Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 30.3.2016

Suomeen maailman ensimmäinen sahanpurua käyttävä etanolitehdas

Metsäpirtin Multa, viemärilietteestä  jalostamalla puutarhamultaa ja nurmikkomultaa

Suomen suurin bio- ja kiertotalouden  keskittymä  Eco3, nousemassa Nokialle

Siikaa kasvatetaan kasvihuoneen alla, myös salaattia ja sähköä  samasta laitoksesta

El Niñon ja La Niña vaihtelut aiheutuvat pasaatituulista

 


Suomeen maailman ensimmäinen sahanpurua käyttävä etanolitehdas

 

Laitoksen toimittaa Kajaaniin ST1 Biofuels Oy, jonka tavoitteena on tuottaa 10 milj. litraa etanolia vuodessa.  Tämän pilottilaitoksen sijoituspaikka on sopiva, sillä valtaosa tarvittavasta purusta tulee lähellä sijaitsevasta Pölkky Oy:n sahalaitoksesta. Myös Kainuun voiman lämpölaitos on lähellä, josta saadaan tarvittava höyry.

 

Puupohjainen etanolituotanto on kansainvälisestikin mielenkiintoista toteaa toimitusjohtaja Mika Aho.  Tämä johtuu havupuun pitkäkuituisuudesta. Myös olki on sopiva raaka-aine, mutta sen korjuuaika on kovin lyhyt. Puunjalostuksen yhteydessä tulee ns. sivuvirtoina tukista n. 14 % sahanpurua.

 

Tämä bioetanoli , kansanomaiselta nimeltään tikkuviina, kuljetetaan Haminaan väkevöitäväksi. Siitä valmistetaan flexifuel-autoihin sopivaa  E 85 polttoainetta, joka sisältää 15 % tavallista bensiiniä. Flexifuel-autoja on Suomessa liikenteessä 6000 kpl, mutta vanhojen autojen muuttaminen E 85 autoiksi on mahdollista. Suomessa on liikenteessä n. 700000 muuttamiskelpoista bensiinikäyttöistä henkilöautoa.

 

Sahanpurusta tuotetun E 85 –polttoaineen hinnaksi arvioidaan n. euro litraa kohti.  Sitä kuluu n. 30 % enemmän kuin tavallista bensiiniä. Käyttäjille uutta tuotetta pystyttäneen toimittamaan kuluvan vuoden lopulla. E 85 polttoainetta, joka on valmistettu elintarvikejätteistä, on myynnissä  jo useilla ST1- Shell -ja ABC-asemilla.

 

Tavoitteena tämän Kajaanin laitoksen jälkeen on rakentaa kaksi uutta laitosta, jotka molemmat ovat nykyiseen verrattuna viisinkertaisia teholtaan.

 


Metsäpirtin Multa, viemärilietteestä  jalostamalla puutarhamultaa ja nurmikkomultaa

 

HSY saa nauttia n. 1,2 milj. asukkaan jätevesistä, yhteensä n. 130 milj. m3 sisältäen myös sekaviemärialueen sadevedet. Nämä on jo muutaman vuoden käsitelty jatkokäyttöön sopivaksi.  Viemäristä saatava jätevesi  puhdistetaan biologiskemiallisella menetelmällä.  Sivutuotteena saadaan lietettä ja biokaasua.

 

Fosfori poistetaan ferrosulfaatilla saostamalla. Typpi poistetaan biologisesti denitrifikaatio-nitrifikaatiomenetelmällä. Liete erotetaan mullaksi, kaasu energiaksi ja puhdistetut jätevedet menevät avomerelle.

 

Viikinmäen jäteveden puhdistuslaitos on Pohjoismaiden suurin. Kokonaisvirtaama on n. 270000m3 vuorokaudessa. Tästä saadaan n. 85000 tn. jätevesilietettä, josta n. 30 % on mädätysprosessiin  menevää lietettä. Tämän ns. mesofiilisen mädätysprosessin ja lietteen linkokuivauksen  jälkeen on ainesmäärä n. 20000 tn. mikä jatkojalostetaan Metsäpirtin HSY:n omalla kompostointikentällä Sipoossa.

 

Biolietteeseen  lisätään hevostallien kuivikelantaa, turvetta , mutta ei keinolannoitteita. Nurmikkomultaa saadaan kun kompostiin lisätään savespitoista hiekkaa  ja pitkävaikutteista kaliumia biotiitin muodossa.

 

Puutarhamultaa saadaan kun kompostiin lisätään vielä hevosenlantaa.

 

Sekä Nurmikkomulta että Puutarhamulta ovat Eviran hyväksymiä ja rekisteröimiä kasvualustoja.

 

HSY:N kompostointikenttä on kumibitumiasfalttia, jotta valumia ei pääse pohjaveteen. Tällä 20 ha:n kompostointikentällä kompostia sekoitetaan n. puoli  vuotta  jotta mikrobitoiminta pääsee hyvin käyntiin.

 

Tuotantoprosessi on sekä monitahoinen että pitkä, joten lopputuotteen laatu on tasainen ja käyttötarkoitukseen sopiva.

 

Tilattaessa tuotteita on tiedettävä onko kysymyksessä nurmikko vai puutarhakäyttö.

 

Toimitusohjeet netissä  ” Metsäpirtin Multa ”.

 

 

Suomen suurin bio- ja kiertotalouden  keskittymä  Eco3, nousemassa Nokialle

 

Alueelle rakennettavat yritykset ja laitokset valmistuvat muutaman vuoden sisään.  Ensimmäisen vaiheen investoinnit, n. 50 milj. euroa, toteutetaan vuosina 2016 -2019. Tänä vuonna käynnistyy Nokianvirran Energian uusi biokattilalaitos.  Ecolan Oy:n  tuhkanjalostuslaitos ja Pirkanmaan Jätehuollon biokaasureaktori aloittavat toimintansa v. 2017. Pirkanmaan metsänhoitoyhdistyksen puuterminaali on toiminnassa v.2018 ja Nokian Vesi  Oy:n uusi jätevedenpuhdistuslaitos aloittaa v. 2019.

 

Suomessa ei toistaiseksi ole näin valmista hanketta, jossa mukana ovat julkiset toimijat, yritykset , kunnat  ja tutkimuslaitokset mainitsee Pirkanmaan liiton innovaatio- ja tulevaisuustyön johtaja Petri Räsänen.  Tähän hankkeeseen on panostettu sekä henkisiä  että taloudellisia voimavaroja.  Tämä hanke on nähty tärkeäksi myös Pirkanmaan ely-keskuksessa ja  Länsi ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa, joten erityisin henkilöstöjärjestelyin pyritään tarvittavia lupakäytäntöjä sujuvoittamaan.

 

Näistä uusista biotaloushankkeista saatetaan olla  kiinnostuneita myös ulkomailla toteaa Pirkanmaan liiton puheenjohtaja kansanedustaja Harri  Jaskari.  Tämä uusi hankekokonaisuus on niin mittava, että  Nokian kaupunki on varannut 100 ha tonttimaata teollisuusalueen rakentamiseen.

 

Alueelle suunnitellun Nokian Vesi Oy:n jätteenkeräyskeskuksen viereen on suunniteltu rakenteet ravinteiden ja energian talteenottoa varten. Tämä uusi laitos on maan pinnalla toimiva, helposti muunneltava, modulaarinen kokonaisuus.

 

 

Siikaa kasvatetaan kasvihuoneen alla, myös salaattia ja sähköä  samasta laitoksesta

 

Sybimar Oy Uudessakaupungissa kasvattaa pääasiassa siikaa, mutta oheistuotteina saadaan  salaatteja, sähköä ja lämpöä. Kalanviljelylaitos tuottaa siikaa n. 250 tn. vuodessa, eli  n. 600 kg päivässä. Suomessa syötävästä kalasta tuodaan ulkomailta 84 %, joten toiminnalle on selkeä yhteiskunnallinen tarve.

 

Siiankasvatus tapahtuu ns. kuivan maan kasvatuksena, eli  suljettuna kiertona, selvittää laitoksen omistaja Rami Salminen. Perkuujätteet muutetaan bioöljyksi ja biokaasuksi, josta tehdään lämpöä ja sähköä muiden toimintojen pyörittämiseen.  Laitosten pinta-ala on n. 12 ha.  Kiertovesijärjestelmässä raakavettä otetaan  noin 3 litraa sekunnissa, se puhdistetaan ja kierrätetään moneen kertaan .

 

Veden kierron yhteydessä ravinteita otetaan talteen useaan kertaan kierrätyksen aikana. Kasvihuone sijaitsee kalanviljelyaltaan päällä.  Kasvihuoneessa kasvavat salaatit ja tomaatit ottavat vedestä fosforia ( P) ja typpeä ( N), ravinnokseen ja yhteyttämiseen tarvittavan hiilidioksidin. Täydellisesti kierrätetty vesi ei mene hukkaan vaan yhteistyöviljelijöiden pelloille. Näin kaikki ravinteet saadaan talteen.

 

Kalankasvattamo kuluttaa paljon sähköä.  Vaikka sitä tuotetaan itse, joudutaan siitä maksamaan vero, jota ei  tarvitse  maksaa  esimerkiksi kasvihuoneen tai bioöljyn valmistukseen kulutetusta  sähköstä . Tämä perustuu tulkintaan ettei kalakasvattamo ole tuotantolaitos.

 

Siika kasvaa tällä tavoin kasvatettuna   täysikasvuiseksi kahdessa vuodessa , vastaava kasvu merivedessä kestää 3 vuotta.

 

Naapurissa olevalta Uudenkaupungin kaatopaikalta kerätään putkistoilla kaasuja talteen ja ne sekoitetaan biokaasun joukkoon. Perkuujätteet jatkavat matkaa öljynerotuksen jälkeen biokaasulaitokselle, jonne tuodaan erilliskerättyä biojätettä lähikaupungeista.

 

Tällainen suljettu kierto säästää raaka-aineita , on todella ympäristöystävällinen ja kestävää kehitystä parhaimmillaan.

 


El Niñon ja La Niña vaihtelut aiheutuvat pasaatituulista

 

Säätilan vaihtelut, joskus hyvinkin nopeat, ovat aiheuttaneet hämmästystä kautta maailman viime vuosina. Samanaikaisesti mitataan sekä ennätyksiä lämpötiloissa että lumisateissa. Nyt meneillään oleva El Niño-ilmiö on voimakkain v. 1950 jälkeen, jolloin tämän sääilmiön mittaus on aloitettu verrattaessa vain merenpinnan lämpötilaa.  Jos huomioidaan myös pasaatituulien voimakkuus, ilmanpaine ja muita tällaisia tekijöitä ,kuuluu nyt meneillään oleva kausi kolmen voimakkaimman joukkoon toteaa professori Ari Laakkonen  Ilmatieteen laitokselta.

 

Nyt meneillään oleva El Niño on voimakkaimmassa vaiheessaan. Tilanteen kehittymistä tästä eteenpäin ei pystytä varmuudella ennustamaan. Kehitys ei välttämättä mene niin, että kun lämmin El Niño loppuu kylmä La Niña alkaa. Muutos ei välttämättä tapahdu nopeasti vaan tilanne voi jatkua neutraalina.

 

Normaalitilanteessa kaakosta puhaltavat pasaatituulet ajavat merivettä yhteen suuntaan. Kun ranta tulee vastaan ,vesi lähtee painumaan alaspäin. Tämän seurauksena Etelä-Amerikan puolella kylmää vettä sekoittuu syvemmältä pintaan. Kun tuuli hidastuu,  veden sekoittuminen vähenee ja pintalämpötila alkaa nousta. Pasaatituulet voivat jopa muuttaa suuntaa. Esimerkiksi viime joulun tienoilla USA:ssa koettiin todella voimakkaita hurrikaaneja, kun taas Teksasissa ja Meksikossa harvinaisia lumipyryjä. New Yorkissa mitattiin samaan aikaan 20 asteen  ennätyslämpötiloja.  Tuon ajankohdan kaikkien aikojen lämpöennätys mitattiin myös Pohjoisnavalla.

 

Euroopan säähän vaikuttaa myös ilmiö nimeltä NAO, North Atlantic Oskillation. NAO:ssa mitataan vain ilmanpaineita, Azoreitten ja Islannin välisellä erolla. El Niño sääilmiö on  Eteläisellä Tyynellä valtamerellä tapahtuva tuuliolojen ja merivirtojen muutos, joka aiheuttaa Perun ja  Equadorin rannikkovesien lämpenemisen. Se tunnetaan nimellä ENSO, EL Niño Southern Oscillation.

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram