Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 29.11.2015

PDG Heikki Saarinen ryhtyy toteuttamaan Lionien mittavaa aurinkokeittimien tuotantoprosessia

Sähkön varastointia luonnollisella tavalla

Vetyä auton tankkiin , pakoputkesta lentää vettä

Miten lentokone laskeutuu vihreästi

Kiinassa huono ilmanlaatu aiheuttaa sairauksia

 

PDG Heikki Saarinen ryhtyy toteuttamaan Lionien mittavaa aurinkokeittimien tuotantoprosessia

 

Aurinkokeitin, solar box cooker, on kevytrakenteinen keitin, joka auringon valolla keittää perheelle aterian energiatehokkaasti ja nopeasti.  Maailman yleisin liesi, 3 kiveä toimii myös, mutta tuhoaa lämpötilasta riippumatta polttopuita niin paljon, että siitä on jo todettavissa katastrofaaliset seuraukset mm. monissa Afrikan maissa.

 

Tämän aurinkokeittimen viimeiset mallit on kehitetty Porvoossa Brione Oy:llä. Sitä on kahta mallia, puinen ja metallinen.

 

Aurinkokeitin on esitelty Lionien Europa-Forumissa. Vastaanotto oli niin mahtava, että Europa-Africa-työryhmä lähti kehittämään pilotti-hanketta.  Sen tuloksena Kenian valtio on halunnut  ryhtyä sekä valmistamaan että markkinoimaan ko. laitetta Keniassa.

 

Tämän toiminnan käynnistäminen on PDG Heikki Saarisen tehtävä. Se alkaa juridisten sopimusten allekirjoittamisella, jossa Kenian valtion lisäksi ovat mukana Lions International pres. Yamadan johdolla, Suomen valtio ja Suomen Lions-liitto.

 

Työ on mittava sekä tavoitteeltaan että toteutukseltaan. Tulemme seuraamaan prosessin kehitystä.

 

 

 

Sähkön varastointia luonnollisella tavalla

 

Sähkön varastointi valmiina sähkönä ei ole järkevää paitsi esim. jos sähköautot ja muut vastaavat akkuvarausjärjestelmät yleistyvät niin että niillä on laajempaa merkitystä. Tällöin tariffien oikealla painottamisella saadaan sähköäkin varastoitua.

 

Sähköä voidaan kyllä varastoida vetenä. Silloin kun sähköä on liikaa, voidaan alajuoksulta pumpata vettä yläjuoksulle sähköllä, joka muutoin menisi hukkaan. Tällaista menetelmää ei Suomessa ole  tiettävästi käytössä, mutta monissa Euroopan maissa se on yleisesti käytössä.

 

On huomattava, ettei vettä, jota pumpataan jonkun vesivoimalan ohi yläjuoksulle, tarvitse pumpata  sillä sähköllä, mikä on peräisin tästä voimalasta. Se voi olla samassa verkossa olevaa ylijäämäsähköä, joka on tuotettu kaukaakin sijaisevissa eri energialähteillä  toimivissa laitoksissa.

 

Saksassa käytetään tällaista varastointimenetelmää useiden tuhansien megawattien määriä.

 

Menetelmä on käytössä myös Ruotsissa ja Norjassa.  Erityisen tärkeäksi tällainen menetelmä havaitaan kun vaikeasti ennakoitavissa oleva tuulisähkö ja aurinkosähkö yleistyvät. Tällöin energiaverkot on oltava säädeltävissä vaihtelevien tilanteiden mukaan.  Myös tarpeellisten vesialtaiden  ja putkistojen rakentaminen vaatii tarvittavat, jossakin tapauksessa mittavat rakennustoimet.

 

 

 

Vetyä auton tankkiin , pakoputkesta lentää vettä

 

Woikoski Oy Mäntyharjulla valmistaa monia erilaisia kaasuja; hitsauskaasuja, kotitalouskaasuja

 

sairaalakäyttöön yms. Kaasuntuotannon yhteydessä syntyy vetyä, jota nyttemmin on ryhdytty koemielessä käyttämään auton ja trukin polttoaineena. Niitä on molempia Woikoskella yksi koekäytössä.

 

 Monissa muissa maissa vetyautoja käytetään yleisesti. Meidän oloissamme palamistuloksena syntyvä puhdas vesihöyry nesteytyy vedeksi heti ja jäätyy talvella. 

 

Eräät alan asiantuntijat ovat sitä mieltä , että vety sopisi auton polttoaineeksi paremmin kuin sähkö.  Sähköauton käyttöä haittaa käytännössä mm. latauksen hitaus kun taas vetyauto saadaan

 

tankattua muutamassa sekunnissa. Teknilliskemiallisena toimintona vety palaa auton polttokennossa ja siitä syntyy  sekä vettä että sähköä. Vesi päästetään pois pakoputkesta mutta prosessissa syntyvällä sähköllä pyöritetään auton moottoria. Tässä mielessä vetyauto on myös sähköauto.

 

 

Miten lentokone laskeutuu vihreästi

 

Lentokoneen vihreä laskeutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että sekä lento että laskeutuminen toteutetaan mahdollimman pienellä polttoaineen kulutuksella.

 

Tämä onnistuu kun lentokoneet ohjataan mahdollisimman aikaisin porrastetuille laskeutumisreiteille. Laskeutuminen tapahtuu suorassa linjassa ja tasaisesti. Polttoainettahan kuluu tasaisessa lennossa sekä erityisen paljon kun joudutaan tekemään jyrkkiä mutkia.

 

Jatkuvassa laskeutumisessa on mahdollisimman vähän vaakalentoa ja itse laskeutumisprosessi voidaan aloittaa jo jopa kahdensadan kilometrin päässä kentästä.

 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla nykyään kaikista laskeutumisista on näitä vihreitä jo n. 70 %. Se on kansainvälisestikin  mittava määrä.

 

Tällä vihreällä laskeutumisella myös meluhaitat ovat pieniä, mikä on tärkeätä lentoaseman lähialueella asuville.  Aina eivät mm. sääolosuhteet, tuuli yms. suosi  vihreätä laskeutumista.

 

 

Kiinassa huono ilmanlaatu aiheuttaa sairauksia

 

Jopa 50 kertaisesti ylittyvät Kiinan ilmansaastepäästöt verrattuna maailman terveysjärjestö WHO:n antamiin saastepäästömääräyksiin verrattuna.

 

Kiinan saastepäästöt ovat kohonneet  hiililämmityksen lisääntymisen myötä. Kiinassa ollaan ottamassa yhä enenevässä määrin myös vähäpäästöisiä energialähteitä käyttöön. Kehitys on kuitenkin hidasta ja hiilenpolttotekniikka on tuttua ja toimii teknillisesti hyvin.

 

Tilanne joillakin alueilla Kiinaa on niin huono. että kouluissa oppilaita pidetään sisätiloissa välitunneillakin, koska ulkoilma on niin saastunutta, että hengityssuojaimien  käyttö on välttämätöntä.

 

Hiilisaasteet aiheuttavat keuhkosairauksia ja syöpää. Syksyllä lämmityskauden alettua on esim. Lianongissa  eräässäkin sairaalassa muutamassa päivässä kaikki sairaalapaikat täyttyivät .

 

Joissakin Kiinan kaupungeissa näkyvyys aurinkoisena päivänä on alle 100 metriä.

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram