivottavasti ei kuitenkaan liian myöhään.

 

-------

 

Pariisissa kokeillaan talojen viilentämistä kietomalla talo teräksiseen kanaverkkoon.  Verkko toimii kiinnikkeenä köynnöskasveille.  Vähitellen tämä Pariisin ensimmäinen biodiversiteettitalo kietoutuu kauttaaltaan seiniä viilentäviin kasveihin.

 

 Toimenpide on Pariisin pormestari Anne Hidalgon ajatus, sillä kesällä kaupunki on lähes tulinen pätsi. Pormestarin tavoitteena on ettei taloja tarvitsisi viilentää esimerkiksi kallista energiaa kuluttavilla ilmalämpöpumpuilla.

 

 Tarkoituksena on kasvattaa verkossa myös kukkivia kasveja, joiden avulla saadaan lisää kovasti kaivattuja pölyttäjiä. Näin myös mehiläisten hoitaminen suurkaupungissa voi laajentua merkittävästi.

 

Koko talon peittävä viherseinä sitoo ilmasta pölyä parantaen näin kaupunki-ilman laatua. Monet Euroopan kaupungit ovat kehittäneet omatoimisesti kestävän kehityksen mukaisia menetelmiä yli jäsenvaltioidensa määräysten. Määräyksenomaisena tavoitteena Pariisissa on saada viheralue pysymään vähintään samankokoisena, kuin se on ollut ennen uudisrakennusten rakentamista.

 

Pariisissa rakennetaan uusille asuinalueille kasvimaita kaupungin asukkkaiden käyttöön ja kattojen peittäminen viherkasveilla on lähtenyt käyntiin. Näin saadaan sadevesi pysymään mahdollisimman pitkään kasvuston käytössä ja hyödyntämään luonnon leviämistä kaupunkiin.

 

Kaupunkielämään kuuluvat Pariisissa myös pyörät ja pyörätiet. Uutena on kuvioihin tulleet sähköpyörät. Ne ovat vieneet työmatkaliikenteessä sijaa autoilta. Autoilua on pyritty hankaloittamaan mm. erityyppisillä kaupungin keskustan ajokielloilla. Saasteettomien ajoneuvojen, sähköpyörät ja sähköautot, käyttöä on pyritty edistämään lisäämällä akkujen latausmahdollisuuksia eri puolille kaupunkia.

 

On luonnollista että Euroopan suurkaupungit lähtevät kehittelemään uusia vähemmän saastuttavia menetelmiä, jotka samalla parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua. Suurissa kaupungeissahan epäkohdatkin näkyvät aikaisemmin kuin ympäröivällä maaseudulla.

 

-------

 

Eläimien ja puiden ja jopa järvien, jokien, metsien ja monien ns. henkiolentojen juridinen status voi muuttua oikeushenkilöksi. Tämä voi tarkoittaa sitä, että tämän oikeussubjektin asiaa voidaan ajaa tuomioistuimessa. 

 

 Oikeustieteessä on ilmennyt luonnon oikeudet tunnustava suuntaus. Asiasta on ollut julkisuudessa erilaisia näkemyksiä jo muutamia vuosia. Oikeudellisesti subjektin asemaan ehdotettiin mm. eläimiä ja muita luontokappaleita, jotka eivät pysty puolustautumaan eivätkä suorittamaan juridisia toimeksiantoja.

 

On varmaa että tällaisissa asioissa käytännöt tulevat poikkeamaan eri valtioissa toisistaan. Tämä koko asia tuntuu aivan utopialta näin äkkiä katsoen. On kuitenkin huomattava että suuntaus on jo nyt pitkällä esimerkiksi luonnon turmelemisen ja muun vastaavan rikollisen toiminnan ollessa kysymyksessä.  Onhan monissa maissa kansalaisella oikeus puuttua juridisesti asioiden kulkuun esimerkiksi selvän rikoksen ollessa kysymyksessä.

 

Periaatteellisesti on erotettava puhdas rikos, esimerkiksi minkä tahansa eläimen, ihmisen ja elottomankin esineen vahingoittaminen pelkästään vahingoittamistarkoituksessa.  Jos taas vahinkoa tai haittaa aiheutetaan muun toiminnan ohella, johon ei ole ryhdytty rikollisessa tarkoituksessa, ei tällainen toiminta useinkaan täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Silti korvausvelvollisuus saattaa syntyä.

 

Ympäristöjärjestö Sierra Club ( HS 20.11 -18) riitautti päätöksen 27 hiihtohissin rakentamisesta. Disney yhtiö oli suunnitellut valtavaa hiihtokeskusta retkeilijöiden suosimaan Mineral King laaksoon. Korkein oikeusaste totesi ettei tällaista luontoparatiisia saa tuhota. Bolivian laki  taas totesi että geenimuuntelu kielletään sillä perusteella että se voi häiritä ekosysteemien tasapainoa.

 

Hinduille pyhä joki Ganges alkaa Himalajalta virraten 2500 km aina Bengalinlahteen asti. Julkisuuden tietojen mukaan siihen lasketaan päivittäin 1,5 miljardia litraa käsittelemätöntä viemärivettä ja 500 milj. litraa teollisuuden jätteitä. Tällaisessa tapauksessa ei pitäisi olla vaikeuksia juridiselle tulkinnalle.

 

Pertti  Ratia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram