Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 8.10.2017

Kangasalle kierrätyspuisto, Porvooseen kierrätyskaappi, molemmat

alansa ensimmäisiä ja tosi tarpeellisia. Kansalaisen lausunto: Molempia on jo odotettukin.

 

Kangasalan kierrätyspuiston tarkoitus on järjestää paikka kaikille ylijäämämateriaaleille, joita voidaan edelleen hyödyntää, siis eräänlainen materiaalipankki. Rakennusliikkeet ja yksityiset rakentajat ovat kaivanneet tällaista tilaa jo kauan. Rakentamisestahan  jää todella paljon kaikenlaista materiaalia, jolle on käyttöä jossain muualla kertoo hankkeesta vastaava Harri Oesch.

 

Uuden kierrätyspuiston toimintaperiaate on sellainen, että kuka tahansa voi tuoda ylijäämätavaraa puistoon ja sieltä puolestaan kuka tahansa voi hakea tarvitsemansa tavaran. Tällaisia materiaaleja ja tavaroita ovat mm. purkujäte, ajoneuvojen osat, huonekalut,  metallit ja muovit erilaiset maa-ainekset, jotka pystytään käyttämään hyödyksi entistä huolellisemmin.

 

Esimerkiksi betonijäte lajitellaan ja murskataan käyttökelpoiseen kokoon edelleen ja lajitellaan käytettäväksi joko rakentamisessa, ympäristörakentamisessa tai tienrakennuksessa.  Pilaantunut tai huonolaatuinen maa voidaan välivarastoida ja toimittaa edelleen käsittelyyn tai sopivaan uuteen käyttöön.

 

Tällä menetelmällä pystytään vähentämään luonnon materiaalien käyttöä lisäämällä kierrätysmateriaalien käyttöä aina tähänastista enemmän.  Usein myös pystytään kuljetuksissa säästämään, sillä monesti nämä kierrätysmateriaalit ovat lähempänä käyttöpaikkoja kun alkuperäiset materiaalit. Tällaisia alueita on toivottu kaupungeilta ja kunnilta jo kauan aikaa.

 

 Eikä kuljetuksienkaan luonnolle aiheuttamaa rasitusta voi väheksyä.  Esimerkiksi kuorma-autolla suoritettu kuljetus rasittaa luontoa yhtä paljon kuin jos joka tehokilometrille kaadettaisiin noin litra puhdasta hiilivetyä, esimerkiksi naftaa. Se  ehkä olisi vielä jopa  vähemmän luontoa rasittavaa, sillä tienpenkan kasvillisuus alkaisi heti kasvukaudella tuhota tätä saastetta.

 

Kangasalan kierrätyspuiston lähiympäristöön ollaan kehittämässä kokonaista kiertotalousaluetta, jossa monen alan yritykset hyötyvät toistensa läheisyydestä. Tämän alueen pinta-ala on n. 150 hehtaaria, joten mistään pienestä ei ole kysymys.

 

Samalla periaatteella, mutta pienessä mittakaavassa toimii Porvoossa Kevätkummun ostoskeskuksessa kierrätyskaappi. Sinne voi tuoda oman tarpeettoman tavaransa ja taas sieltä voi hakea tavaran, jota katsoo tarvitsevansa.  Kevätkummun aktiiviasukas Harri  Saarenpää pitää ajatusta loistavana ideana.

 

Kierrätyskaappi on sijoitettu lähelle Otto-automaattia, jossa on myös kameravalvonta. Varkaita ei pelätä, vaan heitä pikemminkin toivotaan, mutta ilkivaltaa pelätään. Alueen korttelicoach-koordinaattori Anna Pylkkänen näkee idean niin hyvänä, ettei luulisi kenenkään suhtautuvan aggressiivisesti tähän uuteen tulokkaaseen.

____

 

Elinkeinoelämä ja monet kunnat sekä yksityiset kodit ja kesämökit lähteneet aktiivisesti rakentamaan aurinkovoimaloita. Tämä puhtaan energian muoto on saanut tosi lentävän lähdön Suomessa.

 

Puhdasta energiaa ilmaiseksi noin 20 vuotta tulee saamaan Seinäjoen Verstas-niminen huoltovarikko Yrittäjäntiellä, kunhan investointi on ”tienannut” itsensä kertoo toimitusjohtaja Harri  Koskela KORA  Installation  Oy:stä.  Voimalan nimellisteho on noin 19 kilowattia, kennojen pinta-ala on noin 120 neliömetriä ja vuotuinen energiantuotto on noin 16 megawattituntia.

 

Tämän investoinnin hinta on noin 25 000 euroa. Uuden voimalan sähköntuotto on noin 15 % kiinteistön sähköntarpeesta, toteaa kehitysinsinööri Anssi  Puska Seinäjoen kaupungin tilapalveluista.  Aurinkopaneelien käyttöiäksi arvioidaan noin 30 vuotta.  Laskennallinen takaisinmaksuaika on noin 12 vuotta, joten noin 20 vuotta saa tilaaja ilmaista sähköä.

 

Aurinkopaneelit ovat helppokäyttöisiä, sillä ne ovat käytännöllisesti katsoen huoltovapaita. Pölyt ja linnunjätökset joudutaan aika ajoin huuhtelemaan pois  ellei ole riittävästi sateita.  Merkittävä syy aurinkovoimaloiden nopeaan yleistymiseen on myös moderni markkinointimenetelmä.  Asiakas voi ostaa paneelit heti omaksi mutta se ei ole välttämätöntä.  Näitä monentyyppisiä palvelusopimuksia on käytössä  tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

 

Aurinkovoimalan saa käyttöönsä rahoitusmenetelmällä, jossa hankintahinta suoritetaan käyttöveloituksena sopimuksen mukaan, esimerkiksi kuukausittain.  Näin ostajan pääoman tarve on vähäinen, mutta voimalan saa käyttöön heti. Myös erityyppisiä osaomistuksia ja osakeomistuksia on käytössä,  jotka menetelmät sopivat  myös suurille yrityksille julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille.

 

Eräs aurinkovoimalan ominaisuus on sen kokoluokan vaihtelumahdollisuus. Pienimmillään se voi jopa noin yhden neliömetrin ”voimalaitos”, jolla saadaan kesämökin radio, televisio, kännykkälaturit ja lämmityslaitteen poltin toimimaan akkuvarauksella tasaamalla.  Suurimmillaan todellinen voimala voi olla usean hehtaarin kennosto,  kuten Atrian Nurmon teollisuuslaitokselle tuleva n. 3,6 hehtaarin eli 36 000 neliömetrin laitos.

 

Käyttäjäpuolella odotetaan käyttökokemuksia ,joita saadaankin pikapuolin. Käyttäjät ovat esittäneet myös toivomuksen saada tietää milloin aurinkopaneelit ovat mahdollisia ainoana katon rakennemateriaalina.

____

 

Suomi pärjäisi loppuvuoden pelkällä bioenergialla, mutta muu Eurooppa ei. Kokonaisuutena uusiutuvan energian osuus Suomessa 39 %, EU:ssa 18 %. Bioenergian määrä Suomessa 33 %. Suomen bioenergiapäivä 1.9 -17, Euroopan bioenergiapäivä vasta 21.11-17.

 

Näitä energian juhlapäiviä ja merkkipaaluja julistavat virallisesti Euroopassa  Eurostat ja eurooppalainen bioenergiajärjestö AEBIOM.  Bioenergiapäivä , bioenergian nimipäivä, on päivä, jonka jälkeen ko. alue tulisi toimeen laskennallisesti pelkällä bioenergialla.

 

Bioenergia on Suomen kaikista energialähteistä suurin. EU:n koko energian kulutuksesta bioenergia kattaa vain 11 % tänä vuonna. Muut energialähteet, vesivoima, aurinkoenergia, tuulivoima ja maalämpö ovat kokonaisuutena vain 7%. 

 

 Ei uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa on käytetystä energiasta on 82 %, joten joillakin on paljon petrattavaa.

 

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri  Laurikka  toteaa Suomen olevan biopolttoaineiden tuotannossa edelläkävijä.  Bioenergiaa  käytetään Suomessa  eniten sähköntuotannossa, lämmityksessä ja liikenteessä.  Viimeksimainitussa  Neste on maailman suurin  biodieselin valmistaja.

 

Bioenergia on johtava uusiutuvan energian muoto eritoten Suomessa, mutta myös Euroopassa.  Se ei kuitenkaan saa Bioenergia ry:n mukaan riittävää huomiota ja sen merkitystä ei tunneta Euroopassa riittävän hyvin.  Tämän vuoksi asiaa on lähdetty tuomaan enemmän esille eri yhteyksissä.

____

 

Norppa meni vipuun ja hyväksyi ihmisen tekemän pintaturvepesän. Vähälumiset talvet vieneet norpalta lumipesän tekomahdollisuuden, ilman eivät kuutit selviä.

 

Lähtökohtana oli ajatus siitä josko turve sopisi muuhunkin kuin polttoon. Suoritetun tutkimustyön tuloksena lähdettiin turpeesta, eritoten pintaturpeesta kehittämään erilaisia tuotteita. Tällä hetkellä alalla toimiva  Konto Oy työllistää noi kymmenen henkilöä. Tuotteet perustuvat pintaturpeen jalostukseen.

 

Tuotteet ovat patentoituja kertoo myyntijohtaja Sami Laitila ja tuotevalikoima on monipuolinen, mm. akustiikkatuotteita ja kasvualustoja.  Saimaannorpan pesä on muotoilija Taneli Porasen kehittämä. V. 2015 aloitettu kokeilu on norpan lisäksi innostanut myös pesän tekijöitä. Norppa otti uuden pesämateriaalin omakseen. Onhan se täysin turvallinen luonnontuote.

 

Kaikki yhtiön  turvepohjaiset tuotteet ovat  täysin luomua ja kierrätettävissä.  Käytetty materiaali on vaaleaa, pintarahkaturvetta, jonka uusiutumisnopeus on  normaalia turvetta  merkittävästi lyhyempi.

 

Pintaturpeen etuna on mm. hyvä kestävyys, puhtaus, homeettomuus sekä erinomaiset akustiset ominaisuudet.  Uutena aluevaltauksena on laajentuminen huonekaluteollisuuden puolelle.

 

Konto Oy on saanut Satakunnan Ely-keskuksen välityksellä  EU-investointitukea Euroopan maatalousrahastolta.  Turpeen käsittely ja valmistuotanto vaatii kalliita erikoiskoneita, joista mainittakoon tuotantolinjasto kuitukomposiittituotteiden valmistusta varten.

____

 

Milloin kannattaa auto vaihtaa, vai kannattaako?  Vai pitääkö se ajaa loppuun vai nauttia valtion antama romutuspalkkio, tapporaha, kiitoksena uuden alle 110 g päästelevän menopelin ostosta. Katsantokantoja on ekonomisuus, ekologisuus, turvallisuus, humaanisuus ja monia muita.

 

Auto itse sekä auton käyttö ovat perheelle suuri menoerä. Monesti lienee niin että tämä koko pulma on jätetty perheenpään harteille. Auton kustannuksista ja eri vaihtoehdoista löytyy yllättävän vähän  tutkittua , numeerista tietoa. Tamperelainen opiskelija Niina Matikainen selvitti pro gradu-tutkielmassa auton mittarilukeman ja auton iän vaikutusta henkilöauton hinnan alenemiseen.

 

Tilannehan on niin että auton arvo alkaa dramaattisesti laskea heti kun auto on ajettu ulos autoliikkeestä. Tässä huomataan, että hinnan alennukseen ei ole tässä faktisia , järkeviä perusteita, ainakaan teknillisiä.  Ennen ”hyvinä aikoina”, säännöstelyaikana vastaavasti auton hinta nousi välittömästi uuden auton tultua autoliikkeestä ulos.

 

Niina Matikainen  työskentelee  Etuovi.com, Vuokraovi.com ja Autotalli.com –sivustoilla.  Tulokset perustuvat v. 2016 myyntiin tulleiden autojen ja toisen tietokannan tietoihin ko. autojen hinnoista uutena.

 

Tästä tuloksena voidaan todeta että auto jolla ajetaan n. 20000 km vuodessa menettää ensimmäisen 5 vuoden aikana 10 % arvostaan vuodessa. Sen jälkeen alenema on  7%.  Käytännössä auton arvon aleneminen loppuu kun auton mittari näyttää n. 350000km. Tämän tutkielman mukaan uuden auton ostaminen on taloudellisesti epäedullisempaa kuin 5 vuotta vanhan.

 

Ilmeisesti tätä ja asiakkaan taloudellisuutta ajatellen autoliikkeet ovatkin viime aikoina ryhtyneet tuomaan maahan käytettyjä autoja. On tietysti itsestään selvää vanhojen autojen korjauslaskujen olevan uuden auton vastaavia suurempia.

 

Autokappaan on tullut myös uusi tilanne.  Pari vuotta sitten oli Suomessa uusi kokeilu autokaupassa, ns. tapporaha, joka maksettiin siinä tapauksessa että vanhan auton romuttaja osti uuden auton romutetun tilalle.  Hallitus on päättänyt uusia tämän romutuskampanjan, jonka tavoitteena on autokannan uusiutumisen kiihdyttäminen. Tämä hyväntahtoinen, pyyteetön toimenpide on ilmeisesti lähtöisin alan ammattitahoilta, joilla on ainakin sivutuotteena tavoitteena ekologisuus.

 

Romutuspalkkio toteutetaan siten että uuden henkilöauton ostaja saa 1500 euron alennuksen vaihtaessaan vanhan auton uuteen, jonka hiilipäästöt ovat enintään 110 g.  Tässä  kohtaa voisi kysyä esimerkiksi kestävän kehityksen kannalta katsoen  voitaisiinko ” tapporaha”  tuplata, jos henkilö ei osta ollenkaan uutta autoa?

 

 Auton kokonais- ja käyttökustannuksia pitäisi seurata nykyistä tarkemmin ja niistä toivoisi olevan enemmän tutkittua tietoa eri vaihtoehtojen arviointia varten.

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram