Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-O

LIONS O-PIIRI

Distrikt 107-O

Viestintävastaava,
webmaster


Fungera som värdfamilj

Mest ställda frågorna:

 

Skall värdfamiljen vara s.k. Lionfamilj?                                                                       Värdfamiljer sökes bland alla vanliga finländska familjer. Huvudsaken är, att i familjen finns minst en vuxen (21år) och någon i samma ålder i hemmet under tiden som utbytesungdom är i familjen. Med andra ord ungdom får inte lämnas ensam eller med små barn. Av värdfamilj väntas inte något annat än normal finländsk familjeliv.

 

För hur lång tid skall man vara värdfamilj?                                                                                                           Kortaste tiden som värdfamilj är, att ungdom stannar i samma familj en vecka. Europeiska ungdomars utbytes tid är 2 – 3 veckor, huvudsakligen i juli. Tiden hos värdfamilj beror på om det anordnas läger på orten samma sommar. De som kommer utanför Europa stannar i Finland ca. En månad, från juli till början av augusti. De som kommer från Japan är ännu i augusti i Finland. För dessa kan man dela värdfamiljtiden på två familjer. Före och efter lägret. Samma år kan det komma ungdomar från Australien, Sydamerika och Sydafrika, för de har då sommarlov.

 

Hurudan övernattnings-arrangemang skall  ordnas?                                                                                                                Önskemål är, det ges till ungdom eget rum eller åtminstone ges till ungdom egen säng, om det inte går att arrangera eget rum. Det går också att inkvartera ungdom i samma rum som egna ungdom, om dom är av samma kön. Om värdfamiljen tar emot två ungdomar och de är av samma kön kan man inkvartera dem i samma rum.

 

Vilket språk pratar de?                                                                                                                              Ungdomsutbytes huvudspråk är engelska. Om ungdom kommer från Frankrike, Spanien, Italien eller Japan, så har det konstaterats att i verkligheten är inte deras engelska kunskaper så bra. Ungdomar från dessa länder försöker man inkvartera hos såna värdfamiljer som har nån i familjen som kan/talar det språk som ungdomen har som modersmål.

 

Vad lönar det sig att göra med ungdomarna?                                                                                                            Med ungdomarna kan göras allt som man normalt gör i familjen. Huvudsaken är att man vet om ungdomen är intresserad av, musik, muséer, uteliv osv. och planera programmet efter det. Detta ger familjen möjlighet att besöka platser och ställen som man planerat att besöka men ”inte har haft tid”. På sommaren finns det möjligheter i Finland, vi har byafester, musikfestivaler osv. Sommarstuga, fiske och strandbrasa är exotiska tillfällen för stads ungdomar. Bastu och simning brukar höra till det mest intressanta för ungdomarna. Man kan också låta ungdomar fara på cykel-färd, ut  på jogging-runda i när området. Men minns att ungdomar inte borde fara ut till t.ex. stan, ensam på kvällen, för som värdfamilj har du ansvar för de unga och deras säkerhet.

Kan ungdomar träffa varann?                                                                                                                          Värdfamiljer kan träffa varann och ordna t.ex. grillfester. Om man far ut till sommarstugan kan man ta kontakt med annan värdfamilj och ta ungdomarna från båda familjerna med. Om man samarbetar med annan värdfamilj, så kan man ju på så vis få lite ”egen tid”. Samtidigt så träffar ungdomen, ungdomar från andra länder. Detta är viktigt för såna ungdomar som inte deltar i internationella ungdomsläger.

 

Hur vet man vart de skall föras?                                                                                                                             Värdfamiljer får information om var lägret är, dit ungdom skall. Samtidigt fås lägerprogrammet , som man kan gå igenom med ungdomen. Lägret har också eget webbsida, där man får all information om lägret. Inför ungdomars hemfärd lönar det sig att i tid ta reda, hemresedatum, och tidtabell på om man bör föra dem till tåg eller flyg, om man skall föra dem så bör man infinna sig i god tid vid tågstation eller flygfält.

 

Ungdomarnas ålder?                                                                                                                                  Ungdomsutbytes ålder är mellan 16 – 21 år.

 

Har de egna ”fickpengar”?                                                                                                                          Ungdomsutbytes praxis är att värdfamiljen står för inkvartering och mat och ungdomar betalar själv sina egna utgifter som att t.ex. köpa gåvor osv.

 

Om vi för dem till såna ställen som är avgiftsbelagda, väntas det att värdfamiljen betalar utgifterna (restaurang, nöjesparker, teater osv).                                                                                                                                 Det hör till att dessa betalar värdfamiljen, det är som om man för sina egna barn till dessa ställen. Men om ungdom far på egen hand, eller tillsammans med värdfamiljens ungdom, så hör det till att ungdom själv betalar för sig.

 

Har de speciella matvanor?                                                                                Special matvanor vet vi om redan innan ungdom anländer. Därför är det speciellt viktigt att man uppger i värdfamilj blanketten om man hat speciella önskemål om detta. När ungdom är i familjen är det viktigt att man tar i beaktade ungdomens hemvanor från hemlandet. T.ex. i katolska familjer brukar de be bordsbön förrän man börjar äta, om ungdom vill göra det så bör man godta detta, man behöver inte själv delta om man inte vill, men man bör acceptera det.

 

Kan vi själv välja ungdom?                                                                                      Principen är att dom som först sänder in värdfamilj blankett , de står först i tur. Därför är det viktigt att man i värdfamilj blankett fyller i om man har några önskemål om detta. Men man bör ta i beaktande ungdomens hemlands seder och bruk. Ålder och kön är bra att fylla i. Om blanketten sänd in i tid (senast i slutet av mars), så har vi enklare att placera ”rätt” ungdom i ”rätt” familj. Men alla önskemål kanske inte går att uppfylla, för att alla ungdomar måste få värdfamilj. Men det kan också ske att alla värdfamiljer inte får ungdom, det kan bero på allergier och tidtabell. Ungdomarnas ansökningar kommer i mars, därefter så delar Finska ungdoms-koordinator  upp ungdomarna till olika läger eller endast till värdfamiljer. Efter detta så börjar utplaceringen av ungdomarna till värdfamiljer.

 

Hur många värdfamiljer behövs det?                                                                                                                                   Hur många familjer det behövs i hela landet, är svårt att säga, det beror på hur många ungdomar som kommer till landet. Om det i närområdet ordnas läger, så är behovet   40 – 50. Om det inte ordas läger på orten så brukar behovet vara 10 – 15.

 

Kan ungdomar ringa hem med vår telefon?                                                                                                                       Det är överenskommet att man låter ungdom meddela hem att man har anlänt till värdfamiljen, om de inte har egen telefon de vill använda.                                         Men det är att föredra att de använder e-mail.

 

Jag har husdjur, har det betydelse?                                                                                                                         Ungdomar skall uppge i sin ansökan om eventuella allergier mot djur och vilka, eller om man inte tycker om husdjur. Allergiker eller ungdom som inte tycker om djur, placeras inte i sådana värdfamiljer där det finns husdjur.

 

Känner sig utbytes ungdom ensam, om det inte finns unga i familjen?                 Om det inte finns ungdom i värdfamiljen så är det att rekommendera att familjen tar 2 ungdomar, om det är möjligt. Då har de sällskap av varandra. Om man tar till samma familj flera ungdomar så bör man ta i beaktande (hemland,tro,intressen), så att det inte av dessa skäl blir problem mellan ungdomarna. Om man inte har egna barn så kan man i förväg komma överens med grannar eller bekanta som har barn i samma ålder, om de kan umgås med varandra. Största orsaken till klagomål har varit om det inte har funnits ungdomar i passlig ålder att umgås med. Detta leder oftast till följande problem-hemlängtan.

 

Kan vi hålla kontakt med ungdom efter att de flyttat till följande värdfamilj?                                                                                                                     Vi är glada om ni trivts med ungdomen under tiden som ungdomen varit hos er. Men det är att rekommendera att följande värdfamilj, får samma möjlighet. Därför är att föredra att varje värdfamilj är i kontakt med ungdomen efter det att de har anlänt hem tillbaka. Vi vet värdfamiljer, ungdomar och unga som varit på lägret håller kontakt med varandra många år efteråt. Om man har möjlighet, är att man besöker ungdomen i sitt hemland efteråt.

 

Är vi ensam ansvariga för kommande ungdom?                                                                                                                       Ni är ansvariga för ungdom så länge de är i familjen. Man får inte låta dom gå ensam t.ec. till stan på kvällen, utan det måste vara en vuxen med. Ansvarig för ungdomen är också ortens Lions-klubb som har undertecknat värdfamilj blanketten. Många klubbar burkar också ordna nå lite program för ungdomen . Om det blir nå problem med ungdomen, så ta till först kontakt med klubbens ungdomsutbytes-ansvarig. I specialfall har man måsta byta familj, då ordnar klubben detta arrangemang, att hitta hjälpfamilj.    från denna länk hittas alla Finlands Lions ungdomsansvariga distriktvis (A-O).           De övervakar klubbarnas ungdomsansvarigas verksamhet.

 

Sammandrag:                                                                                                                     Ta alltid kontakt med ortens Lions-klubb att få dem att godkänna och underteckna ansökan. Vi begär också familjefotografi och presentationsbrev om familjen på engelska. Ansökningstiden är alltid årligen från september till mars.           Ni kan också bekanta er med Finlands Lions Förbunds ungdomsutbyte på adressen  .

 

Vad är huvudmålet med ungdomsutbyte?                                                                                                                Till skillnad från andra utbytes-program, skiljer sig Lions organisationens internationella utbytes-program med att den inte hör till skolning, arbete eller turism. Det är endast kulturutbyte och internationella utbyte.

 

Med ungdomsutbyte finns tre huvudmål:                                                            Skapa kontakt med olika länders ungdomar och familjer. Ge andra ungdomar, från andra kulturer möjlighet att lära känna, familjens levnadssätt och kultur. Skapa internationella samförstånd och god vilja mellan världens folk, vilket också är Lions viktigaste mål.

 

Hur började ungdomsutbyte?                                                                                                                                             Varje år, med början  1961, har ungdomar deltagit i Lions organisationens internationella ungdomsutbytes-program. Lions klubbar sponsrar och inkvarterar ungdomar mellan åldern 16 – 21 år. För många unga som deltagit i Lions organisationens ungdomsutbyte har gett livserfarenhet och en imponerande  kulturell milstolpe i livet. Det första internationella ungdomslägret arrangerades och bekostades av Sveriges Lions verksamhet år 1974. Härifrån det första lägret startade Lions klubbars verksamhet över hela världen, att kalla ungdomar att delta i Lions ungdomsutbytes-program och internationella samförstånd.

 

Tilläggs information hittas på adresserna och .                                                                                                Under dessa länkar hittas UNGDOMSUTBYTE.

Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin