Suomen Lions-liitto ry

LIONS-PIIRI 107-N ry

Itäinen Helsinki, Vantaa ja Itä-Uusimaa

N-piirissä kokeiltiin uutta:

Opettajien ohella voidaan Quest-koulutusta antaa lasten ja nuorten valmentajille ja ohjaajille.

Lions Quest muokattiin liikuntaseurojen ohjaajille

 

Vantaalla syyskuussa liikuntaseurojen ohjaajille pidetyllä kurssilla harjoiteltiin liikuntakoulutuksessa elämisentaitoja keskustellen ja harjoituksin, lisäksi tuotiin esille aikuisen antama esimerkki ja kuinka aikuinen toimii roolimallina.

 

- Liikuntaseurakoulutuksessa asiat käydään läpi tiivistetymmin, koulutus on lyhyempi eli kaksi arki-iltaa 3,5h tuntia kerrallaan. Lisäksi koulutuksessa tarkastellaan motivaation laatua ja kuinka sitä voidaan lisätä. Koulutuksen painopisteenä on ryhmähengen luominen, itseluottamus ja sisäinen motivaatio, päätöksenteko-, tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä terve kasvu, selventää Quest-kouluttaja, apulaisrehtori, luokan – ja liikunnanopettaja Sirpa Kannisto Toivalan koulusta.

 

- Liikuntaharrastus voi tuoda lapselle monenlaista hyvää: terveyttä, ystäviä ja onnistumisen kokemuksia. Harjoituksissa vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys harrastuksen parissa viihtymiseen, ja tässä niin valmentajilla, joukkueenjohtajilla kuin vanhemmillakin on iso merkitys. Treeneihin pitäisi olla kiva tulla ja kotiin lähteä harjoitusten jälkeen hyvillä mielin. Avoin ilmapiiri antaa mahdollisuuden antaa kaikkensa, kehittyä ja epäonnistua. Harjoitusryhmä voi toimia valmentajalle kuin välitöntä palautetta antava peili. Meneekö annettu palaute läpi, kulkeeko toiminta oikeaan suuntaan, kuvailee kouluttajana toiminut Kannisto.

 

Lions Quest -koulutus auttaa valmentajaa ymmärtämään oman toimintansa vaikutuksia sekä miten ja millaisia taitoja 5 - 25 -vuotiaille lapsille ja nuorille tulisi lajitaitojen lisäksi opettaa.

- Urheiluharrastus on mahtava tilaisuus oppia toisten huomioimista, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutustaitoja – siis taitoja, joista lapset hyötyvät lopun elämäänsä. Koulutuksissa pohditaan myös palautteen antamista sekä muun muassa vanhempien roolia valmennustoiminnassa.​

Kanniston mukaan valmentajien taustat ovat hyvin erilaisia, osalla on koulutusta taustalla, mutta läheskään kaikilla ei ole pohjakoulutuksia samaan tapaan kuin opettajilla, joilla on takanaan pedagoginen koulutus.

- Koulutuksen tarve on erittäin suuri valmentajilla, usein valmentajien koulutuksessa on menty lajitaidot edellä ja esimerkiksi ilmapiirin luomiseen ei ole kiinnitetty niin paljon huomiota. Nämä asiat ovat monelle valmentajalle vieraampia asioita kuin lajitaidot ja niistä keskusteleminen vaatii pohjustusta ja harjoittelua, on Kannisto huomannut.

 

Useimmat kursseille hakeutuneet ohjaajat ovat kuitenkin kiinnostuneita saamaan uusia taitoja urheilijan kohtaamiseen, he ovat silloin itsekin motivoituneita oppimiseen. Taidot urheilijoiden kohtaamiseen ovat erilaisia, kuten myös valmentajien kokemukset ja taustat ovat erilaisia.

- Kun valmentajat kouluttautuvat urheilijan kohtaamiseen ja luovat myönteisen ja turvallisen ilmapiirin ryhmään, niin urheilijat sitoutuvat urheiluseuran toimintaan paremmin ja pysyvät seuran toiminnoissa mukana. Näin voidaan välttää muun muassa drop out- ilmiötä. Valmentajat saavat myös keinoja sisäisen motivaation rakentamiseen, mikä vahvistaa nuoren omaehtoista motivoitumista liikuntaan ja omiin elämänvalintoihinsa, Sirpa Kannisto toteaa.

 

- Olisi erittäin hyödyllistä, että klubit tukisivat liikuntaseurakoulutuksia. Valmentajilla on merkittävä asema lasten ja nuorten parissa, siksi heidän tärkeää työtä tulee myös tukea. Mitä enemmän saamme  välittäviä aikuisia lasten ja nuorten ympärille, sitä paremmin saamme suojaavaa muuria riskitekijöitä vastaan, hän muistuttaa.

- Viime kurssi Vantaalla oli erittäin keskusteleva ja he kokivat  tärkeäksi kurssin annin. Ilmapiiri oli lämmin ja kurssilaiset jakoivat avoimesti omia kokemuksiaan ja toimintatapojaan. He kohtelivat toisiaan kunnioittavasti ja olivat toisista ja heidän kokemuksistaan kiinnostuneita. Kurssilaiset totesivat myös koulutuksen sisällön sopivan hyvin myös työelämään.

 

Palautteissa koulutuksen yleisarvosana oli 5 (erittäin hyvä). Lisäksi palautteissa todettiin, että todella hyödyllinen koulutus ja käytännön harjoitteet hyviä sekä hyvä aikataulutus.

 

Ringette-seuran ohjaajat opissa

Ringette Walapais –seura sai sähköpostia Lions Quest -koulutussihteeri Mari Koivistolta, jossa tarjottiin Quest-koulutusta heidän ohjaajilleen.

- Välitimme tiedon koulutuksesta seuramme johtoryhmän jäsenille sekä juniorijoukkueiden valmentajille ja kannustimme osallistumaan koulutukseen. Lopulta seurastamme ehti mukaan kaksi henkilöä, kertoo Marja-Leena Pinomaa.

Kurssille lähdettiin hakemaan käytännön apua ja neuvoja.

- Olemme huomanneet omassa Ringette Walapais -seurassamme kantapään kautta, miten valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden junioripelaajien kanssa toimivien aikuisten tunne- ja vuorovaikutustaidot voivat vaikuttaa pelaajien motivaatioon ja fiilikseen. Halusimme saada uusia ajatuksia ja työkaluja siihen, miten voisimme parantaa toimintaa seuran sisällä, Pinomaa kertoo.

Kurssin jälkeen osallistujat olivat tyytyväisiä.

- Koimme koulutuksen erittäin hyödylliseksi, koska kävimme läpi tunne- ja vuorovaikutustaitoasioita sekä teoriassa, että myös erilaisten konkreettisten harjoitusten avulla. Meillä oli koulutuksessa myös tiivis, keskusteleva ja aktiivinen joukko osallistujia eri jäälajeista. Huomasimme, että painiskelemme samanlaisten asioiden kanssa lajista riippumatta.

- Koulutukseen osallistujamme tulevat käyttämään opittuja asioita omassa valmennuksessaan, mutta myös jakamaan tietoa niistä muille seuran toimihenkilöille. Mietimme myös, miten voisimme sisällyttää näitä asioita seuran kirjalliseen ohjeistukseen kertoo Marja-Leena Pinomaa kurssin jälkeen.

 

Quest-koulutusta partiojohtajillekin

N-piirin Lions Quest puheenjohtaja Johanna Raivio kertoo, että häneltä kysellään

pääsääntöisesti opettajile järjestettävistä koulutuksista.

- Klubilla saattaa olla valmiiksi tiedossa opettaja, jonka he haluavat rahoittaa, tai he tiedustelevat minulta, onko minulla tiedossa joku opettaja heidän alueelta, joka tarvitsee rahoituksen.

 

- Klubit vaikuttavat tietävän hyvin opettajille suunnatusta Elämisentaitoja koulutuksesta, mutta liikuntaseuravalmentajille tarkoitettu koulutus on heille vielä hieman vieraampi. Tämän Liikuntaseurakoulutuksen osalta on tarkoitus lisätä tietoisuutta klubien keskuudessa, Johanna kertoo.

 

Nuorisovaihdon ohjaajien osallistumismahdollisuutta koulutukseen Johanna selvitti, kun sitä pyydettiin ja juuri liikuntaseurakoulutus soveltuisi myös heille.

- Valitettavasti ohjaajat eivät kuitenkaan päässeet osallistumaan Vantaalla järjestettyyn koulutukseen, koska se tuli liian nopeasti heti syyskuun alussa.

- Olen saanut myös tiedustelun, että olisiko partionjohtajien mahdollista osallistua koulutuksiin ja tuo liikuntaseurakoulutus soveltuu myös heille. Muita ryhmiä ei ole noussut esiin toistaiseksi.

 

Johanna kokee, että Quest -koulutuksissa suurimmaksi hyödyksi ovat työkalut joita opettajat, liikuntaseuravalmentajat, ohjaajat ym. saavat.

- Lisäksi koulutuksissa koulutettavat kohtaavat muita ihmisiä, jotka työskentelevät samojen asioiden kanssa ja he voivat jakaa yhdessä kokemuksia ja luoda uusia kontakteja muihin alalla toimiviin henkilöihin.

Kannattaa siis tukea koulutettavia!

 

Teija Loponen

 

Viestintävastaava


Toimittaja


Sosiaalinen media


Seuraa meitä
Facebook
Instagram