Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

Uutispoimintoja 9.11.2015

Sianrasva dieseliksi

Jopa miljardi ihmistä muuttaa pian maasta toiseen

Biokaasun tankkauslupaa odotetaan Vaasan Stormossenille

Sköldvikiin suunnitellaan bio-ja kiertotalouspuistoa

Suomella 4 miljardin euron säästömahdollisuus energian käytössä

 

Sianrasva dieseliksi

 

Honkajoki Oy:n teurastamon tuottama eläinrasva tuodaan Neste Oilin uusiutuvan dieselpolttoaineen raaka-aineeksi. Dieselin raaka-aineeksi menee n. 15.000 tn  vuodessa Porvooseen jalostettavaksi.

 

Tästä 15.000 tn määrästä  saadaan n. 15 milj. litraa hyvää polttoainetta autoihin.  Tällä menetelmällä Neste pystyy muuntamaan kaiken Suomessa tulevan eläinrasvajätteen hyödylliseksi, uusiutuvaksi dieselpolttoaineeksi.

 

Porvoon jalostamolla on kapasitettia tuotaa n. 400 milj. litraa  tätä dieseliä vuodessa.

 

Jopa miljardi ihmistä muuttaa pian maasta toiseen

 

Meneillään oleva pakolaistulva saattaa olla vasta jäävuoren huippu. Jos ilmaston lämpenemistä ei pysäytetä, muutaman kymmenen vuoden päästä uutta kotimaata etsii jopa  miljardi ihmistä.

 

Jotta tätä voitaisiin hillitä, on maapallon lämpeneminen saatava pysymään alle 2 asteessa. Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja epäilee, että tämä tavoite on jo saattanut karata käsistä.

 

Ilmastonmuutos etenee tämän hetken tietojen mukaan ainakin seuraavat 50 vuotta, ja lämpötila nousee ainakin 3-4 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämän vuoksi säätilan ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään, kuten myrskyt, hirmumyrskyt, tulvat , toisin paikoin kuivuus ja helleaallot, jopa yli 60 astetta.

 

Nämä vaikutukset ovat niin erilaisia eri osissa maapalloa, että esimerkiksi meillä ei vielä ole ollut pahoja säätiloja.  On laskettu, että jos merien vedenpinta nousee kuten on ennakoitu, n. 280 miljoonaa ihmistä menettää kotinsa.

 

Biokaasun tankkauslupaa odotetaan Vaasan Stormossenille

 

Vaasan kaupunki on valmistautunut toteuttamaan biokaasukäyttöistä bussiliikennettä.

Biokaasun käyttö perustuu Stormossenin jätteenkäsittelylaitoksen tuottamaan biokaasuun.

 

Vaasan hanke on ainutlaatuinen, sillä näin bussien tankkauspiste ja kaasuntuotanto ovat lähellä toisiaan mainitsi  jätteenkäsittelylaitoksen johtaja Leif Åkers.

 

Vaasan kaupungin tavoite on muuttaa koko bussiliikenne biokaasutoimiseski. Toisin kuin biokaasupuolella, maakaasun tankkauspisteitä on ilmestynyt autoilijoille enenevässä määrin. Mahdollisen lähtölaukauksen Vaasan hankkeelle antaa markkinatuomioistuin, toivottavasti mahdollisimman pian.

 

Sköldvikiin suunnitellaan bio-ja kiertotalouspuistoa

 

Ei ole tarkoitus tehdä mitään alan puistikkoa, vaan maailmanluokan bioteollisuuspuisto. Porvoolainen kehitysyhtiö Posintra on saanut hankkeelle merkittävää rahoitusta EU:n aluekehitysrahastolta. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi v. 2017 loppuun mennessä. Nyt on työn alla osaavien toteuttajien ja rahoitukseen osallistuvien seulonta.

 

Maamme hallituksella on kova tavoite tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.

 

Biotalouden edistäminen on nostettu valtakunnallisesti erääksi kärkihankkeeksi, jotta fossiilista ja tuontienergiaa saadaan säästettyä. Porvoon alueella on tätä varten suunniteltu teollisuusalueita Kulloon-Nybyn suunnalle sekä myös Tolkkisiin..

 

Suomella 4 miljardin euron säästömahdollisuus energian käytössä

 

Suomen energiakauppataseen vaje on n. 8 miljardia euroa. Vielä 12 vuotta sitten se oli 3 miljardia euroa.

 

Vajeen kasvu on vastannut suuruusluokaltaan Suomen valtionvelan vuotuista  kasvua toteaa Tommi  Vekka, joka on Enegia Group Oy:n toimitusjohtaja.

 

Energiansäästö ja energian nykyistä tehokkaampi käyttö olisivat Vekan mukaan  paras tapa parantaa kilpailukykyä. Se tapahtuisi myös kansantalouden kannalta positiivisesti.

 

Enegia Group on Suomen suurin energianhallintaan erikoistunut yritys, jonka tehtävänä on kehitellä hallinnollisia menetelmiä energian tehokkaan hyödyntämisen lisäämiseksi. Valtiovallalta toivotaan saatavan lisäpotkua näille toiminnoille.

 


Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram