Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 9.10.2016

Encore , jäteyhtiö, joka maksaa jätepaperista ja pahvista käyvän hinnan.

 


Teollisuuden, kaupan, toimistojen ja julkishallinnon pahvi- ja paperijäte on niin laadukasta, että jäteyhtiö pystyy maksamaan siitä muutaman kymmenen euroa tonnilta. Tämä on siis jo jätteen, vaikkakin laadukkaan, ostamista ja toimittamista edelleen, pääosin jalostukseen. Encore on jäteyhtiö, jonka ovat perustaneet Paperinkeräys Oy ja jäteyhtiö Lakeuden Etappi.

 

Uudelle, Encore Pohjanmaa –yhtiölle on siirtynyt Lakeuden Etapilta yli 300 yritysasiakasta. Yrityksen puheenjohtajana toimii Juha Ylä-Autio ja toimitusjohtajuudesta vastaa Jarkko  Moinio. Yhtiön lähiajan kasvu toteutuu hankkimalla uusia yritysasiakkaita Seinäjoen ympäristöstä. Encore Pohjanmaan tarkoituksena ei ole lähteä kotitalousjätepuolelle, mikä jää edelleen Etapin vastuualueelle.

 

Kaupan pahvit ja kirjapainojen paperit ovat haluttua materiaalia kierrätykseen, joten niille on jo muotoutumassa käypä hintataso. Encoren kierrätyspalvelu kattaa myös arkaluontoisen materiaalin hävittämisen. Kuormalavojen kierrätys hoidetaan erillisen yhtiön voimin.

 

Kokonaisuutena katsoen kerätystä jätteestä päätyy 70 – 80 % hyötykäyttöön. Tavoitteeksi on asetettu 90 %. Paperinkeräys Oy on vanha yhtiö, joka on metsäteollisuuden omistama. Varsinainen paperijäte on vähentynyt vuosien mittaan mutta pakkaus- ja muu logistiikkajäte on lisääntynyt voimakkaasti.

 

Encore Pohjanmaa on ensimmäinen yritys, jonka Paperinkeräys Oy on perustanut kunnallisen alan yhtiön kanssa. Tällainen toiminta on nähty hyväksi valtiovallan korkeimmillakin päättävillä tahoilla.

 

EU, ilmastojohtajana itseään pitävä, ehti vielä mukaan ratifionti-kilpailuu

 

YK pystyy marraskuussa Marokon Marrakeshissa globaalissa ilmastokokouksessa saattamaan voimaan Pariisin sopimuksen päätökset. Ne on nyt niin kattavasti ratifioitu, että ko. toiminta voi edetä.  Minimimäärä hyväksyviä maita on 55 maata ja näiden minimiosuus päästöistä on 55  %.  Maita on jo yli 70 ja päästömääräkin on ylitetty, joten YK:n pääsihteerinä vielä vähän aikaa jatkava Ban Kii-moon voi olla tyytyväinen.

 

Tavallaan EU pääsi temppelinharjalle, sillä 28 jäsenmaan yhteinen ratifiointipäätös ei ollut mikään ns. läpihuutojuttu, ainakaan aikataulullisesti. Suurimmista kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajista varhaisia ratifioijia olivat USA, Kiina ja Intia.  Olisi ollut EU:lle nolo tilanne, jos ympäristöhallinto olisi joutunut menemään Marokkoon ilman allekirjoitusta. Sen perustana on jokaisen jäsenmaan hyväksyminen omalla sisäisellä menettelyllä..

 

Mikään tarkka kirjanpitojuttuhan tämä ei ole eri valtioille. Siinä on määritelty kaikkien valtioitten osalta suuntaviivat, eräänlaiset ääriarvot koskien varsinaisia päästöjen vähentämistä.  Enemmin on kiinnitetty huomiota miten tilanne jatkossa kunkin maan osalta edistyy. Tätä valvotaan huolellisesti EU:n vaatiman informointimenettelyn avulla.

 

 Psykologisesti katsoen näin on ehkä saatavissa parempi tulos, ja ehkäpä helpommalla. Jos määrät, päästömäärät olisi määritelty tarkoiksi, olisi monien allekirjoittajien osalta voinut käydä niin, että helposti asetutaan laakereille lepäämään, kun minimi on saavutettu. Ja toisaalta EU olisi saattanut tehdä oikeudenmukaisesti  katsoen vääriä päätöksiä jäsenmaiden erilaisuuden vuoksi.

 

Mitä tulee Suomen kansalliseen päästövähennysvelvoitteeseen, on moni ammattitaho pitänyt tavoitteita liian kovina. On nähty ettei EU ole toiminut oikeudenmukaisesti määritellessään jäsenmaakohtaisia velvoitteita. On nähty että YK on ollut paljon oikeudenmukaisempi kuin EU omia jäsenmaitaan kohtaan.

 

Finnair suunnittelee biokerosiinin käyttöä lentokoneissa. Lisäaineena Camelina-öljyä.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö, TEM, Finavia, Finnair ja Neste ovat tutkimassa mahdollisuuksia perustaa Vantaalle Seutulaan polttoaineasema, josta biokerosiinia voitaisiin kuljettaa lentokoneisiin tankattavaksi. Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki on toiveikas, että ensi vuonna tämä olisi jo mahdollista. Teknillisesti se toteutetaan niin, että biokomponenttia lisätään pieniä määriä kerosiiniin, fossiiliseen hiilivetyyn.

 

Kehitystä hidastavat teknillisten kysymysten lisäksi hinta-asiat.  Käytettävissä olevat biopolttoaineet ovat vielä hinnaltaan kalliita. Kokonaiskustannuksissa polttoaine on suurimpia eriä joten bioainetta lisätään aluksi varovaisesti. Uudelle polttoaineelle odotetaan sertifiointia tämän vuoden aikana. Tätä uutta polttoainetta valmistetaan Porvoossa tuotetusta NEXBTL:stä, jota kehitetään eri lentoyhtiöitten vaatimusten perusteella.


Neste on maailman suurin uusiutuvan polttoaineen valmistaja. Tällä perusteella Nesteellä nähdäänkin tässä globaali mahdollisuus maailman markkinoille. Viimeksi tilastoidun mukaan maailmassa kulutettiin 260 milj. tonnia lentokerosiinia. Yksi prosentti tästä määrästä vastaa pääpiirteittäin Nesteen koko tämänhetkistä uusiutuvan polttoaineen tuotantokapasiteettia.


Uusi polttoaine jalostetaan Porvoossa Camelina-öljystä. Camelina sativa eli kitupellava eli ruistankio on vanha Suomessakin viljelty öljykasvi. Se on sikäli monipuolinen, että se on myös terveellinen ravintorasva.. Tällä hetkellä sitä ei paljon Suomessa viljellä, mutta se on mahdollista. Deutze Lufthansa, Boeing, KLM ja SAS ovat olleet yhdessä Nesteen kanssa suorittamassa käytännön kokeita Oslossa. Saatujen kokemusten perusteella mennään eteenpäin.

 

 

Kat-Metal  ”louhii” jalometalleja romuautojen katalysaattoreista.

 

Katalysaattorissa on 1,5 -2 grammaa arvokkaita jalometalleja, platinaa, palladiumia ja ainakin rodiumia. Suomessa romutetaan n. 65000 autoa vuodessa, joista saadaan n. 40000 katalysaattoria kertoo Kat Metalin omistaja  isokyröläinen Teemu Piippo. Tervajoella katalysaattoreiden metallikuoret leikataan auki. Sisällä oleva keramiikka murskataan ja pakataan Japaniin vietäväksi, jossa materiaali sulatetaan. Tämän jälkeen metallit erotetaan massasta.

 

Toimintaa on laajennettu käsittämään myös piirilevyjen kierrätys. Piirilevyistä saadaan kultaa, hopeaa, palladiumia ja kuparia.

 

Sekä katalysaattoreiden että piirilevyjen alkukäsittely on täydellistä, työllistävää käsityötä, kestävän kehityksen mukaista.  Kat Metalin työpaikat pidetään kuitenkin Suomessa sanoo  Piippo. Romutavaraa ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja vaikka työ jossain muualla olisikin edullisempaa.

 

Yritys toimii perheyrityksenä. Toimistotyöstä vastaava Lauriina Piippo kertoo nettimarkkinoinnin olevan merkittävää tällaisessa toiminnassa.  Hankintatoimintaa on laajennettu Viroon ja lähitulevaisuudessa ollaan suuntaamassa mm. Ruotsiin.

 

Suomeen mahtuu vielä paljon pieniä energian tuottajia.

 

Suomi on Euroopan eniten energiaa kuluttava maa väestöpohjaan nähden. Suomessa on paljon energiaa kuluttavaa teollisuutta ja myös korkea elintasomme, kylmät olosuhteemme lumineen ja runsas liikenne kuluttavat energiaa. Myös suomalainen matkailu vaatii pitkistä etäisyyksistä johtuen enemmän energiaa kuin etelämpänä.

 

Energiantuotannon tärkeimmät lähteet Suomessa ovat puupolttoaineet, öljy ja ydinvoima. Niiden jälkeen tulevat hiili,maakaasu, vesivoima, turve ja tuulivoima. Kasvihuonekaasupäästöistä energian tuotanto ja kulutus tuottavat valtaosan.

 

Uusiutuvaan energiaan siirtymisessä ollaan Suomessa vielä lähtökuopissa toteaa professori Erkki Raudaskoski Rovaniemeltä. Täällä ollaan Raudaskosken mukaan hidasteltu bioenergiahankkeissa. Maatalouden runsaat energiamäärät ovat jääneet pienelle käytölle. Rehuntarpeen vähentyminen vapauttaa ravinteita energiakäyttöön. 

 

Joidenkin  arvioiden mukaan nyt jo pelloista voitaisiin ottaa lähes neljännes energialle.

Numeerisesti voidaan todeta että nykyinen koko peltoenergiakapasiteetti  on n. 15 terawattituntia, mikä vastaa teholtaan suurta ydinvoimalaa. Biokaasua tuottavat maatilat ovat hyötyneet siirtymisestä uusiutuvan energian käyttöön.

 

Biokaasuvoimalasta otetaan lämpö, sähkö, moottoripolttoaineet sekä jäteliemi, jolla voidaan korvata osa lannoitteista.

 

Eri maissa energian tuotanto on lähtökohdiltaan erilaista. Esimerkiksi Itävallassa koko valtakunnan käyttämästä sähköstä puolet tulee pientuottajilta Monissa muissakin maissa pienet sähköntuottajat ovat suurten kanssa samanarvoisia toteaa professori Anu Kantola, joka on tutkinut asiaa kansainvälisesti.

 

Suomessa myös sahat voisivat lisätä energian tuotantoa. Tukista saadaan 45 % päätuotteita ja 55 % sivutuotteita ja jätteitä .  On laskettu että näissä sivutuotteissa ja jätteissäkin piilee yhden ydinvoimalan kapasiteetti, mikä olisi vapautettava.  

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram