Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Aktiviteettipankki / Aktivitetsbank


Jäsenkyselyssä syksyllä 2015 kysyttiin klubilaisilta monien muiden asioiden lisäksi kunkin klubin parhaiksi koettuja ideoita toimintansa kehittämiseen. Aktiviteettipankki on varsinainen aarrearkku, käyppä avaamassa se, ideoita saa "varastaa" vapaasti!

Vid medlemsenkät hösten 2015 frågades klubbmedlemmarna med andra saker också om deras bästa idéer för att utveckla deras verksamhet. Aktivitetsbanken är en riktig skattekista, var så god öppna den, idéer kan "rövas" fritt!

Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin